Підручник по Всесвітній історії. 9 клас. Коляда - Нова програма

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Пробудження Азії. Колонізація Африки. Міжнародні відносини (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)

Початковий рівень

1 бал

1. Коли відбулася Друга опіумна війна?

2. Назвіть ім’я султана, який увів у дію першу конституцію Османської імперії.

3. Назвіть держави Африки, що залишились незалежними на кінець ХІХ ст.

4. Які держави були основними кредиторами Османської імперії наприкінці ХІХ ст.?

5. Коли розпався «Союз трьох імператорів»?

6. Назвіть рік утворення Троїстого союзу.

7. Коли відбулася Молодотурецька революція?

8. Назвіть хронологічні межі Перської (Іранської) революції.

9. Хто заснував товариство «Вшанування Небесного Владики»?

10. Продовжіть речення: «Висунуте в кінці XIX ст. ідеологічне обґрунтування проникнення монополій США в Латинську Америку в історію увійшло як ...».

2 бали

11. Зробіть вибір: «так» чи «ні» щодо твердження: а) до кінця XIX ст. у Німеччини не було жодної колонії в Африці; б) «політика самопосилення» у Китаї зазнала краху; в) на кінець XIX ст. національно-визвольному руху Індії вдалося досягти майже всіх поставлених цілей; г) помірковані діячі ІНК погоджувалися на самоуправління в рамках Британської імперії.

12. У якому році було створено ІНК:

А 1857;

Б 1859;

В 1876;

Г 1885.

13. Основні протиріччя в кінці XIX ст. склалися між:

А Великою Британією і Францією;

Б Німеччиною і Росією;

В Великою Британією і Німеччиною;

Г Францією і Росією;

Д Великою Британією і Росією.

14. Повстання «боксерів» відбулося в:

А Великій Британії;

Б Китаї;

В Індії;

Г Болівії.

15. Перша американська криза відбулася у:

А 1880—1881;

Б 1898;

В 1904—1905;

Г 1905—1906.

16. Перерахуйте найбільші африканські колонії Німеччини та Італії.

3 бали

17. Розкажіть про: а) Абдул Гаміда ІІ; б) сутність гонки озброєнь; в) економічний розвиток Китаю у другій половині ХІХ ст.

18. Перерахуйте: а) основні реформи «політики самопосилення»; б) основні реформи періоду «Танзимату»; в) основні суперечності між провідними державами світу наприкінці ХІХ ст.

19. Назвіть: а) основні причини та передумови повстання сипаїв в Індії; б) головні причини колонізації Африки провідними державами світу; в) головні наслідки краху «політики самоізоляції».

20. «Доки О. Бісмарк знаходився при владі, він перш за все прагнув взаємопорозуміння між трьома державами: Австрією, Росією, Німеччиною, за необхідності з Італією. Союз, як він писав про нього у своїх «Думках та спогадах», полишав переможену Францію ізольованою, а Велику Британію робив нейтральною...» (Е. Бріггс). Який союз мав на увазі О. Бісмарк? Що Вам відомо про нього?

Середній рівень

4 бали

21. Розкрийте зміст понять: колоніалізм, самоізоляція, метрополія, тайпіни, пангерманізм, панамериканізм, «Зулюм», «бої за Африку», «політика самопосилення».

22. Установіть відповідність:

А Китай;

Б Індія;

В країни Африки;

Г Японія.

1 Ліквідовано рабство, установлено рівність перед законом, ліквідовано рештки станової нерівності.

2 Проведення «політики самопосилення».

3 Проголошення теократичної Магдійської держави.

4 Проведення освітньої реформи Маколея (1835).

5 Проведення «політики самоізоляції».

23. Установіть відповідність:

А 1878 р.;

Б 1889 р.;

В 1873 р.;

Г 1882 р.

1 Підписання «Союзу трьох імператорів».

2 Утворення Троїстого союзу.

3 Повстання сипаїв.

4 Підписання Сан-Стефанської мирної угоди.

5 Підписання Лондонської мирної угоди.

5 балів

24. З’ясуйте спільні та відмінні риси тайпінського повстання у Китаї та народного повстання 1857—1859 рр. у Індії.

6 балів

25. Складіть історичний портрет імператора Муцухіто.

26. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

А утворення Індійського національного конгресу;

Б Берлінська конференція;

В Перша опіумна війна в Китаї;

Г тайпінське повстання;

Д Друга балканська війна.

Достатній рівень

7 балів

27. Розкрийте: а) зовнішню політику Китаю у період «політики самопосилення»; б) особливості національно-визвольного руху в Індії.

28. Визначте: а) особливості аграрної політики британців у Індії у другій половині ХІХ ст.; б) етапи колонізації Єгипту Великою Британією; в) особливості національно-визвольного руху в Індії; г) причини розгортання та причини поразки повстання сипаїв; ґ) причини, хід та наслідки Першої опіумної війни.

8 балів

29. Охарактеризуйте: а) етапи та наслідки боротьби європейських країн за Африку в останній третині ХІХ ст.; б) тайпінське повстання у Китаї.; в) етапи та наслідки боротьби європейських країн за сфери впливу в Китаї в останній третині ХІХ ст.; г) тактику та методи боротьби, які застосовував Індійський національний конгрес.

30. Заповніть таблицю «Африка у ХІХ ст.»:

Регіони

Колоніальні володіння

Антиколоніальна боротьба

Північна Африка

Північно-Східна Африка

Тропічна Африка

Південна Африка

Крайній Південь

31. Заповніть таблицю «Основні риси та акценти міжнародних відносин у другій половині XIX ст.»:

Період

Характерні риси міжнародних відносин

50—70-ті рр. ХІХ ст.

70—90-ті рр. ХІХ ст.

90-ті рр. ХІХ ст.

32. Охарактеризуйте: 1) політичну систему в Японії за Конституцією 1889 р.; 2) економічне становище Османської імперії у другій половині ХІХ ст. та визначте причини банкрутства держави у 1879 р.; 3) причинно-наслідкові зв’язки між запропонованими історичними явищами та подіями: а) утворення «Союзу трьох імператорів» — утворення Троїстого союзу — зближення Великої Британії, Франції та Росії; б) політика кастового розбрату — повстання сипаїв — установлення безпосереднього коронного управління Індією; 4) етапи економічної експансії в Китаї; 5) економічний розвиток Туреччини в останній третині ХІХ ст.; 6) ситуацію на Балканах у другій половині XIX ст.

9 балів

33. Заповніть порівняльну таблицю «Революції ХVІІІ—ХІХ ст.»:

Англійська революція ХVІІ ст.

Війна за незалежність у Північній Америці

Велика французька революція

Війна за незалежність у Латинській Америці

Утворення національних держав у Німеччині та Італії

Дата

Передумови

Причини

Рушійні сили

Спільне

Відмінне

34. Порівняйте основні риси внутрішньо- та зовнішньополітичного розвитку Індії, Китаю та Османської імперії у другій половині XIX ст., заповнивши таблицю:

Країна

Внутрішньополітичний розвиток

Зовнішньополітичне становище

Спільне

Відмінне

Індія

Китай

Османська імперія

35. Порівняйте: а) причини, хід і наслідки тайпінського та іхетуанського повстань; б) методи та результати колоніальних завоювань в Африці.

36. Проаналізуйте документ та дайте відповідь на запитання: «Феррі заявив, що французи змушені «допомогти» туніському бею встановити порядок у його володіннях. Під виглядом такої «допомоги» французький експедиційний корпус окупував найважливіші центри Тунісу. Тепер дипломатії залишалося оформити наявний акт: бей повинен був сам дати згоду на загарбання своєї країни французами. Французький уряд хотів таким актом зв’язати бею руки, щоб перешкодити йому підбурювання своїх підданих до опору загарбникам» (Із книги В. М. Хвостова «Історія дипломатії»). Якими методами здійснювались колоніальні загарбання?

37. «У цей час Сполучені Штати практично являються сувереном на цьому континенті і їх воля — закон...» (Р. Олні). Що мав на увазі державний секретар Р. Олні? Охарактеризуйте геополітичне становище США у регіоні в другій половині XIX ст.

10 балів

38. Чому: а) Єгипет мав особливе значення для провідних європейських країн?; б) народи Африки не сприймали «культурницьку місію» європейців?; в) наприкінці ХІХ ст. Китай і Туреччина виявили свою повну неспроможність опиратися їх економічному та політичному закабаленню провідними державами світу?; г) на Берлінській конференції завоювання Бельгії були визнані перш за все Великою Британією, а найактивніше проти цього виступала Німеччина?; ґ) спротив колоніальному володарюванню британців в Індії проходив під прапором релігійного відродження?; д) Китаю було нав’язано невигідні договори?; е) Тяньцзінські договори 1858 р. вважаються нерівноправними щодо Китаю?; є) політика проведення реформ у період «Танзимату» не мала успіху?

39. Учений-сходознавець Л. Васильєв стверджує: «Традиційна «азійська» структура Індії, яка викликала міцне народне повстання, будучи вимушеною прилаштовуватись до зміни обставин, виробила все нові й нові форми протистояння з колоніальним капіталізмом із притаманними йому західними ідеями, ідеалами, інститутами й принципами життя». Чому, на Ваш погляд, відбулася така зміна у формах боротьби й протистояння?

40. Що, на Ваш погляд, було головною причиною підтримки європейськими країнами Туреччини у протистоянні з Росією на Берлінському конгресі? Чому вони не були зацікавлені у розчленуванні Порти?

11 балів

41. Доведіть справедливість твердження американського вченого В. Мак-Ніла: «В останні роки ХІХ ст. хід подій прискорив руйнування конфуціанського режиму. Перемога Японії в 1895 р. та поразка «Боксерського повстання» в 1900-1901 рр. ще раз принизили Китай як державу та переконали в необхідності базисних реформ навіть тих, хто вперто чинив їм спротив, дотримувався освячених століттями норм».

42. Англійський журнал «Сатердей рев’ю» в 1897 р. писав: «...у Європі існують дві великі непримиренні, спрямовані одна проти одної, сили, дві великі нації, яким би хотілося перетворити світ на своє володіння... Англія і Німеччина... німецький комівояжер і англійський мандрівний торговець. наперебій змагаються в кожному куточку земної кулі...». Доведіть справедливість цієї оцінки або спростуйте її. Висловіть свою думку стосовно того, яка ще європейська держава і за яких умов могла б претендувати на роль гегемона у Європі. Свою відповідь аргументуйте.

12 балів

43. Ви — британський журналіст-консерватор. Складіть репортаж про англо-бурську війну.

44. Ви — учасник повстання сипаїв, опишіть події повстання у листі до рідних.

45. Ви — прихильник М. Ганді, опишіть зустріч та розмову з ним.

46. Ви — селянин, опишіть життя у тайпінській громаді.

47. Лідер російських марксистів В. Ульянов (Ленін) писав: «У Європі панував мир. Але він тримався тому, що панування європейських народів над сотнями мільйонів жителів колоній здійснювалося тільки постійними, безперервними війнами, що ми, європейці, не вважаємо їх війнами, бо вони надто часто схожі були не на війни, а більше на звіряче биття, винищування беззбройних народів...». Обґрунтуйте справедливість такої оцінки.

48. «Повстання підняли не тільки сипаї, це не було просте повстання військових. Це було поєднання дій ображених релігійних почуттів військових, національної ненависті, релігійного фанатизму проти англійської окупації Індії. У повстанні взяли участь як прості індійські солдати, так і місцеві принци». Дж. Маккарті. Індійська війна за незалежність. — Лондон, 1857. — С. 12). Обґрунтуйте справедливість або хибність такої оцінки.

49. Сходознавець Л. Васильєв зазначав: «Феномен тайпінського повстання полягає у тому, що це не була антизахідна, антиколоніальна акція. Ціллю тайпінів було стремління відновити порушену норму, досягнути соціальної справедливості. Засобом для досягнення цілі були знову ж такі звичні для традиційного Китаю моделі, що зводились до створення нової держави. Незвичним було наповнення політичних програм». Обґрунтуйте справедливість такої оцінки.

50. «Америка некерована. Той, хто служить революції, зорює море», — писав С. Болівар. Обґрунтуйте справедливість такого порівняння.

51. 11 (23) липня 1891 р. до Кронштадта з візитом прибула французька військова ескадра. Імператор Олександр III особисто вітав французьких моряків; вислухав виконання французького революційного гімну «Марсельєзи» у Петергофі під час обіду. Ви — журналіст ліберального видання, складіть репортаж про цю подію.

Розвиток культури (кінець XVIII — початок ХХ ст.)

Початковий рівень

1 бал

1. Назвіть: а) ім’я вченого, який винайшов динаміт;б) коли відбулися перші Олімпійські ігри?; в) де відбулися перші Олімпійські ігри; г) хто організував перші Олімпійські ігри?; ґ) у якому році збудовано першу підземну залізницю?; д) де з’явилася перша підземна залізниця; е) хто автор двадцятитомної серії романів «Ругон-Маккари»?; є) представники якого напряму музики та живопису захоплювалися мистецтвом античності, норми якого вважалися незмінними на всі часи.

2. Які чинники спонукали філософів до переосмислення внутрішніх орієнтирів життя людини?

2 бали

3. Зробіть вибір: «так» чи «ні» щодо твердження: а) відкриття передачі електроструму мало революційне значення; б) наприкінці XIX ст. держава взяла початкову школу під свій контроль; в) автором теорії еволюційного розвитку життя на Землі був учений Ч. Дарвін.

4. Назвіть основоположника мікробіології:

А І. Павлов;

Б Л. Пастер;

В Г. Мендель;

Г Ч. Дарвін.

5. У другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. в живописі зароджується нова течія, яка отримала назву:

А авангардизм;

Б реалізм;

В імпресіонізм;

Г романтизм.

6. Назвіть автора винаходу:

А парового двигуна;

Б паровоза;

В нітрогліцерину;

Г біплана.

7. Які нові відкриття мали місце у медицині ХІХ ст.?

8. Назвіть: а) найвідоміших філософів ХІХ — початку ХХ ст.; б) найважливіші досягнення у науці впродовж ХІХ ст.; в) найважливіші технічні винаходи кінця ХVІІІ — ХІХ ст.; г) нові наукові галузі, які з’явилися у XIX ст.; ґ) основні течії та напрями літератури й мистецтва у XIX ст.

9. Які: а) характерні риси реалізму в літературі; б) події ознаменували початок «ери автомобіля», «ери авіації»?

3 бали

10. Опишіть нові тенденції в освіті ХІХ — початку ХХ ст.

11. Розкажіть про: а) А. Ейнштейна; б) особливості розвитку культури народів Азії та Африки; в) нові відкриття у медицині ХІХ ст.; г) модернізм в архітектурі.

12. Перерахуйте: а) найголовніші ознаки класицизму; б) риси театрального мистецтва й музики ХІХ ст.; в) найголовніші технічні винаходи першої половини XIX ст.; г) найголовніші естетичні ознаки романтизму.

13. Назвіть жанри масової літератури.

Середній рівень

4 бали

14. «Його історична заслуга полягає в тому, що він відкрив рушійний фактор еволюції — природній відбір, і тим самим виявив причини біологічної еволюції». Вкажіть діяча. Що Вам відомо про нього?

15. Визначте зміст понять: а) модерн; б) класицизм, романтизм, реалізм, символізм; в) масова культура.

16. Установіть відповідність:

А А. Реомюр;

Б брати Мартени;

В Р. Фултон;

Г Дж. Стефенсон.

1 Високоякісна сталь.

2 Сталеварна піч.

3 Пароплав.

4 Паровоз.

5 Двигун внутрішнього згоряння.

17. Установіть відповідність:

А О. Коші, Б. Ріман, М. Лобачевський, Д. Гільберт;

Б Х. Ерстед, М. Фарадей, Дж. Максвелл, Г. Герц;

В Дж. Стоні, В. Рентген, Г. Лоренц, Дж. Томсон, П. та М. Кюрі, Е. Резерфорд, М. Планк;

Г Ю. Лібіх, Л. Пастер.

1 Періодичний закон хімічних елементів.

2 Молекулярна структура речовин.

3 Досліджували проблеми енергії та будови речовини, явище радіоактивності.

4 Відкриття явища електромагнетизму та електромагнітної теорії світла.

5 Відкриття низки математичних законів, що вплинули на розвиток інших наук.

18. Установіть відповідність:

А Ф. Гізо, Т. Мальтус, К. Маркс, Е. Дюркгейм, М. Вебер, А. Вебер;

Б Х. Ерстед, М. Фарадей, Дж. Максвелл, Г. Герц;

В Дж. Стоні, В. Рентген, Г. Лоренц, Дж. Томсон, П. та М. Кюрі, Е. Резерфорд, М. Планк;

Г І. Кант, Г. Гегель, А. Шопенгауер, О. Конт, Г. Спенсер, Е. Мах, Ф. Ніцше

1 Розвиток соціології, розробка вчення про суспільний устрій, причину класових протистоянь, дослідження духовних цінностей суспільних верств.

2 Досліджували проблеми енергії та будови речовини, явище радіоактивності.

3 Відкрив збудників епідемічних хвороб та винайшов ліки проти них.

4 Явище електромагнетизму та електромагнітної теорії світла.

5 Розвиток філософії, розглядають основи діалектики та можливість пізнання істини, засновують нові філософські напрямки.

19. Установіть відповідність:

А Класицизм;

Б символізм;

В імпресіонізм;

Г постімпресіонізм.

1 Е. Мунк, М. Врубель.

2 Е. Мане, К. Моне, О. Ренуар, Е. Дега, К. Піссарро.

3 П. Сезанн, П. Гоген, В. Ван Гог.

4 К. Корро, О. Дом’є.

5 Ж. Давід, О. Енгр, Г. Угрюмов.

5 балів

20. Розкрийте: а) основні тенденції у розвитку культури упродовж XIX — початку XX ст.; б) спільне та відмінне у розвитку культури першої та другої половини XIX ст. — на початку XX ст.

21. Які головні причини змін у суспільній свідомості населення ХІХ ст.?

22. Як нові відкриття видозмінили колишню фізичну «картину світу»?

6 балів

23. Складіть історичний портрет: Л. Бетховена, К. Моне, Е. Золя.

24. Розташуйте у хронологічній послідовності:

А Х-промені (рентгенівські);

Б автомобіль;

В телефонний зв’язок;

Г нарізна рушниця з ковзним затвором;

Д періодична таблиця хімічних елементів.

25. Розташуйте у хронологічній послідовності:

А реалізм;

Б неоромантизм;

В імпресіонізм;

Г кубізм;

Д класицизм.

26. Розташуйте у хронологічній послідовності:

А А. Франс;

Б В. А. Моцарт;

В Л. Українка;

Г Б. Шоу;

Д О. Уайльд.

Достатній рівень

7 балів

27. Визначте: а) позитивні та негативні наслідки швидкого розвитку техніки (відповідь підтвердіть конкретними прикладами); б) позитивні та негативні чинники, що впливали на розвиток культури упродовж XIX — початку XX ст.; в) причини різноманітності жанрів, напрямів, шкіл і творчих об’єднань у літературі та мистецтві другої половини ХІХ ст.

8 балів

28. Охарактеризуйте: а) розвиток природничих наук у ХІХ ст.; б) нові напрями в образотворчому мистецтві ХІХ ст.; в) картину Е. Делакруа «Свобода веде народ»; г) основні тенденції розвитку культури народів Азії та Африки.

29. Заповніть таблицю «Культура ХІХ ст.» за схемою:

Чинники, що впливали на розвиток

Відкриття

Напрями, жанри, представники

наука

техніка

філософія

література

мистецтво

музика

9 балів

30. Учені-історики стверджують, що капіталізм та формування індустріального суспільства несли з собою, крім економічних змін, ще й звільнення особистості, більшу морально-етичну свободу. Спробуйте визначити, які нові позитивні та негативні риси у повсякденне життя та ментальність привнесла індустріальна епоха.

31. Зробіть порівняльний аналіз основних рис повсякденного життя представників різних соціальних станів у XIX ст., заповнивши таблицю:

Повсякденне життя

буржуа

робітника

селянина

жінки

Основні риси

Спільне

Відмінне

Високий рівень

10 балів

32. «Одягатися, їсти, призначати зустрічі, спати, прокидатися — усе за годинником», — писав правитель Непала, відвідавши Англію у 1850 р. Як, на Ваш погляд, процеси індустріалізації вплинули на психологію та світосприйняття людини ХІХ ст.

33. Чому: а) впродовж ХІХ ст. сприйняття часу в урбанізованому та індустріалізованому світі поступово витісняло сприйняття часу аграрного суспільства з його залежністю від природи?; б) соціальною основою фемінізму стали представниці буржуазії?; в) після Французької революції збільшилася частота змін у моді?; г) література та живопис кінця ХІХ ст., на Вашу думку, вирізняються широкою різноманітністю жанрів, напрямів, шкіл та творчих об’єднань?; ґ) на початку XX ст. з’являється таке явище, як масова культура?; д) впродовж XIX ст. змінювались стилі, напрями, методи у мистецтві, літературі?

34. Порівняйте естетичні засади романтизму та реалізму. Чому поступово реалістичні принципи стають переважаючими у літературі й мистецтві?

11 балів

35. Французький письменник Стендаль писав: «Романтизм — це мистецтво давати народам такі літературні твори, які при сучасному стані їхніх звичаїв та вірувань можуть надати їм найбільшої насолоди». Користуючись своїми знаннями із зарубіжної літератури, доведіть справедливість погляду митця або спростуйте його.

36. «Пам’ятай, що час — це гроші», — писав Бенджамін Франклін. Доведіть, що таке судження можна вважати наріжним каменем буржуазного суспільства.

12 балів

37. Історик Е. Хобсбаум стверджував: «Французька революція надихала художників своїм прикладом; промислова революція — своїм жахом, а буржуазне суспільство, породжене ними, змінило спосіб їхнього життя і способи їхньої творчості». Прокоментуйте це твердження, на основі аргументованих даних обґрунтуйте його справедливість або хибність. Які, на Вашу думку, інші події зробили глобальний вплив на розвиток світового мистецтва? Свою відповідь обґрунтуйте поясненнями.

38. Ви — журналіст консервативного видання, що відвідав виставку «Непокірних», підготуйте газетний фейлетон про неї.