Підручник по Всесвітній історії. Новітній період (1939–2011 рр.). 11 клас. Щупак

§ 22. МАТЕРІАЛ ДО УЗАГАЛЬНЕННЯ З ТЕМИ 4. СРСР. НОВІ НЕЗАЛЕЖНІ ДЕРЖАВИ і ТЕМИ 5. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (1945 р. – ПОЧ. XXI ст.)

1. ПОЛІТИЧНЕ КЕРІВНИЦТВО СРСР

Роки

Перший секретар / Генеральний секретар компартії

1941-1953

Йосип Віссаріонович Сталін

1953-1964

Микита Сергійович Хрущов

1964-1982

Леонід Ілліч Брежнєв

1982-1984

Юрій Володимирович Андропов

1984-1985

Костянтин Устинович Черненко

1985-24 серпня 1991

Михайло Сергійович Горбачов

2. ПРЕЗИДЕНТИ РОСІЇ

Роки

Президент

1991-1999

Борис Миколайович Єльцин

2000-2008

Володимир Володимирович Путін

з 2008

Дмитро Анатолійович Медведєв

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВАРШАВСЬКОГО ДОГОВОРУ

Роки

Країни

1955-1968

Албанія

1956-1990

НДР

1955-1991

Болгарія, Угорщина, Румунія, СРСР, Чехословаччина, Польща

4. ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДО УЗАГАЛЬНЕННЯ З ТЕМИ 4. СРСР. НОВІ НЕЗАЛЕЖНІ ДЕРЖАВИ

I. Початковий рівень навчальних досягнень учнів

1. Хто став першим секретарем ЦК КПРС після усунення з цієї посади М. Хрущова в жовтні 1964 р.: О. Косигін, Л. Брежнєв, Ю. Андропов?

2. З переліку країн виберіть три, у які в 1956, 1968, 1979 рр. були введені радянські війська: КНР, Угорщина, Чехословаччина, КНДР, Іран, Афганістан, Єгипет, Польща.

3. У якому році припинив своє існування СРСР?

4. Яка подія відбулася раніше - початок «перебудови» чи прихід до влади Брежнєва?

5. Лідери яких трьох республік підписали «Акт про припинення існування СРСР»?

6. Яка подія, що значною мірою погіршила екологічну ситуацію в Європейській частині СРСР, відбулася 26 квітня 1986 р. в Україні, недалеко від Києва?

7. У яких пострадянських державах різко загострилися міжнаціональні і внутрішньополітичні конфлікти, що призвели до збройних зіткнень?

II. Середній рівень навчальних досягнень учнів

1. З якими подіями пов’язані прізвища: А. Ахматова, М. Зощенко, А. Жданов, Т. Лисенко, С. Прокоф’єв, Д. Шостакович, В. Мураделі?

2. У чому полягала суть політики «гласності»?

3. Коли і за яких обставин був уперше викритий культ особи Сталіна?

4. Які цілі ставили перед собою учасники дисидентського руху в СРСР?

5. Які події відбулися 19-21 серпня 1991 р. у СРСР?

6. У чому полягали основні прояви кризи в суспільно-політичному і соціально-економічному житті СРСР в 1970-х - на початку 1980-х рр.?

7. Як відбувалося становлення російської державності після 1991 р.?

III. Достатній рівень навчальних досягнень учнів

1. Охарактеризуйте реформи М. Хрущова в другій половині 1950-х рр. У чому проявилися їхня непослідовність, половинчастість і суперечливість? Якою мірою їхні результати вплинули на подальшу політичну долю радянського лідера?

2. Охарактеризуйте розвиток українсько-російських відносин на сучасному етапі. Які проблеми в них мають місце?

3. Чому реформи середини 1960-х рр., незважаючи на їхній прогресивний задум, зазнали краху?

4. Які зміни відбулися у внутрішній і зовнішній політиці Російської Федерації на початку XXI століття? Які основні проблеми стоять перед керівництвом Росії?

5. Чому, незважаючи на викриття культу особи Сталіна на XX з’їзді КПРС у 1956 р., повний текст доповіді Хрущова вперше в СРСР був опублікований тільки в 1989 р.?

6. У чому полягала об’єктивна необхідність проведення глибоких суспільно-політичних і соціально-економічних реформ у період наприкінці 1970-х - на початку 1980-х рр.? Чому їх не вдалося реалізувати повною мірою в роки «перебудови»?

7. Чому ряд пострадянських країн прагне стати членами НАТО і ЄС?

IV. Високий рівень навчальних досягнень учнів

1. Які реформи в другій половині 1980-х рр. у СРСР і в 1990-х рр. у країнах СНД сприяли формуванню громадянського суспільства і становленню правової держави?

2. Один з ідеологів «перебудови» О. Яковлєв писав:

«За сутністю сталінізм аморальний не тому, що він не знав, як будувати суспільство, десь допустив деформації, відхилення, помилки. Сталінізм аморальний саме тим, що відмінно знав і розумів: що, чому і навіщо робить».

Яка Ваша думка з приводу цього судження?

3. Які основні передумови виникнення чеченської кризи? Що повчального має досвід Росії для інших держав? Які, на Ваш погляд, можливі шляхи врегулювання чеченської кризи?

4. Багато громадян у країнах СНД вважають, що основною причиною міжнаціональних і внутрішньополітичних конфліктів у пострадянських державах була «перебудова». Чи поділяєте Ви цю точку зору?

5. У 1985 р. М. Горбачов і його прихильники вважали соціалізм цілком життєздатним. Необхідно було, як вважали реформатори, його оновити, модернізувати, пристосувати до нових реалій, додати йому імпульс прискореного розвитку. На Вашу думку, чи можливі були принципові відновлення та модернізація соціалізму в ситуації, що сформувалася наприкінці XX століття?

6. Ринкові реформи в пострадянських державах спочатку призвели до глибоких кризових явищ у них. Як Ви вважаєте, чи була альтернатива ринковим реформам на шляху прагнення цих держав до прогресу?

7. Історик Д. Волкогонов у статті «Сталінізм: сутність, генезис, еволюція» писав: «Політичний діяч помирає кілька разів. Фізично Сталін помер уже давно. Політично ця примара зберігає ще якийсь, можливо, ефемерний шанс. Справа в тому, що чим гірше будуть у нас йти справи, тим шанси неосталінізму будуть вищі. Ну, а історично Сталін не помре ніколи. Залишивши найбільшу вм'ятину в нашій історії, він залишиться в ряді найлиховісніших тиранів людства».

Які думки у Вас виникають при читанні уривка з цієї статті? Чи поділяєте Ви точку зору автора?

8. Як відомо, СРСР припинив своє існування в 1991 р. Сьогодні стосовно радянського минулого досить часто вживається вислів: «У того, хто забув історію своєї країни, - немає серця; у того, хто сподівається повернутися в той час, - немає розуму». Що Ви думаєте з приводу цього вислову? Як Ви вважаєте, чи можна було запобігти розпаду СРСР?

9. Які спільні проблеми на початку XXI ст. існують у незалежних державах на території колишнього СРСР?

10. Які геополітичні завдання на початку XXI століття вирішує керівництво Російської Федерації? З якими проблемами стикається Росія на міжнародній арені?

5. ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДО УЗАГАЛЬНЕННЯ З ТЕМИ 5. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (1945 р. – ПОЧАТОК XXI ст.)

I. Початковий рівень навчальних досягнень учнів

1. Для вирішення спільних економічних проблем країни Східної Європи в 1949 р. створили: Європейський Союз, НАТО, Раду Економічної Взаємодопомоги (РЕВ).

2. Національно-визвольний рух у роки війни в Югославії очолив: Я. Кадар, Т. Живков, Й. Броз Тіто.

3. Вирішальний внесок у звільнення країн Центральної та Східної Європи від нацизму внесли війська: США, Великої Британії, СРСР, Франції.

4. Які з перерахованих країн були союзниками нацистської Німеччини в роки Другої світової війни: Болгарія, Польща, Угорщина, Югославія, Румунія, Албанія, Чехословаччина, Швеція, Фінляндія?

5. З якими країнами пов’язана політична діяльність: А. Квасьнєвського, І. Надя, H. Чаушеску, Т. Живкова, В. Гавела, Я. Кадара?

6. До складу Союзної Республіки Югославія, створеної в квітні 1992 р., увійшли Сербія і Хорватія - так чи ні?

7. Про кого йдеться?

За професією - електрик. Один із засновників профспілки «Солідарність». У грудні 1981 р. був заарештований. Президент Польщі в 1990-1995 рр. У 1995 р. програв президентські вибори А. Квасьнєвському.

8. Економічні реформи, розроблені й упроваджені в Польщі на початку 1990-х рр., одержали назву: реформи Валенси, польське «економічне диво», реформи Клінтона, «шокова терапія».

II. Середній рівень навчальних досягнень учнів

I. З якою метою в 1955 р. була створена Організація Варшавського договору?

2. Які були основні підсумки народної революції 1956 р. в Угорщині?

3. Яка подія відбулася 9 вересня 1944 р. у Болгарії?

4. З якими подіями пов’язане поняття «Празька весна»?

5. Як відбувалася антитоталітарна революція в Румунії в грудні 1989 р.?

6. Наведіть приклади антиурядових виступів у країнах Центральної та Східної Європи в 1950-1980-ті рр.

7. Які основні реформи були розпочаті в країнах Центральної та Східної Європи в 1960-ті рр.? Чому їх не вдалося реалізувати повною мірою?

8. Які політичні сили в Польщі вели боротьбу за владу наприкінці Другої світової війни й у перші післявоєнні роки? Чим завершилася ця боротьба?

9. У чому виявляється своєрідність внутрішньополітичної обстановки в Болгарії на початку XXI століття?

III. Достатній рівень навчальних досягнень учнів

1. До яких наслідків призвели економічні реформи в Польщі на початку 1990-х рр.?

2. Чому Угорщину в 1960-ті рр. на Заході називали «найвеселішим бараком у комуністичному таборі»? Чим політика Я. Кадара в ці роки відрізнялася від внутрішньополітичного курсу інших країн Східної Європи?

3. Визначте основні передумови демократичних, антитоталітарних революцій у країнах Центральної та Східної Європи в 1989-1990 рр.

4. З якими проблемами зустрілися країни Центральної та Південно-Східної Європи після антитоталітарних революцій і переходу до побудови демократичних суспільств?

5. Які основні фактори сприяли приходу до влади комуністів у країнах Центральної та Східної Європи в другій половині 1940-х рр.?

6. Чому індустріалізація та колективізація розглядалися як ключові компоненти перетворень у період побудови основ соціалізму в країнах Східної Європи?

7. Відомий польський правозахисник А. Міхник, у минулому найлютіший ворог генерала В. Ярузельського, згадуючи про події 1981 р., сказав: «Ярузельський і його команда врятували Польщу».

Як Ви вважаєте, який зміст він вкладав у ці слова? Чи поділяєте Ви точку зору А. Міхника?

8. Чому, на Ваш погляд, розпад Союзу комуністів Югославії (СКЮ) спричинив розпад югославської держави? Назвіть основні передумови розпаду Югославії.

IV. Високий рівень навчальних досягнень учнів

1. Які можливі альтернативи розвитку були у країн Центральної та Східної Європи після закінчення Другої світової війни?

2. Які, на Вашу думку, існують на сьогодні реальні шляхи врегулювання косовської кризи?

3. Наприкінці 1980-х - на початку 1990-х рр. розпалася соціалістична система. За словами французького політолога П. Галуа, ця подія «вплинула на міжнародну ситуацію більше, ніж поразка нацистського рейху в Другій світовій війні, тому що спричинила докорінну зміну колишньої рівноваги сил». Чи згодні Ви з такою точкою зору?

4. Чим, на Ваш погляд, можна пояснити, що в посттоталітарний період у Румунії, Болгарії, СРЮ, ряді інших країн зміна влади відбувалася на тлі найгостріших соціально-економічних криз і суспільних потрясінь, а, наприклад, в Угорщині ці процеси відбувалися в рамках конституційних норм?

5. Як Ви думаєте, чому на території колишньої Югославії суспільно-політична криза на початку 1990-х рр. набула форми громадянської війни?

6. Чи згодні Ви з твердженням, яке найчастіше висловлюють прихильники комуністичної ідеології, що СРСР «без бою здав свої позиції в Східній Європі»? Як Ви думаєте, чому радянське керівництво, на відміну від 1956 чи 1968 рр., не втручалося в хід демократичних революцій у країнах Центральної та Східної Європи в 1989-1990 рр.?

7. Чи було можливим формування ефективної суспільної моделі на основі ідеологічної концепції «соціалізму з людським обличчям» (як це, наприклад, намагалися зробити в Чехословаччині в 1968 р.)?

8. У 1990-х рр. у більшості країн Центральної та Південно-Східної Європи стала очевидною тенденція концентрації влади в руках президентів. А в Угорщині, Чехії, Словенії переважав принцип верховенства парламенту. Як Ви думаєте, чим це можна пояснити?

9. Як Ви вважаєте, чи можуть події, що відбулися в східноєвропейських країнах наприкінці 1980-х - на початку 1990-х рр., свідчити про закономірність розвитку країн Центральної та Східної Європи і колишнього СРСР?