Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Щупак

§ 38-39. Культура Давньої Греції

Пригадайте значення понять, за допомогою яких можна розповісти про розвиток культури суспільства.

1. ЯКИЙ ВНЕСОК ГРЕКІВ У ПІЗНАННЯ СВІТУ

Діємо: практичні завдання

Працюючи з текстом підручника, виконайте завдання:

 • 1. Поміркуйте, що сприяло бурхливому розвиткові культури в Давній Греції. Який поліс був центром розвитку культури? Чому?
 • 2. Підготуйте й запропонуйте однокласникам і однокласницям розгадати інтелектуальну загадку (кросворд, вікторину тощо) на тему «Видатні діячі давньогрецької культури».
 • 3. З'ясуйте, які досягнення давньогрецької культури стали в пригоді нащадкам.

Давня Греція започаткувала багато традицій розвитку суспільства, зразки яких наслідувала європейська спільнота в пізніші часи. Одним з таких зразків була високорозвинена антична культура.

Поміркуймо!

 • 1. Чому саме Афіни були культурним центром Давньої Греції?
 • 2. Як Афінська держава сприяла культурному розвиткові своїх громадян (на прикладі системи виховання дітей і реформ Перикла)?
 • 3. Знайдіть приклади з історії України цього періоду культурної взаємодії греків з народами, що населяли українські землі.

Грецькі вчені будували свої теорії на всебічному дослідженні світу, багато мандрували, вивчали природу, намагалися пояснити походження світу.

Найосвіченішою людиною свого часу був Піфагор. Початком усього сущого є число — вважав учений.

Піфагор Самоський (580-500 рр. до н. е.) — автор славнозвісної теореми Піфагора

Уся природа живе й змінюється, тільки число залишається вічним. Тому число й править світом.

Гіппократ (бл. 460-370 рр. до н. е.) — «батько медицини». Стверджував, що під час лікування хвороби треба йти за природою, і тільки за умови, якщо сама природа не дає зцілення, вдаватися до рішучіших методів.

Геродот з Галікарнаса (485-425 рр. до н. е.) — «батько історії»

Пригадайте, які історії людства ми дізналися в Геродота раніше.

Велика роль давніх греків у розвитку філософії. Філософія (в перекладі означає «любов до мудрості») виникла в Елладі. Філософи — це мислителі, що спостерігали, міркували й пояснювали закони розвитку природи та людського суспільства. Найвідомішими філософами, що жили в Афінах, були Сократ, Платон й Аристотель.

Платон відкрив в Афінах школу під назвою Академія, де безкоштовно навчали філософії.

Серед учнів Платона найвизначнішим філософом був Аристотель.

Він став вихователем спадкоємця македонського престолу — Александра Великого. Згодом заснував у гаї, закладеному на честь Аполлона Лікейського, нову школу, названу Лікеєм (від цього походить слово «ліцей»).

Сократ (471-399 рр. до н. е.) — головним завданням філософії вважав збагачення знань

Аристотель (384-322 рр. до н. е.)

Платон (427-347 рр. до н. е.)

Діємо: практичні завдання

Демосфен (384-322 рр. до н. е.) — найвизначніший давньогрецький оратор

Ісократ (436-338 рр. до н. е.) — засновник ораторського мистецтва

 • 1. Як ви зрозуміли, що таке ораторське мистецтво?
 • 2. Яке, на вашу думку, значення для розвитку античних полісів відігравало ораторське мистецтво.
 • 3. Поміркуйте, якими рисами має володіти справжній оратор.
 • 4. Поцікавтеся біографією Демосфена та поміркуйте, чи може людина розвинути в собі ораторські здібності. Чим приклад Демосфена повчальний?

2. ЛІТЕРАТУРА І ТЕАТР — ШКОЛА ДЛЯ ДОРОСЛИХ

Історія грецької літератури розпочинається з творчості Гомера й Гесіода. Поети з острова Лесбос Алкей і Сапфо у своїх віршах оспівували кохання, природу та друзів.

Поміркуймо!

Прочитайте байку Езопа «Вовк та ягня» та визначте, яку проблему хотів порушити автор твору. Чи існують подібні проблеми в наш час?

Вовк побачив, що Ягня п'є воду з річки, і хотів знайти якийсь слушний привід, щоб його з'їсти. Отже, хоч він стояв і вище по течії, але почав обвинувачувати Ягня, що воно каламутить йому воду й не дає пити. Ягня відповідало, що воно п'є, торкаючись води тільки краєчком губ, і що, зрештою, воно, стоячи внизу, не може йому каламутити воду. Тоді Вовк зауважив:

— Минулого року ти зневажило мого батька.

— Мене тоді й на світі не було, — відповіло Ягня.

Але Вовк сказав йому:

— Хоч би як ти виправдовувалось, я все одно тебе з'їм.

Так навіть справедливий захист не має сили для тих, хто заповзявся чинити кривду.

Поміркуймо!

Ознайомтеся з історією становлення грецького театру та висловте припущення, чому греки театр називали школою для дорослих.

Есхіл (525-456 рр. до н. е.) — найвідоміший автор трагедій

Аристофан (450-388 рр. до н. е.) — найвідоміший автор комедій

Театральні маски

Виникнення грецького театру пов’язане з народними святами на честь бога вина Діоніса. Брати участь у виставах могли тільки чоловіки. Для виступів актори вдягали великі, яскраво розфарбовані маски з різними рисами обличчя й широко розкритим ротом. Автори вистав порушували важливі для суспільства теми патріотизму та героїзму, уваги до людини та її морального обличчя, філософські питання сенсу життя тощо.

3. КЛАСИЧНЕ ГРЕЦЬКЕ МИСТЕЦТВО

В умовах активної участі численних жителів полісів у суспільному житті греки надавали великого значення архітектурі громадських будівель — храмів, гімнасіїв, толоса (місце зібрання посадових осіб).

У тісному зв’язку з архітектурою розвивалася скульптура. Статуями прикрашали храми, житла людей, увічнювали пам’ять відомих діячів.

Афінський Парфенон у розрізі

1. Опишіть класичний давньогрецький храм.

2. Поміркуйте, які знання згодилися грекам для будівництва храму.

3. Майстри яких ремесел були залучені до створення храму?

Ніка Самофракійська — мармурова скульптура богині перемоги Ніки (знайдена на о. Самотракі в 1863 р., експонується в Луврі, Париж)

1. У чому, на вашу думку, полягає мистецька довершеність скульптур?

2. Які знання про життя давніх греків доносять до нас витвори мистецтва?

3. Які знання й уміння знадобилися авторам для створення цих скульптур?

Живопис Давньої Греції представлений розписами ваз. Давні письменники повідомляють, що першим відомим грецьким живописцем в Афінах був Полігнот з острова Тасос.

Пам'ятка чорнофігурного вазопису, поширеного між VII і V ст. до н.е.

Пам'ятка червонофігурного вазопису, поширеного між VI і ІІІ ст. до н.е.

1. Визначте особливості чорнофігурного і червонофігурного вазопису.

2. Пригадайте з вивченого, яку інформацію про життя давніх греків «розповідають» античні вази.

Давньогрецька культурна спадщина була зразком естетичної досконалості для багатьох митців майбутнього. Натхнення з античної спадщини черпали мислителі та митці пізніших культурних епох — Відродження, класицизму. Для істориків — це неабиякі історичні джерела, що дають змогу краще пізнати життя античної цивілізації.

ЗНАЮ й РОЗУМІЮ: запитання та завдання

I. Знаю нове

 • 1. Установіть відповідність між іменами діячів культури Давньої Греції та сферами культури, в яких вони працювали. Запропонуйте свій варіант вправи.
 • 1 Фідій
 • 2 Сапфо
 • 3 Гіппократ
 • 4 Есхіл
 • а театр
 • б медицина
 • В література
 • Г історія
 • Д скульптура
 • Ви також можете розгадати кросворд «Видатні діячі давньогрецької культури» в онлайн-режимі за посиланням: https://learningapps.org/watch?v=pft603g8519.
 • 2. Назвіть найвидатніші пам'ятки культури в Давній Греції.

II. Обговорюємо в групі

 • 1. Які умови сприяли бурхливому розвиткові грецької культури? Поміркуйте або поцікавтеся, яке з грецьких міст було центром культури.
 • 2. Сформулюйте із слів хмаринки два вислови Сократа. Поміркуйте, що мав філософ на увазі.

III. Мислю творчо

 • 1. Виконайте творчий ілюстрований проєкт «Антична традиція в культурі нащадків»: доберіть приклади пам'яток культури пізніших епох, у яких простежується вплив античної культури.
 • 2. Уявіть, що вам подарували туристичну путівку «Скарби античної цивілізації». Укладіть ілюстрований маршрут подорожі, визначте його бюджет і підготуйтеся переконати друзів, чому саме цим маршрутом варто мандрувати.
 • 3. Виконайте творчий проєкт: «Сторінка видатного давньогрецького мислителя в соціальній мережі Facebook (Instagram)».