Підручник по Всесвітній історії. 6 клас. Пометун - Нова програма

Шановні шестикласники!

У 5 класі ви вже ознайомилися з наукою історією, з тим, як жили і працювали люди в минулому, як захищали Батьківщину та створювали неповторну культуру. Ви зрозуміли зв’язок між народами, історія яких пов’язана з територією сучасної України. Відтепер ви будете вивчати ІСТОРІЮ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ. У мандрівці в далекі часи основним вашим супутником стане цей підручник. Але ним необхідно вміти користуватися.

Насамперед зверніть увагу, що ваші помічники — це спеціальні позначки — піктограми, що полегшують роботу з підручником на уроках і вдома.

«Перевірте засвоєне на уроці» — таку рубрику ви знайдете після кожного параграфа. Надруковані звичайним шрифтом запитання і завдання простіші і спрямовані на повторення змісту параграфа. Завдання, виділені курсивом, є складнішими, тому що перевіряють ваше загальне розуміння матеріалу уроку. Не залишайте їх поза увагою, намагайтеся дати відповіді на всі типи запитань.

Рубрика «Домашнє завдання» позначає завдання, котрі передбачають міркування над темою уроку, відвідування бібліотеки, екскурсії і пошук інформації в Інтернеті. Перед виконанням домашнього завдання обов’язково повторіть матеріал теми за підручником і дайте відповіді на запитання попередньої рубрики.

У тексті підручника ви зустрінетеся зі словами, позначеними в різний спосіб:

поняття чи дати, надруковані жирним шрифтом, як-от «держава», необхідно запам’ятати і вміти їх пояснювати; допоможуть вам у цьому їх визначення, подані в рамках;

імена діячів і назви, спеціально виділені у програмі, набрані жирним курсивом, інші імена, назви, важливі поняття, без яких неможливо відтворити історичну розповідь, виділені світлим курсивом, наприклад «форум» (усі ці слова потребують вашої уваги, адже без з’ясування їхнього значення буде складно зрозуміти текст і відповісти на запитання); значення окремих слів розтлумачуються збоку або внизу сторінки.

Під час уроків ви працюватимете в парах і групах, у загальному колі. Для цього варто пригадати правила такої роботи, які ви знаєте з 5 класу.

Бажаємо вам цікавих уроків і відкриттів! Сподіваємося, що знання з історії, допитливість і старанність сприятимуть вашому зростанню й успіхам, допоможуть зрозуміти день минулий, сьогоднішній і прийдешній!

ПОВТОРЕННЯ І ВСТУП

§ 1. ЩО ВИВЧАЄ ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

1. НАЙДАВНІША ІСТОРІЯ ЛЮДСТВА

1) Обговоріть у парах відповіді на запитання:

Що таке історія?

Хто такі історики?

2) Складіть усім класом визначення цих понять і занотуйте їх у зошити.

3) Пригадайте і поясніть, кого ми називаємо історичними діячами і що таке історичні події. Наведіть приклади історичних діячів й історичних подій, що запам’яталися вам з уроків історії в 5 класі.

Що вивчає всесвітня історія?

Як ви пам’ятаєте, слово «історія» — давньогрецького походження, перекладається як «оповідь, переказ про відоме, досліджене минуле». Це наука, що вивчає минуле людства на основі усних, писемних свідчень і матеріальних пам’яток. Історія людства від найдавніших часів до теперішнього часу називається всесвітньою історією.

Всесвітня історія — розділ історичної науки, який вивчає минуле народів світу від найдавніших часів до теперішнього часу.

Учені виокремлюють основні історичні періоди, що їх пройшло людство:

І період — історія Стародавнього світу: від появи перших людей — до кінця V ст.;

II період — історія Середніх віків (кінець V — до кінця XV ст.);

III період — історія Нового часу (з кінця XV — XIX ст.);

IV період — Новітня історія (XX ст. — до наших часів).

У цьому році на вас чекає історія Стародавнього світу — це перший і найдовший період всесвітньої історії. Він починається з появи людини близько трьох мільйонів років тому і закінчується падінням Західної Римської імперії в 476 р.

Ви довідаєтесь, коли на Землі завилися люди, як вони навчилися сіяти хліб, обробляти метали, будувати міста, дізнаєтесь про їхнє життя, працю, війни, а також ознайомитеся з повсякденним життям давніх народів, видатними історичними діячами, дізнаєтеся про безліч цікавих подій і явищ.

2. ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА ПРО СТАРОДАВНІЙ СВІТ

Чи можуть учені-історики відтворити картини минулого, коли свідків подій уже немає? Що їм для цього потрібно? Що таке історичні джерела?

Історичні джерела — це речові і писемні пам'ятки, зображення, звичаї, мови давніх народів, тобто все те, що дає уявлення про відповідний історичний період,

Величезну цінність для істориків становлять писемні пам'ятки — глиняні таблички, єгипетські папіруси, написи на камінні тощо. На жаль, не всі з них збереглися до наших днів.

Але найтриваліший період свого існування людство не знало писемності. У цьому разі на допомогу історикам приходять науки: археологія, етнографія й антропологія.

Антропологія (від грецького) — сукупність наук, що вивчають людину, її походження, розвиток існування на Землі.

Найбільшу частку джерел в історії Стародавнього світу складають різні речові, або матеріальні, джерела — знаряддя праці людини, рештки давніх поселень, жител, будівель, прикраси, посуд та інші залишки життєдіяльності людини на Землі. Попіл від вогнища, печера, кам'яна сокира, відламок посуду, канал, дорога — усе це — матеріальні джерела, які досліджує археологія.

Серед джерел виокремлюють також зображувальні: наскельні малюнки, зображення на камені чи посуді, скульптури тощо.

На Землі й досі можна зустріти племена, спосіб життя яких залишився майже таким, яким був у далекому минулому. Вивчаючи їхнє життя, учені дізнаються про минуле. Це — царина етнографії — науки про особливості життя, побут, господарство, перекази, вірування і традиції народів. Велике значення у вивченні історії приділяється питанням культури.

Слово «культура» (від латинського) буквально означає обробку, догляд, поліпшення. У науковій літературі чимало визначень поняття «культура». Серед найвідоміших: культура — це сукупність досягнень людства; усе багатство матеріальних і духовних цінностей, що втілюється в науці, освіті, літературі та мистецтві.

Порівняйте історичні джерела. Поясніть, до яких груп вони належать.

1 — Вавилонська карта світу — найдавніша з відомих карт (кінець VIII — початок VII ст. до н е); 2 — кам'яні знаряддя праці; 3 — сучасне фото залишків старовинного житлового кварталу в Ольвії; 4 — диск із Фестоса — найвідоміший зразок мінойської писемності (2000—1600 рр. до н. е.)

Перевірте засвоєне на уроці

Оберіть одне із пропонованих речень і закінчіть його:

«Мені подобається історична наука, тому що...»

«Мені було цікаво (не цікаво) на уроці, тому що...»

«Існують такі види історичних джерел:...»

Домашнє завдання: готуємося до практичного заняття

1. Пригадайте, що ви дізналися про літочислення на уроках історії в 5 класі; як з'явилися карти і навіщо вони потрібні.

2. Поясніть, чому історію називають «подорожжю в часі та просторі».

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст