Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Щупак

§ 48. Утворення Римської імперії. Октавіан Август

Пригадайте, які держави називають імперіями. Чим монархія відрізняється від республіки? Які давні монархічні держави ви знаєте?

1. ОКТАВІАН АВГУСТ

Після смерті Юлія Цезаря в Римі тривали війни за розширення римських володінь та боротьба за владу. У 27 р. до н. е. родич Цезаря Октавіан установив одноосібне правління у володіннях Риму — період республіканського правління в державі завершився. Римський сенат, слухняно приймаючи пропозиції Октавіана, присвоїв йому ім’я «Август» (священний, звеличений божеством). В історії Риму розпочався період імперії. Октавіана, який став першим римським імператором, називали Цезарем Августом («сином божественного»). Як імператор Октавіан Август зосередив у своїх руках повноваження всіх органів колишньої римської республіки. Така форма правління, коли зберігалися республіканські установи, але влада належала одній людині, дістала назву принципата (у перекладі з латинської — керівна роль, імператорська влада).

Преторіанці — особиста гвардія імператора, яка несла службу не лише в Римі, а й у провінціях

Чому Октавіан розміщував особисту гвардію не тільки в Римі?

Пізнавально й цікаво

Маючи повну монархічну владу, Август увесь час наголошував, що він тільки перший серед рівних. Тому він не дозволяв споруджувати храми й виготовляти статуї на свою честь. Зовні Август тримався скромно, одяг носив тільки домашнього виготовлення, витканий дружиною й дочкою.

Усе життя імператор боявся змов. На засідання сенату він з'являвся в панцирі та з мечем під одягом. Сенатори підходили до нього по одному, кожного обшукували. Октавіана охороняла особиста гвардія — преторіанці.

 • 1. Як характеризують Октавіана Августа наведені факти?
 • 2. Чому Октавіан дбав про свою охорону?

За часів Августа у всій імперії розгорнулося грандіозне будівництво. Місто прикрасили багатьма чудовими спорудами, створили нову площу — Форум Августа.

Форум Августа в Римі, Італія (сучасне фото)

Статуя Октавіана Августа

Римський історик Светоній писав, що Август «отримав Рим цегельним, а залишив його мармуровим».

Поміркуймо!

Чим можна пояснити зміни в архітектурній забудові Рима?

2. НОВА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

За правління Августа продовжували існувати тогочасні римські державні установи. Авторитет сенату був відновлений. Август вивів із сенату тих, хто за своїм походженням не міг належати до вищого стану, скоротив кількість сенаторів до 600 осіб. Сенат слухняно приймав пропозиції Августа. Із сенаторів почали обирати префекта міста, який відповідав за охорону порядку в Римі. Август надав сенаторам право займати почесні місця в театрі й цирку, одержувати вищі командні посади в армії.

Продовжували скликати народні збори, на яких ухвалювали закони за пропозицією імператора або інших магістратів. Але вибори не були вільними: голосували за тих, на кого вказував Август.

Великого значення набули прокуратори, яким доручали збирати податки й управляти невеликими провінціями.

Опорою влади Августа були вершники — привілейована верства з верхівки плебсу, ті, хто служив в кінноті. З них призначали командирів преторіанців, прокураторів.

Поміркуймо!

Римський плебс не брав активної участі в управлінні державою. Але Август регулярно влаштовував для нього гладіаторські бої, роздавання хліба й грошей.

На вашу думку, з якою метою Август вдавався до таких заходів?

Імператор рідко очолював воєнні походи, доручаючи вести їх своїм талановитим і відданим помічникам.

Август вважав, що Римській імперії треба піклуватися не так про здобуття нових, як про охорону вже наявних земель. Із цих міркувань Август не поспішав з новими завоюваннями.

Срібний денарій з портретом Октавіана, викарбуваний на честь перемоги над Єгиптом (близько 29-27 рр. до н. е.)

Завойовані землі були перетворені на римські провінції. Для зміцнення влади Риму в провінціях Август наділяв землею солдатів-ветеранів. Тут будували міста й фортеці, активно вели торгівлю. Місцеве населення опановувало латинську мову, римську культуру. Але жителів провінцій, незважаючи на ліквідацію деяких податків і прагнення імператора обмежити сваволю намісників, продовжували вважати людьми «другого сорту».

Діємо: практичні завдання

Зіставте діяння Юлія Цезаря та Октавіана Августа за таким планом: 1) правитель; 2) невтомний завойовник; 3) диктатор/миротворець; 4) політик; 5) батько сім'ї; 6) покровитель мистецтва; 7) ставлення до громадян держави.

Пізнавально й цікаво

У 14 р. н. е. Август помер. Сенат вирішив вважати його одним з богів. З надзвичайними почестями імператора поховали в мавзолеї, а місяць його смерті було названо на його честь.

3. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

Виконайте завдання до контурної карти «Октавіан Август. Утворення Римської імперії»:

 • 1. Обведіть межі Римської держави за правління Октавіана Августа.
 • 2. Позначте й підпишіть міста: Рим, Александрія, Херсонес, Пантікапей, а також міста, що носили ім’я Августа.
 • 3. Зафарбуйте різними кольорами територію Риму в 32 р. до н. е. та землі, приєднані до Римської держави за правління Октавіана Августа (27 р. до н. е. — 14 р. н. е.).
 • 4. Позначте держави, залежні від Риму.

ЗНАЮ й РОЗУМІЮ: запитання та завдання

І. Знаю нове

 • 1. Що означають слова: імператор, преторіанці, прокуратор?
 • 2. На кого спирався у своєму правлінні Октавіан Август? Як він здобував підтримку серед населення?
 • 3. Що було спільного та відмінного в правлінні Цезаря й Августа?
 • 4. Яка мета заходів, здійснених Августом у Римській державі?

II. Обговорюємо в групі

 • 1. Чому, на відміну від Цезаря, Октавіан з великою обережністю вів загарбницькі війни?
 • 2. Поміркуйте, чи всі жителі та громадяни Римської імперії були задоволені правлінням Августа. Свою думку обґрунтуйте.

III. Мислю творчо

 • 1. Створіть колаж «Римські імператори».
 • 2. Підготуйте творчий проєкт «Мармуровий Рим Октавіана Августа».
 • 3. Запропонуйте запитання до кросворду.