Підручник з Біології. 9 клас. Задорожний - Нова програма

Узагальнюючі завдання до теми «Структура клітин»

У завданнях 1-9 оберіть одну правильну відповідь.

1. Зображена на мал. 1 структура НЕ виконує функцію:

а) транспортну

б) бар’єрну

в) рецепторну

г) запасаючу

2. Цифрою 1 на мал. 1 позначено:

а) глікокалікс

б) шар ліпідів

в) молекулу білка

г) підмембранний комплекс

3. Гліколіпід на мал. 1 позначено цифрою:

а) 1

б) 2

в) 3

г) 4

4. Кількість ліпідних шарів у клітинній мембрані:

а) 1

б) 2

в) 3

г) 4

5. Зображена на мал. 2 структура виконує таку функцію:

а) виробляє енергію

б) руйнує старі структури в клітині

в) запасає крохмаль

г) здійснює фотосинтез

6. Цифрою 3 на мал. 2 позначено:

а) кристу

б) грану

в) зовнішню мембрану

г) клітинну стінку

7. Внутрішню мембрану на мал. 2 позначено цифрою:

а) 1

б) 2

в) 3

г) 4

8. У структурі, зображеній на мал. 2, синтезується:

а) целюлоза

б) хітин

в) АТФ

г) крохмаль

9. Зображена на мал. 3 структура виконує синтез:

а) ДНК

б) АТФ

в) РНК

г) ліпідів

10. Цифрою 2 на мал. 3 позначено:

а) тилакоїд

б) комплекс Гольджі

в) ядерну мембрану

г) гладеньку ендоплазматичну сітку

11. Гранулярну ендоплазматичну сітку на мал. 3 позначено цифрою:

а) 1

б) 2

в) 3

г) 4

12. Зображена на мал. 3 структура:

а) не містить рибосом

б) містить рибосоми тільки на агранулярній частині

в) містить рибосоми тільки на гранулярній частині

г) містить рибосоми на всіх своїх частинах

13. Напишіть назви органел, зображених на малюнках.

14. Розгляньте зображену на малюнку органелу. Поясніть, яким чином будова цієї органели дозволяє їй ефективно виконувати свої функції.

15. Розгляньте зображену на малюнку органелу. Поясніть, яким чином будова цієї органели дозволяє їй ефективно виконувати свої функції.

16. Установіть відповідність між групами органел та органелами, які до них належать.

Групи органел

1 немембранні

2 одномембранні

3 двомембранні

Органели

а) вакуоль

б) джгутик

в) мітохондрія

г) війка Д) ядро

е) лізосома

Перевірте свої знання з теми «Структура клітин».