Підручник з Біології. 9 клас. Задорожний - Нова програма

Узагальнюючі завдання до теми «Принципи функціонування клітини»

У завданнях 1—12 оберіть одну правильну відповідь.

1. Місце, де відбувається процес гліколізу:

а) цитозоль

б) мітохондрії

в) пластиди

г) ядро

2. У процесі гліколізу з однієї молекули глюкози утворюється:

а) одна молекула спирту

б) дві молекули спирту

в) одна молекула пірувату

г) дві молекули пірувату

3. Макроергічною сполукою, яка утворюється в мітохондріях, є:

а) ДНК

б) целюлоза

в) глюкоза

г) АТФ

4. Фотосинтез відбувається в органелі:

а) лейкопласт

б) хлоропласт

в) хромопласт

г) мітохондрія

5. Гранулярна ендоплазматична сітка здійснює:

а) синтез ліпідів

б) синтез білків

в) розщеплення ліпідів

г) розщеплення білків

6. У результаті фотосинтезу рослини:

а) поглинають кисень

б) утворюють глюкозу

в) виділяють вуглекислий газ

г) розщеплюють хітин

7. Кількість фаз, на які поділяють процес фотосинтезу:

а) 1

б) 2

в) 3

г) 4

8. Речовина, що НЕ утворюється внаслідок бродіння:

а) хлоридна кислота

б) молочна кислота

в) оцтова кислота

г) лимонна кислота

9. Ферментні системи, які здійснюють біологічне окиснення, розташовані на мембранах органели:

а) лейкопласт

б) ядро

в) мітохондрія

г) вакуоля

10. Кисень, який утворюється в процесі фотосинтезу, вилучається з молекули речовини:

а) РНК

б) глюкоза

в) вуглекислий газ

г) вода

11. У результаті клітинного дихання тварини:

а) утворюють вуглекислий газ

б) виділяють кисень

в) синтезують ліпіди

г) здійснюють азотфіксацію

12. Хемосинтез можуть здійснювати:

а) залізобактерії

б) покритонасінні

в) мохи

г) папороті

13. Напишіть назви структур, у яких відбувається:

а) світлова фаза фотосинтезу

б) цикл Кребса

в) гліколіз

г) утворення еукаріотичних рибосом

14. Установіть відповідність між біохімічними процесами та органелами, у яких вони відбуваються.

Процеси

1 біологічне окиснення

2 фотоліз води

3 синтез ліпідів

Органели

а) лізосома

б) ендоплазматична сітка

в) мітохондрія

г) хлоропласт

15. Розгляньте органелу, яка зображена на малюнку. Напишіть, які речовини в ній утворюються, а які розщеплюються.

16. Розгляньте органелу, яка зображена на малюнку. Напишіть, які речовини в ній утворюються, а які розщеплюються.

Перевірте свої знання з теми «Принципи функціонування клітини».