Хімія. 8 клас. Ярошенко

§ 28. Взаємозв'язок між фізичними величинами

Вивчення параграфа допоможе вам:

  • повторити фізичні величини, їх позначення та одиниці вимірювання;
  • узагальнити вивчений у цій темі навчальний матеріал;
  • пересвідчитися, наскільки різноманітними можуть бути обчислення з використанням поняття «кількість речовини».

Попрацюйте групами

Переконайтеся, що кожен із вас добре знає основні фізичні величини, за якими характеризують речовини, а також позначення й одиниці вимірювання цих величин. А для цього доповніть у зошиті таблицю інформацією, якої не вистачає.

Досить часто в розрахунках доводиться мати справу з кількістю речовини, виміряною не в молях, а в кратних до нього одиницях. Допоможе вам розібратись у цьому інформація, подана в таблиці 14, складеній для речовини кисню О2.

Таблиця 14

Кількість, молярна маса, об'єм і число молекул у порції, кратній 1 моль речовини (на прикладі кисню)

Попрацюйте групами

Потренуйтесь у застосуванні кратних одиниць вимірювання кількості речовини, молярної маси, молярного об'єму та числа молекул на прикладі води. Для цього складіть і заповніть таблицю на зразок розглянутої.

Знання взаємозв'язку між фізичними величинами та хімічними формулами речовин дозволяє здійснювати різноманітні обчислення.

Розглянемо це на конкретних прикладах.

Приклад 1. Схарактеризуйте порцію озону О3, у якій міститься 18,06 · 1023 молекул, за відомими вам фізичними величинами.

Попрацюйте групами

Застосуйте одержані знання для проведення обчислень за поданими умовами задач.

Задача 1. Де більше молекул — у порції азоту масою 5,6 г чи в порції етану С2Н6 об'ємом 5,6 л (н.у.)?

Задача 2. У якому випадку знадобиться колба більшого об'єму: а) щоб розмістити 0,02 моль хлору (н.у.); б) щоб розмістити 0,03 г водню (н.у.)?

Задача 3. Легша чи важча за повітря газувата суміш, яку виготовили з 10 л водню та 10 л сульфур(IV) оксиду (н.у.)?

Задача 4. Обчисліть молярну масу речовини, відносна густина за воднем якої вдвічі більша за відносну густину леткої сполуки Нітрогену з Гідрогеном.

Знаємо, розуміємо

1. Наведіть формули для обчислення маси, об'єму, кількості речовини, відносної густини газів. Укажіть одиниці вимірювання.

2. Яким числом позначено більше структурних частинок речовини?

  • А 6,02 · 1023 чи 12,04 · 1023
  • Б 6,02 · 1023 чи 12,04 · 1020
  • В 6,02 · 1023 чи 12,04 · 1026

3. Поясніть, у якого з газів — хлору, водню чи кисню — відносна густина за повітрям найбільша. Як правильно тримати пробірки, наповнюючи їх кожним із газів?

4. Однаковою чи різною буде кількість речовини в порціях кисню масою 32 г та об'ємом 22,4 л (н.у.)?

5. Відповідаючи на запитання про кількість атомів Оксигену в порції вуглекислого газу об'ємом 22,4 л (н.у.), учні дали відповідь, що в ній міститься 6,02 · 1023 атомів Оксигену. Чи згодні ви з нею?

Застосовуємо

88. Розташуйте за збільшенням числа молекул такі кількості речовини:

  • А 10 ммоль
  • Б 5 моль
  • В 2 Ммоль
  • Г 4 кмоль

89. Обчисліть масу порції пропану С3Н8, що за нормальних умов займає об'єм 112 л.

90. Де більше атомів: у порції гідроген сульфіду H2S масою 17 г чи порції амоніаку NH3 масою 8,5 г?