Підручник по Всесвітній історії. 9 клас. Коляда - Нова програма

§28 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. БОРОТЬБА ІНДІЇ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. КОЛОНІАЛЬНИЙ ПОДІЛ АФРИКИ

1. Занотуйте схему «Британське колоніальне панування над Індією».

2. Ознайомтесь зі схемою про позитивні та негативні наслідки британського управління Індією. Занотуйте її:

Аргументуйте оцінку (позитивну або негативну) наслідкам переходу Індії під безпосереднє управління британської корони.

4. Ознайомтесь зі схемою «Індійський національний конгрес» та виконайте завдання:

Індійський національний конгрес

Заснування: грудень 1885 р.

Склад: верхівка національної буржуазії, заможна інтелігенція, частина індійських землевласників (Г. Гокхале, Ф. Мехта, С. Банерджі, Д. Наороджі)

Радикальне крило «Крайніх»: Б. Тілак, Б. Пал, Л. Рай

Вимоги:

виступали за залучення до боротьби городян і селян Індії; висували гасла «сварадж», «свадеші», бойкотували іноземні товари (передусім британські); на першому етапі не передбачали ліквідації британського панування; ліквідація Ради у справах Індії в Лондоні; розширення індійського складу Центральної законодавчої ради; утворення комітету у справах Індії в Лондоні; необхідність розширення повноважень провінційних рад; організація технічної освіти, встановлення ввізних мит

Діяльність

активна політична діяльність в Індії та метрополії;

представництво у нижній палаті британського парламенту;

промови із засудженням британської системи управління Індією

1. Чому, на Вашу думку, на першому етапі своєї діяльності ІНК не виступав за ліквідацію британського панування?

5. Ознайомтесь із рубрикою «Творці світової історії. Тілак Балгангадхар» та спробуйте дати оцінку поглядам та діяльності цієї постаті індійського національно-визвольного руху.

ТВОРЦІ СВІТОВОЇ ІСТОРІЇ

Народився у небагатій брахманській родині. Його батько був викладачем санскритської мови та математики в школі. Мати добре знала ведичну літературу. Батьки виховували свого сина в дусі маратхського патріотизму. Здобув освіту юриста. Політичну діяльність розпочав у 70-х рр. ХІХ ст. З 1881 р. видавав газету «Махратта» англійською мовою та «Кесарі» маратхською мовою. Тілак критикував політику британських імперіалістів в Індії, виступав за її самостійний економічний розвиток. Одним із перших в індійському національному русі висунув ідею про необхідність залучення народних мас до визвольної боротьби. Політична активність Тілака коштувала індійському лідерові свободи, його неодноразово ув’язнювали.

ТІЛАК БАЛГАНГАДХАР (1856-1920)

6. На прикладі схеми, яка зображує так званий «трансатлантичний трикутник» (відносини між Африкою, Європою та Америкою — «обіг» рабів, коштів та товарів) обґрунтуйте залежність економічного розвитку розвинутих країн від їх колоніального панування в Африці та поясніть, чому зображений цикл прийнято ще називати «трикутником смерті».

7. Користуючись картою та атласом, на контурній карті покажіть основні територіальні володіння провідних країн Європи в Африці.

8. Ознайомтесь із документом (оцінка вченого) та дайте відповідь на запитання:

«Оскільки розпочався перерозподіл карти Африки державами-суперниками, то кожна з них намагалась не дозволити, щоб інші захопили зайву порцію або найкращий шматок... Володіння колоніями перетворилося на символ величі, незалежно від реальної цінності захопленої території» (Е. Хобсбаум. «Століття імперій. 1875—1914»).

1. Які були основні причини перерозподілу карти Африки європейськими державами?

2. Які, на Вашу думку, це могло мати наслідки для антиколонізаторського руху на континенті?

9. Використовуючи схему «Спротив колонізаторам», спробуйте пояснити причинно-наслідкові зв’язки між: 1) етапами колоніальних завоювань наприкінці ХІХ ст.; 2) наростанням визвольного руху народів Африки; 3) результатами боротьби за незалежність.

Домашнє завдання

Проаналізуйте роль національної буржуазії у розвитку національно-визвольних рухів в Індії та Китаї.