Хімія. 9 клас. Ярошенко

§ 25. Значення хімічних реакцій у природі, промисловості, побуті. Завдання різних рівнів складності з теми «Хімічні реакції»

Завершується вивчення теми «Хімічні реакції». Набуті знання та вміння сприятимуть удосконаленню вашої предметної компетентності в хімії. Зрозумілими для вас стали вплив різних чинників на перебіг хімічних процесів, значення різних хімічних реакцій у природі, промисловості, побуті. Відтепер ви зможете запобігати псуванню продуктів харчування, безпечно проводити хімічний експеримент.

Ті з вас, хто не обмежував пізнання хімічних процесів лише матеріалами підручника, а користувався додатковими інформаційними джерелами, мають змогу поділитися додатковою інформацією з однокласниками і скористатись нею під час групової роботи.

Попрацюйте групами

1. Розробіть загальну схему класифікації хімічних реакцій за відомими вам класифікаційними ознаками.

Пам'ятайте, що будуть оцінюватися зміст, повнота класифікації, виразність презентації результату групової роботи.

2. Підготуйтесь до ілюстрування кожної позиції у створеній вами схемі конкретними прикладами рівнянь реакцій.

3. Сформулюйте судження про значення хімічних реакцій. Підготуйтесь до повідомлення та обговорення його в класі.

4. Напишіть коротке есе за темою «Навіщо сучасній людині потрібні знання про хімічні реакції?». Зачитайте його однокласникам. Чи збігаються ваші думки?

Ознайомтеся зі змістом поданих пізнавальних завдань. Удома самостійно, у класі індивідуально чи в групі виконайте їх, аби пересвідчитись, наскільки ви компетентні в перебігу хімічних явищ.

1. Зазначте, до якого типу реакцій належить реакція магній оксиду із сульфатною кислотою.

 • А реакції сполучення
 • Б реакції обміну
 • В реакції розкладу
 • Г реакції заміщення

2. Зазначте, до якого типу реакцій належить реакція магнію із цинк хлоридом.

 • А реакції сполучення
 • Б реакції обміну
 • В реакції розкладу
 • Г реакції заміщення

3. Установіть відповідність між типами хімічних реакцій та схемами хімічних рівнянь.

Типи реакцій

Схеми рівнянь

1

реакції сполучення

А

CaCO3 → CaO + CO2

2

реакції розкладу

Б

BaO + SO2 → BaSO4

3

реакції заміщення

В

NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + H2O

4

реакції обміну

Г

Fe + HCl → FeCl2 + H2

Д

O2 → O3

4. Установіть відповідність між екзотермічними й ендотермічними реакціями та прикладами рівнянь реакцій.

Типи реакцій

Термохімічні рівняння

1

екзотермічні

А

С + О2 = СО2;

ΔΗ = -393 кДж

Б

С + Н2О = СО + Н2;

ΔΗ = +131,4 кДж

2

ендотермічні

В

СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О;

ΔΗ = -802,6 кДж

Г

2С + SiO2+ 2Н2 = SiH4+ 2CO;

ΔΗ = +20,4 кДж

5. Оберіть, у якому стані подрібнення має бути цинк, щоб швидкість реакції з хлоридною кислотою була найбільшою.

 • А пластинка
 • Б гранула
 • В порошок
 • Г пил

6. Зазначте відновник у реакції

4Mg + 10HNO3 = 4Mg(NO3)2 + N2O + 5Н2О.

 • А Нітроген
 • Б Гідроген
 • В Магній
 • Г Оксиген

7. Зазначте окисник у реакції 3Сu + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4Н2О.

 • А Нітроген
 • Б Гідроген
 • В Купрум
 • Г Оксиген

8. Оберіть напівсхему окисно-відновної реакції.

Перетворіть напівсхему обраної реакції на рівняння. Складіть електронний баланс, зазначте процеси окиснення та відновлення.

9. Зазначте, за якого значення ступеня окиснення Нітроген буде лише відновником.

10. Оберіть, за якого значення ступеня окиснення Сульфур буде лише окисником.

11. Перетворіть напівсхеми реакцій на рівняння, зазначте серед них окисно-відновну реакцію сполучення.

 • А CaO + SiO2
 • Б Ва + О2
 • В Ni + H2SO4
 • Г Ca(OH)2 + H2SO3

12. Розгляньте схеми окисно-відновних процесів. Зазначте процес відновлення.

13. Оберіть ознаки, спільні для поданих схем реакцій.

HgO → Hg + O2

KClO3 KCl + O2

NaNO3 → NaNO2 + O2

 • А схеми реакцій сполучення, окисно-відновні
 • Б схеми реакцій сполучення, без зміни ступеня окиснення
 • В схеми реакцій розкладу, окисно-відновні
 • Г схеми реакцій заміщення, окисно-відновні

14. Зазначте напівсхему оборотної реакції.

 • А NaCl + Ca(NO3)2
 • Б NaOH + HCl →
 • В K2CO3 + HCl →
 • Г Ca2CO3 + HCl →

15. Наведіть по два приклади окисно-відновних реакцій, що відбуваються у природі, промисловості й побуті.