Підручник по Всесвітній історії. 10 клас. Щупак - Нова програма

§ 35. Узагальнення з розділу 8. Повсякденне життя та культура в міжвоєнний період

1. ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

1. Використовуючи підручник та додатковий матеріал, підготуйте короткі повідомлення (історичні есе) на одну із запропонованих тем:

1.1. Моральний вимір наукових досягнень.

1.2. Реальність нереального: творчість Сальвадора Далі.

1.3. Масова культура: деградація смаку чи демократизація мистецтва.

1.4. Спорт і політика: від літніх Олімпійських ігор 1936 р. у Берліні до зимової Олімпіади 2014 р. у Сочі.

2. Оберіть тему для дебатів, сформулюйте аргументи для ствердження та заперечення, та організуйте дебати. Пропонуємо теми:

2.1. Дмитро Менделєєв: Наука є засобом для досягнення блага.

2.2. Нікола Тесла: Ми будуємо, щоб руйнувати... Наш поступ уперед відзначено спустошенням.

2. ІСТОРИЧНЕ ІНТЕРВ’Ю

Прочитайте інтерв’ю відомих істориків, які аналізують передумови виникнення масової культури. Пропонуємо проаналізувати тексти або провести дебати.

Влоджімеж Менджецький

ВЛОДЖІМЕЖ МЕНДЖЕЦЬКИЙ, доктор історичних наук, професор, м. Варшава, Польща

Поява і розвиток масової культури нерозривно пов’язані із процесами суспільної демократизації, загального росту рівня освіченості та матеріальної забезпеченості одночасно з технологічним прогресом. Вищезгадані чинники сприяли тому, що індивід дедалі частіше обирав вишукані форми проведення дозвілля, розваг, мав більші споживацькі потреби. Відповіддю на це був розвиток засобів масової комунікації — спочатку багатотиражних накладів, потім радіо, телебачення, зараз Інтернету. Творці комунікації (наприклад власники телебачення) намагаються формувати установки (політичні, споживацькі) аудиторії, але водночас мусять дбати про те, аби утримати її довіру. Адже аудиторія може легко змінити телевізійний канал чи інтернет-сторінку.

Й. Петровський-Штерн

ЙОХАНАН ПЕТРОВСЬКИЙ-ШТЕРН, професор. Північно-західний університет, м. Чикаго, США

Формування сучасної масової культури пов’язане з трьома чинниками.

По-перше, це урбанізація: цирк, кабаре, оперета, кінематограф, шансон, барди на естраді, анекдот — жанри міської культури, які допомагали новоприбулим адаптуватися до умов міста. По-друге, це емансипація з її новим ставленням до навчання, завдяки якому мільйони колишніх безграмотних навчаються читати: вони потребують абсолютно нових форм культури. По-третє, це технічний прогрес, який сприяє розвитку нових форм культури — ілюстрованих часописів, коміксів, детективів. їхні наклади перевищують мільйони примірників, а інтенсивне споживання майже повністю знищує (фізично) та виснажує (інтелектуально) сам продукт масової культури.

Саме тому масова культура народжується як серіал (про Ната Пінкертона, Шерлока Холмса, Тома і Джері чи Супермена), базований на самоповторі, на різноманітних літературних, музичних і візуальних штампах і кліше, на стереотипах і стереотипних ситуаціях. Тобто, масова культура базується на всьому тому, що напівосвічений споживач легко впізнає. Саме тому масова культура стає найефектнішим інструментом маніпулювання масовою свідомістю — через нацистський плакат, чи радянське кіно (голлівудського типу) про щасливе життя, чи сучасні комп’ютерні ігри, націлені на чіткий розподіл «свого» і «справедливого» — та «чужого», «злого» і «ворожого».

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст