Хімія. 8 клас. Ярошенко

§ 29. Виконання завдань різної складності

1. Як позначають кількість речовини?

 • А m
 • Б V
 • В D
 • Г v

2. У яких одиницях вимірюють кількість речовини?

 • А л
 • Б г
 • В см3
 • Г моль

3. Зазначте відносну молекулярну масу повітря (н.у.).

 • А 18
 • Б 28
 • В 29
 • Г 32

4. Зазначте кількість речовини в порції води масою 3,6 г.

 • А 0,1 моль
 • Б 0,2 моль
 • В 0,5 моль
 • Г 1 моль

5. Зазначте об'єм порції гідроген флуориду кількістю речовини 5 моль (н.у.).

 • А 1 л
 • Б 22,4 л
 • В 112 л
 • Г 224 л

6. Скільки молекул водню припадає на 1 молекулу азоту в суміші, виготовленій за нормальних умов із 224 л азоту і 448 л водню?

 • А одна
 • Б дві
 • В три
 • Г чотири

7. Зазначте число атомів Карбону в порції алмазу масою 1,2 г.

 • А 3,01 · 1022
 • Б 6,02 · 1022
 • В 3,01 · 1023
 • Г 6,02 · 1023

8. Розташуйте формули речовин за збільшенням їхніх молярних мас.

 • А Н2О2
 • Б Н2
 • В О2
 • Г Н2О

9. У якій кількості речовини кисню міститься стільки атомів Оксигену, скільки їх є в ортофосфатній кислоті Н3РО4 кількістю речовини 4 моль?

 • А 2 моль
 • Б 4 моль
 • В 6 моль
 • Г 8 моль

10. Проаналізуйте твердження та оберіть те, що вважаєте правильним.

Твердження 1. У порціях гелію та кисню масою 40 г кожна міститься однакова кількість молекул.

Твердження 2. Молярний об'єм газів за нормальних умов дорівнює 24,2 л.

11. Зазначте кількість речовини азоту у порції, про яку відомо, що вона містить 301 · 1023 молекул цього газу.

 • А 50 моль
 • Б 100 моль
 • В 200 моль
 • Г 301 моль

12. У якої кількості речовини водню маса однакова з масою 3,01 · 1023 молекул азоту?

 • А 1 моль
 • Б 3 моль
 • В 5 моль
 • Г 7 моль

13. На фотографії зображено апарат Кіппа — прилад, у якому добувають водень у лабораторії.

Як правильно розташувати пробірку для наповнення її цим газом?

 • А донизу дном
 • Б догори дном
 • В горизонтально
 • Г під кутом

14. Проаналізуйте твердження та оберіть те, яке ви вважаєте правильним.

Твердження 1. Порції нітроген(IV) оксиду та карбон(IV) оксиду кількістю речовини 5 моль кожна мають однакову масу.

Твердження 2. Порції нітроген(IV) оксиду та карбон(IV) оксиду кількістю речовини 5 моль кожна містять порівну молекул.

15. Маса алюмінієвої обгортки плитки шоколаду приблизно дорівнює 1,35 г. Скільки атомів Алюмінію витрачають на її виготовлення?

 • А 3,01 · 1022
 • Б 3,01 · 1023
 • В 6,02 · 1022
 • Г 12,04 · 1023

16. Для речовин, які є у вас удома, установіть відповідність між масою й кількістю речовини в ній.

Порція речовини

Кількість речовини

1

5,85 г кухонної солі (NaCl)

А

0,04 моль

2

4,2 г харчової соди (NaHCO3)

Б

0,05 моль

3

2,4 г етанової кислоти (CH3COOH)

В

0,1 моль

4

38,1 г йоду (I2)

Г

0,3 моль

Д

0,15 моль

17. Обчисліть масу кисню в одній кисневій подушці об'ємом 25 л (заокруглити до цілого числа) за нормальних умов.

 • А 25 г
 • Б 16 г
 • В 32 г
 • Г 36 г