Всесвітня історія. 6—11 кл. Документи. Матеріали

РОЗДІЛ V. ГРЕЦІЯ В II — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ І ТИС. ДО Н. Е.

НАЙДАВНІШЕ НАСЕЛЕННЯ ГРЕЦІЇ

З «Історії» Фукідіда

Очевидно, що в країні, яка зараз зветься Елладою, лише нещодавно з’явилося осіле населення; у давнину ж там відбувалися переміщення племен, і кожне плем’я залишало свою землю щоразу під натиском більш могутніх чужинців. Дійсно, торгівлі, яка існує зараз, тоді ще не було, та й будь-якого міжплемінного спілкування на морі є й на суходолі. І землі свої обробляли лише для того, щоб прохарчуватися. Вони не мали зайвих коштів і не робили деревних насаджень (адже неможливо було передбачити, чи нападе ворог і чи не відбере все добро, тим паче, що поселення не були укріплені). Уважаючи, що вони зможуть добути собі їжу будь-де, люди легко залишали насиджені місця. Тому в них не було великих міст і значного достатку. Найчастіше такі переселення відбувалися в найбільш родючих частинах країни, саме Фессалії та Беотії, а також у більшій частині Пелопоннесу (окрім Аркадії) та в інших родючих областях. Адже саме там, де родючість ґрунтів приводила до певного добробуту, починалися громадянські чвари, унаслідок чого поселення втрачали спосіб оборони і разом із тим частіше притягували до себе жадобу чужинців. В Аттиці з її бідними ґрунтами досить довго не було громадянських міжусобиць, і в цій країні завжди жило одне й те саме населення. Ось один із найважливіших проявів того, що в інших регіонах Еллади через переселення кількість жителів збільшувалася нерівномірно порівняно з Аттикою: наймогутніші вигнанці з усієї Еллади сходилися в Афіни, де вони почували себе в безпеці. Отримуючи право громадянства, ці чужинці настільки збільшили вже з давніх часів населення міста, що афіняни згодом виселяли поселення навіть до Іонії, оскільки сама Аттика була недостатньо великою, щоб умістити таку кількість людей. [70, с 5—6]

1) Що ви дізналися з тексту джерела про спосіб життя давнього населення Греції?

2) Використовуючи матеріал підручника та довідкову літературу, поясніть походження назви «Еллада».

3) Які місця для проживання насамперед обирали давні жителі Еллади?

4) Якими були їхні основні заняття?

5) Якими були причини переселення великої кількості грецького населення до Афін? Якими були наслідки великого припливу населення до цього міста?

МІФ ПРО ТЕСЕЯ ТА МІНОТАВРА

З «Історичної бібліотеки» Діодора Сицилійського

Мінос наказав афінянам кожні дев’ять років посилати сім юнаків і стільки ж дівчат на поживу Мінотавру, доки житиме це чудовисько. Віддавши дітей, жителі Аттики позбавилися негод, а Мінос припинив війну з Афінами. Через дев’ять років Мінос знову прибув до Аттики з багаточисленним флотом та взяв сім юнаків і сім дівчат. Коли молодь, серед якої був і Тесей, мала вирушити в дорогу, Егей домовився з керманичем, [наказавши] у разі перемоги Тесея над Мінотавром плисти під білими вітрилами, а в разі його загибелі — під чорними, як і раніше. Коли корабель прибув на Крит, Аріадна, дочка Міноса, закохалася в Тесея, який вирізнявся [неймовірною] красою. Переговоривши з Аріадною та зробивши її своєю спільницею, Тесей убив Мінотавра і, дізнавшись від дівчини, як відшукати вихід із лабіринту, урятувався. Викравши Аріадну, він вирушив на батьківщину, але відплив уночі, збився з дороги і прибув на острів, який тоді мав назву Дія, а зараз називається Наксос. Тоді ж, за переказами, там з’явився Діоніс: захоплений красою Аріадни, він забрав дівчину в Тесея. <...> Його супутники настільки переживали викрадення дівчини, що забули вказівку, дану Егеєм, і вирушили до Аттики під чорними вітрилами. Побачивши корабель, що наближається, Егей вирішив, що його син загинув, і здійснив героїчний, але одночасно й сумний учинок: зійшовши на акрополь і не бажаючи більше жити через страшне горе, він кинувся в безодню. [25, с. 57—58] 1 2

1) Хто такий Мінотавр?

2) Чому давні греки вважали вчинок Тесея подвигом?

3) Враження від якої давньої споруди на Криті могли навіяти грекам легенди про Лабіринт?

4) Що зараз розуміють під словом «лабіринт» і виразом «нитка Аріадни»?

5) У чому полягає значення грецьких міфів?

ЗАКОНОДАВСТВО ЛІКУРГА

Із «Порівняльних життєписів» Плутарха

Із численних нововведень Лікурга першою і найголовнішою була Рада старійшин. У поєднанні з царською владою, маючи рівне з нею право голосу в розв’язанні найважливіших справ, ця Рада стала запорукою добробуту і розсудливості. Держава, яка кидалася в різні боки, схиляючись то до тиранії, коли перемагали царі, то до повної демократії, коли гору брав натовп, поклавши посередині, наче баласт у трюмі судна, владу старійшин, знайшла рівновагу, стійкість і порядок: двадцять вісім старійшин тепер постійно підтримували царів, чинячи опір демократії, але водночас допомагали народу охороняти вітчизну від тиранії. <...> Лікург надавав владі Ради такого значення, що привіз із Дельф особливе пророцтво щодо цього, яке називають «ретрою»1. Воно мовить: «Розділити [народ] на філи та оби. Установити тридцять старійшин із вождями укупі. Час від часу скликати [народні] збори і там пропонувати [закони], але панування і сила нехай належить народові». <...> Жодному з пересічних громадян не дозволялося висловлювати власну думку, і народ, збираючись, лише затверджував або відхиляв те, що запропонують старійшини та царі. Але згодом натовп різними вилученнями та додаваннями став перекручувати та спотворювати рішення, які затверджувалися, і тоді царі Полідор та Феопомп зробили до ретри таку дописку: «Якщо народ ухвалить неправильно, старійшинам і царям розпустити [народні збори]». [45, с. 88—89]

1) Що вам відомо про автора наведених законів? Підготуйте історичну довідку про державу, яку він очолював. Знайдіть її в атласі.

2) Використовуючи матеріал підручника та додаткову літературу, складіть історичний портрет Лікурга.

3) Поясніть значення виділених слів.

4) Хто перебував при владі в Спартанській державі? Якими були повноваження Ради старійшин? Яку роль у житті Спарти відігравали Народні збори?

5) Як приймалися закони в Давній Спарті? Чи могли пересічні громадяни обстоювати власну думку при їх прийнятті?

6) Використовуючи текст джерела та матеріал підручника, схарактеризуйте державний устрій Спарти.

1 Ретра — договір, закон.

ЗАКОНОДАВСТВО СОЛОНА

Увесь простий народ заборгувався багатіям. Одні обробляли землю і платили багатіям шосту частину врожаю, тому вони називались «шестичастинниками» і «батраками», інші за борги давали в заставу свою власну особу, а боржники обертали їх на рабів, із яких одну частину примушували працювати вдома, а другу продавали на чужину. Багато боржників змушені були прродавати своїх дітей — цього жоден закон не забороняв — або через жорстокість позичкодавців залишати свою батьківщину. Проте величезна кількість дужих людей гуртувалася тісніше і заохочували один одного не терпіти цього довше, а обрати провідником чесну людину, звільнити боржників, що не розплатилися вчасно, поділити заново землю і зовсім змінити державний устрій.

У такому стані найрозсудливіші з афінян помітили, що один Солон без вини, не причетний до несправедливості багатіїв, але і не пригнічений злиднями, як бідняки; отже, вони зобов’язали його перейняти на себе управління державою і покласти край цим чварам, <...> Його обрали архонтом, а разом із тим посередником і законодавцем. Обидві сторони були задоволені: багаті тому, що він був заможним, бідні тому — що чесним. <...>

Він розпорядився, щоб усі дотеперішні борги скасувати, і на майбутнє ніхто не мав права давати позички під «запоруку особи». <...> Деяких громадян, які за борги були вивезені на чужину, Солон повернув знову на батьківщину. <...>

Солон не догодив жодній партії. Багатим завдав він чимало шкоди, оскільки скасував усі борги, але ще більше обурювалися бідні, оскільки Солон не поділив землю, як вони цього бажали, а також за прикладом Лікурга не встановив повної рівності життя для всіх. [44, с. 351—352]

1) Коли були проведені реформи Солона?

2) Що вам відомо про автора наведених законів? Як він опинився при владі? Використовуючи матеріал підручника та додаткову літературу, складіть історичний портрет Солона.

3) У чому полягав зміст низки важливих перетворень Солона?

4) Яка частина афінян більше за інших отримала користі від них? Свою думку аргументуйте.

5) Що таке демократія? Яким чином законодавство Солона підготувало умови для встановлення в Афінах демократичних порядків?

6) В одному з віршів Солона є такі рядки: «Обираючи — раділи, наче я їм рідний брат, нині — в злобі заніміли, ніби я найбільший кат». Поясніть, чому після реформи так різко змінилося ставлення більшості афінян до Солона.

7) Порівняйте законодавство Солона та Лікурга. Зробіть висновки.