Всесвітня історія. 6—11 кл. Документи. Матеріали

РОЗДІЛ V. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ДЕРЖАВИ У XVI — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст.

ВЕНЕЦІАНСЬКИЙ ПОСОЛ СУРІАНО ПРО ФРАНЦІЮ XVI СТ.

Французьке королівство, за загальною думкою, вважалося першим серед християнських держав як за своєю гідністю й силою, так і за тим авторитетом, яким користувався його король. Стосовно королівської гідності, то вона від часу свого виникнення завжди була незалежною, і король не визнавав над собою жодної іншої влади, крім бога. <...> Щодо могутності королівства, то в ній не доводиться сумніватися, враховуючи просторість країни, кількість мешканців, силу воїнства і її багатство, що перевершує багатство будь-якої іншої держави Європи. [14, с. 27—28]

1) Яку роль відігравала Франція в Європі?

2) Чи була влада французького короля абсолютною?

3) Що, за словами венеціанського посла, підтверджує могутність Франції?

4) Поясніть, чому саме Франція стала зразком абсолютизму.

ІЗ НАНТСЬКОГО ЕДИКТУ ГЕНРІХА IV

Генріх, милістю божою король Франції й Наварри. <...> Цим вічним і нескасовним едиктом ми оголосили таке:

І. По-перше, згадка про усе, що сталося з одного і другого боку від початку березня 1585 р. до нашого коронування і протягом інших попередніх смут, буде забута, ніби нічого не відбувалося. <...>

III. Наказуємо, щоб католицька апостольська римська релігія була відновлена повсюдно в нашому королівстві. <...>

VI. Щоб не дати жодного приводу до смут і сутичок серед наших підданих, ми дозволили й дозволяємо тим, хто сповідує так звану реформовану релігію, жити й перебувати в усіх містах і місцях нашого королівства <...> без переслідувань, утисків і примусів. [14, с. 000]

1) Що таке релігійні війни?

2) Поясніть, що стало приводом до початку релігійних війн.

3) Де, коли та за яких обставин відбулися події Варфоломіївської ночі?

4) Дайте оцінку постаті Генріха IV.

5) Що мав на меті Генріх IV, підписуючи Нантський едикт?

6) Як ви гадаєте, чи можна називати правління Генріха IV періодом зміцнення абсолютизму?

З УКАЗУ КАРЛА V ПРО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ПРОТЕСТАНТІВ У НІДЕРЛАНДАХ

Забороняється друкувати, писати, мати, зберігати, продавати, купувати, роздавати в церквах, на вулицях та інших місцях усі друковані або рукописні твори Мартіна Лютера, <...> Іоанна Кальвіна й інших <...> псевдовчителів і засновників єретичних безсоромних сект. <...> Забороняється таємно або явно проповідувати <...> вчення вищезгаданих єретиків; у випадку порушення одного з цих пунктів винні будуть покарані. <...>

Такі порушники <...> караються: чоловіки — мечем, а жінки — зариттям заживо в землю, якщо не опиратимуться у своїх оманах; якщо ж опиратимуться, то будуть спалені; власність їх в обох випадках конфіскується на користь скарбниці. [14, с. 23—24]

1) Поясніть, чому Голландія була настільки необхідною іспанській короні.

2) Чому Іспанія побоювалася протестантських течій у цих землях?

3) Що, згідно з джерелом, іспанці заборонили в Голландії?

4) Якою була кара за порушення заборон?

5) Назвіть наслідки таких утисків.

6) Поміркуйте, чи мала Іспанія інші методи впливу на Голландію.

ІЗ КНИГИ АНГЛІЙЦЯ Т. МЕНА ПРО ГОЛЛАНДІЮ XVII ст.

Наша мета — показати головні причини багатства й величі Голландії. Усьому світу дивом здасться країна <...>, яка має мало природних багатств, харчових запасів, лісу або інших необхідних запасів <...>, незважаючи на це, володіє всім цим у такій кількості, що, крім власних потреб (які є значними), вона може постачати й дійсно постачає та продає іншим державам судна, артилерійські знаряддя, зерно, порох, кулі тощо і все, що голландці збирають з усіх кінців світу, завдяки своїй старанній торгівлі. [14, с. 26]

1) Визначте географічне положення Голландії.

2) Чи вдосталь Голландія забезпечена власними природними ресурсами?

3) Поміркуйте, чому торгівля відігравала найважливішу роль в економічному житті країни.

4) Які товари голландці продавали в інші країни?

5) Як ви гадаєте, завдяки чому Голландія посіла одне з провідних місць у світовій морській торгівлі? З

З «АКТА ПРО ПОКАРАННЯ ЖЕБРАКІВ ТА ЗАТЯТИХ БІДНЯКІВ»

І. Для боротьби з бурлаками й завзятими жебраками влада дійсного парламенту постановляє <...>, що світові судді у графствах і містах цього королівства й князівства Уельс <...> повинні приймати постанови про влаштування <...> одного або декількох виправних будинків у своїх графствах і містах. <...>

III. Усякий, хто цим актом визнається бурлакою або завзятим злидарем, <...> повинен після арешту <...> бути роздягнений, вище пояса привселюдно битий батогом, поки його спина не покриється кров’ю. <...> Після покарання батогом така особа одержує документ <...>, який засвідчує, що вона була покарана. [14, с. 37]

1) Хто такі паупери?

2) Поясніть, чому в XVI ст. в Англії з’явилася велика кількість бідняків та волоцюг.

3) У який спосіб влада боролася з жебраками?

4) Що загрожувало біднякам, які відмовлялися працювати та продовжували жебракувати?

5) Чи виправдали себе «криваві закони»?

З УКАЗУ ПАПИ РИМСЬКОГО ПАВЛА III ПРО ВІДЛУЧЕННЯ ГЕНРІХА VIII ВІД ЦЕРКВИ

Генріх, король Англії, за правління Папи Лева X, нашого попередника, виступав проти оман різних єретиків, які неодноразово в минулому були засуджені апостольським престолом й ожили в наш час завдяки синові зрадництва Мартіну Лютеру. <...> Нині цей Генріх ухилився від щирої віри й апостольського шляху. <...> Він не посоромився видати закони й постанови, якими примушував своїх підданих під загрозою смерті дотримуватися єретичних і розкольницьких правил, зокрема про те, що ніби римський первосвященик не є главою церкви та намісником Христа і що в Англії верховним главою церкви є сам король. <...> Вимагаємо в ім’я Господа, щоб Генріх, король, від зазначених оман відмовився й вищезгадані закони скасував. <...> Якщо ж король Генріх і його помічники <...> наших умовлянь і вимог не виконають, то <...> оголошуємо короля Генріха і його помічників <...> під повним вироком великого відлучення. [14, с. 38]

1) Визначте період правління Генріха VIII.

2) Чи можна вважати прихід до влади Генріха VIII часом становлення абсолютної монархії в Англії? Обґрунтуйте свою думку.

3) Чому Папа Римський Павло III відлучив англійського короля від церкви?

4) Поясніть, що Павло III вимагав від Генріха VIII.

5) Що ви знаєте про «10 статей»? Коли король їх затвердив?

6) Які підстави мав Генріх VIII для того, щоб стати головою нової церкви в Англії?

ФРАНЦУЗЬКИЙ ДИПЛОМАТ ПРО ПОЛІТИКУ ГАБСБУРҐІВ

Якби обидві Індії [тобто Ост-Індія та Вест-Індія; обидві в 1581 — 1640 рр. належали Іспанії] були виснажені або якби обидва союзні будинки [тобто Габсбурґи іспанські й Габсбурги австрійські] їх втратили, Німеччина й надалі залишалася б боєздатною, щоб боротися за цілі, поставлені Габсбургами, як найбільш заможна, велика й могутня держава християнського світу, що має сильних князів, імперські міста — торговельні, багаті й розташовані по великих річках; і все це — в центрі Європи, що є для них [Габсбурґів] великою перевагою, щоб установити тут центр величної монархії. <...> [14, с. 45—46]

1) Як і коли виникла Австрійська імперія Габсбурґів? На чому вона трималася?

2) Яку зовнішню політику проводила Австрія?

3) Яке місце в політиці Габсбурґів відводилося Німеччині?

4) Як ви гадаєте, чи було географічне положення Австрії вигідним? Обґрунтуйте свою думку.