Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Щупак

§ 52. Кризові явища в Римській імперії та її поділ

Як ви розумієте твердження відомого політичного діяча Вінстона Черчилля: «Будь-яка криза — це нові можливості»?

1. КРИЗА В РИМСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

Римська імперія мала величезну територію, сильну армію і, здавалося, ніщо не могло похитнути її могутності. Проте в господарстві імперії розпочалася криза (занепад).

Пізнавально й цікаво

У 122 р. імператор Адріан побудував на кордоні Риму в Англії 117-кілометровий оборонний вал з фортами (фортецями) й 10-метровими ровами з обох боків. Таким чином, Рим від завойовницьких походів перейшов до оборони від варварських племен.

Основою всього господарства була праця рабів. Вони працювали в полі й пасли худобу, зводили будинки й акведуки, палаци та храми.

Поміркуймо!

Наскільки раби були зацікавлені в результатах своєї праці?

Дешева рабська праця витіснила працю вільних ремісників і селян, у яких, до того, землевласники поступово відібрали їхні землі. Вільні селяни, ремісники розорялися й перетворювалися на пролетарів — людей без майна й без роботи, які живуть подачками, охоче беруть участь у будь-яких заколотах. Тільки в одному Римі в II ст. н. е. жили близько 200 тис. пролетарів, які не працювали, але щодня одержували їжу, а іноді й гроші. Від римської влади вони вимагали безкоштовних розваг, насамперед гладіаторських боїв. Гасло «Хліба й видовищ!» стало правилом їхнього життя.

Роздавання хліба (фреска, Помпеї)

Які наслідки мала звичка пролетарів до постійного неробства?

Криза в Римській імперії III ст. Діоклетіан і Константин

1. Чи можемо ми, ознайомившись із картою, стверджувати про кризові явища в Римській імперії? Доведіть або спростуйте свою думку.

2. З якою метою на північно-східних кордонах імперії базувалися табори римських легіонів?

З III ст. власники великих земельних маєтків відмовилися від використання рабської праці. Вони надавали рабам ділянку землі та дозволяли мати сім’ю, власне невеличке господарство. За це колишній раб мав сплачувати власникові орендну плату за користування ділянкою та віддавати певну частку від урожаю. Орендарями також ставали розорені городяни, вільні селяни та інший збіднілий люд — їх називали колонами.

Римські імператори дедалі менше залишалися на престолі, багатьох із них убивали під час змов. Якщо протягом II ст. н. е. правили дев’ять імператорів, то в III ст. н. е. їх змінилося понад 40!

Діємо: практичні завдання

Укладіть схему (карту пам'яті), яка ілюструватиме кризові явища в Римській імперії.

У другій половині III ст. н. е. почастішали напади на Римську імперію варварських племен (варварами римляни називали будь-яких чужинців). Імператори Риму зі змінним успіхом вели війни з готами, галлами, бургундами та іншими народами. Легіони ледве відстоювали кордони імперії.

Колони-орендарі

Чим положення колонів відрізнялось від положення рабів?

Поміркуймо!

Адріанів вал в Англії: довжина 117 км, висота 5 м, ширина 3 м (сучасне фото)

Наскільки надійною була така споруда для захисту інтересів Римської імперії?

2. ІМПЕРАТОРИ ПРОТИ КРИЗИ В ІМПЕРІЇ

У III ст. Римська держава потерпала від кризи у владі. З 235 по 284 р. на імператорському престолі змінилося 22 імператори.

Діоклетіан, обраний у 284 р., заходився наводити лад в імперії «залізною рукою». Провів військову, фінансову, адміністративну реформи. Діоклетіан переслідував християнство. Але ці заходи тільки призупинили кризу в імперії.

Пізнавально й цікаво

У 305 р. Діоклетіан зробив вчинок, украй незвичайний не тільки для римських імператорів, а й монархів загалом: він добровільно залишив трон і поїхав з Риму до рідної Далмації. Тут за його наказом був побудований грандіозний, добре укріплений палац-фортеця, в якому колишній правитель Римської імперії провів останні роки життя (305-308 рр.), оточивши себе нечуваною розкішшю.

Палац-фортеця Діоклетіана (реконструкція (а); сучасний вигляд (б))

1. Поміркуйте, чим можна пояснити відмову імператора від влади. Як цей вчинок характеризує його як особу?

2. Хто, крім Діоклетіана, добровільно зрікся влади в Давньому Римі?

3. Чи відомі вам такі випадки у світовій історії?

Наступник Діоклетіана — Константин продовжив реформи, розпочаті Діоклетіаном. Було впроваджено золоту монету солід, для впорядкування податкової системи мешканці міст прикріплювалися до місця проживання, а колони — до земельних ділянок.

Через те, що громадяни Риму поступово перетворювалися на закріпачених платників податків, Константин був змушений брати на службу до римської армії дедалі більше варварів: скіфів, готів, франків. Він був першим імператором, що призначав варварів консулами.

Імператор Константин (мармуровий бюст IV ст.)

Константин заснував нову столицю Римської імперії, назвавши її Другим, або Новим, Римом. Але незабаром це місто почали називати Містом Константина — Константинополем (сучасний Стамбул, розташований на території Туреччини). У 330 р. столицю Римської імперії перенесли до Константинополя. У 395 р. відбувся поділ імперії на Західну й Східну.

Пізнавально й цікаво

Константинополь побудували на місці давнього грецького міста, що називалося Візантій. На його будівництво витратили величезні кошти. Щоб додати блиску новій столиці, пограбували стару: з Рима вивезли безліч статуй. Переселилася до Константинополя й частина римської знаті.

Місто Константина (реконструкція)

Як часто у світовій історії міста називають іменами видатних діячів? Наведіть приклади.

ЗНАЮ й РОЗУМІЮ: запитання та завдання

I. Знаю нове

  • 1. Назвіть ознаки кризи в Римській імперії.
  • 2. Чим політика Константина щодо християн відрізнялася від політики, яку проводив Діоклетіан?
  • 3. Що спільного було в політиці Діоклетіана й Константина?
  • 4. Розтлумачте вислів «наводити лад залізною рукою».

II. Обговорюємо в групі

  • 1. Як ви розумієте вислів «Хліба та видовищ!»? Чому таке явище виникло в Давньому Римі?
  • 2. Чи погоджуєтеся ви з твердженням Вінстона Черчилля щодо кризи на прикладі кризових явищ у Римській імперії? Спростуйте або доведіть свою думку.

III. Мислю творчо

  • Створіть колаж «Міста, які подарував світові Давній Рим».