Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Щупак

§ 7. Трипільська археологічна культура

Ви давно подорожували Україною? Пропонуємо це зробити просто зараз. Гарних вражень!

1. ПРО АРХЕОЛОГІЧНУ КУЛЬТУРУ І НЕ ТІЛЬКИ

У період енеоліту, наприкінці VI—III тис. до н. е., на території України, Молдови та Румунії племена трипільської археологічної культури створили унікальні пам’ятки. Ця назва походить від назви с. Трипілля на Київщині, де в 1896 р. археолог Вікентій Хвойка під час розкопок знайшов давнє поселення.

Трипільська культура

Трипільська культура

Варто запам’ятати!

Археологічна культура — поєднані спільними рисами речові джерела, що належать до одного історичного часу і поширені на певній території.

Монета номіналом 2 гривні «Вікентій Хвойка»

Пам'ятна монета «Трипілля»

Сучасні археологи продовжують досліджувати трипільську археологічну культуру, розкриваючи нові секрети давньої цивілізації.

Вікентій Хвойка, першовідкривач трипільської культури

Спільна археологічна експедиція Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ) та університету Христіана Альбрехта (м. Кіль, Німеччина), 2016 р., с. Майданецьке, Тальнівський район на Черкащині

Пофантазуймо!

Вам потрібно довести необхідність організації міжнародної археологічної експедиції з дослідження стародавньої цивілізації. Наведіть свої аргументи за проведення експедиції.

Поміркуймо!

На вашу думку, трипільська культура є цивілізацією чи археологічною культурою?

2. ПЕРШІ ЗЕМЛЕРОБИ УКРАЇНИ

Основними заняттями трипільців були землеробство та скотарство. Землю обробляли роговими або кам’яними мотиками, а роговими та дерев’яними серпами з кремінними вкладками збирали врожай. Трипільці вирощували ячмінь, пшеницю, горох, просо, овес тощо. Уявіть: до часів Ярослава Мудрого (XI ст.) набір злаків на полях Київщини був такий самий, що й у трипільські часи. Розводили також корів, свиней, овець і кіз, приручали диких коней.

Свідченням досить високого на той час рівня розвитку ремесла є винахід трипільцями першого механічного пристрою — лучкового дрилю з крем’яним свердлом.

Часто трипільську культуру називають «культурою мальованої кераміки».

Дивовижний світ трипільської кераміки

Поміркуймо!

Трипільська кераміка

1. Що мають спільного і чим різняться зображені керамічні вироби?

2. Яким, на вашу думку, було призначення цих виробів?

Діємо: практичні завдання

Розгляньте ілюстрації. На прикладі трипільських орнаментів, української вишивки, великодніх яєць-писанок доведіть або спростуйте думку про те, що український народ успадкував культурні здобутки Трипілля.

3. ТРИПІЛЬСЬКІ ПРОТОМІСТА

Унікальними є поселення трипільців, які були розташовані по берегах річок і на пагорбах. Ранні поселення складалися з 10-15 жител, а в період розквіту трипільської культури будували великі за розміром та кількістю жителів поселення, які називають протомістами — попередниками міст.

Макет храму трипільців із с. Небелівки Кіровоградської області (матеріал — дерево)

У поселеннях, які досліджували археологи біля сіл Майданецьке й Тальянки на Черкащині, налічувалося від 1600 до 2700 будівель. За реконструкцією археологів, глинобитні житла трипільців були не тільки одноповерховими, а й двоповерховими. Розміри деяких споруд сягали 200-300 квадратних метрів! У двоповерхових будинках житловим був, імовірно, лише другий поверх, бо саме тут виявлено печі. Перший поверх слугував господарським приміщенням: тут розміщували кам’яні зернотерки, ткацькі верстати, ями-сховища. Підлога першого поверху була земляною, але іноді її вимощували кам’яними плитами.

Трипільські будинки (реконструкція, с. Легедзине, Черкащина)

Про що свідчать великі розміри трипільських поселень?

Є думка, що трипільці кожні 50 років змінювали місце поселення, і тоді вони самі спалювали вже не потрібні їм будинки. Можливо, це робили в ритуальних цілях.

У III тис. до н. е. трипільське суспільство охопила криза. Можливо, її спричинило погіршення кліматичних умов та падіння врожаїв унаслідок браку навичок поновлення родючості ґрунту. Криза призвела до занепаду й загибелі трипільської культури.

У трипільські часи з’явилися ознаки, притаманні й українському народові. Тисячі років існувало хліборобство й скотарство на берегах тих самих річок. Як і трипільці, українці будували глинобитні хати, прикрашали житло яскравими розписами. Як і в трипільські часи, жінки обмазували глиною долівку, розписували хату і піч. Але трипільці не були предками українців, бо слов’яни з’явилися на історичній арені пізніше.

Поміркуймо!

Як ви розумієте вислів: «Наші досягнення сьогодні базуються на досягненнях минулих поколінь»?

4. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

І. Виконайте завдання до контурної карти «Трипільська культура»:

 • 1. У відведеному місці оформіть легенду карти.
 • 2. Нанесіть район зародження трипільської культури.
 • 3. Позначте й підпишіть трипільські поселення.
 • 4. Окремо виділіть кольором терени поширення культури в пізньотрипільський період.

II. Дайте відповіді на запитання:

 • 1. Як природні умови впливали на формування трипільської культури?
 • 2. Якими досягненнями первісних спільнот користувалися трипільці?
 • 3. Які причини занепаду трипільської культури?
 • 4. Яку спадщину залишили трипільці для українського народу?

III. Складіть розповідь «Один день із життя трипільського поселення».

ЗНАЮ й РОЗУМІЮ: запитання та завдання

I. Знаю нове

 • 1. Яка землеробська культура була першою на теренах України?
 • 2. Хто й коли відкрив трипільську культуру? Звідки походить її назва?
 • 3. Чому вчені не знають справжніх назв давніх спільнот, зокрема, трипільців?
 • 4. У чому полягає особливість господарювання трипільців?

II. Обговорюємо в групі

 • 1. Уявіть, що вам потрібно підготувати музейну експозицію, присвячену трипільській культурі. Які експонати ви запропонуєте? Обґрунтуйте свій вибір.
 • 2. Поміркуйте, чому трипільську культуру називають культурою мальованої кераміки.

III. Мислю творчо

 • Підготуйте презентацію «Загадки трипільської культури».