Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Щупак

§ 33-34. Персько-грецькі війни

Пригадайте події історії на теренах України, про які розповідає хмаринка. Яку роль в історії відіграв Дарій І?

Поміркуймо!

Поміркуйте, що означають поняття «загарбницька війна», «визвольна війна». Яку війну називають справедливою?

1. ПРИЧИНИ ПЕРСЬКО-ГРЕЦЬКИХ ВОЄН

Діємо: практичні завдання

Працюючи з текстом, виконайте завдання:

  • 1. Визначте причини персько-грецьких воєн.
  • 2. Заповніть накреслену в зошиті таблицю «Персько-грецькі війни».

Причини

Привід до конфлікту

Ключові події

Видатні грецькі полководці

Результат воєн

Наслідки воєн

  • 3. Доберіть приклади вдалої стратегії і тактики ведення бою в ході воєн.

На початку V ст. до н. е. Греції довелося захищати свою незалежність у боротьбі з Перською державою. Унаслідок перських завоювань перервався зв’язок Греції з Північним Причорномор’ям, торгівля перейшла до рук фінікійських купців. Таким чином, афіняни були позбавлені шляху підвезення хліба та корабельної деревини, водночас припинилося вивезення античних ваз до Північного Причорномор’я. Так були порушені торговельні зв’язки Греції.

У 500 р. до н. е. малоазійські міста підняли повстання проти Персії, однак його придушили. Дарій І прагнув установити панування над усією Грецією. Йому здавалося, що багату, але невелику за територією Грецію можна легко скорити. Зіткнення персів із греками було неминучим.

Персько-грецькі війни (500-449 рр. до н. е.)

1. Визначте за картою, чи виступили грецькі держави проти Персії спільно.

2. Як на карті позначено події, що стали приводом до персько-грецького конфлікту?

2. ПОХІД ДАРІЯ І. МАРАФОНСЬКА БИТВА

Від імені перського царя Дарія І посли зажадали від грецьких міст-держав «землі й води», тобто визнання над собою влади Персії. Лише в

Пізнавально й цікаво

З перським військом плив Гіппій — колишній правитель Афін, який був вигнаний через спробу встановити тиранію. Гіппій мріяв повернути собі владу за допомогою персів.

Афінах і Спарті посли отримали гідну відповідь. Так, спартанці кинули послів у колодязь зі словами: «Візьміть самі!». Перша битва між завойовниками персами та греками відбулася 490 р. до н. е. За порадою Гіппія перси висадилися в Марафонській долині. Сили були нерівними. Перська армія, за даними сучасних істориків, налічувала 25 тис. піхотинців і 1000 вершників. Грецьке військо на чолі з Мільтіадом мало чисельність 9 тис. воїнів. Перемогу здобули греки, що надихнуло їх на боротьбу з персами надалі.

Відео «Марафонська битва»

Пізнавально й цікаво

Вирішальні битви персько-грецьких воєн лягли в основу сучасних видів спорту.

Марафонський біг

З радісною звісткою про перемогу до Афін послали кращого бігуна грецького війська Фідіппіда. Відстань від Марафона до Афін — понад 42 км. Посланець подолав цю відстань і, прибігши в місто, встиг крикнути: «Радійте, афіняни, ми перемогли!» — та одразу помер від розриву серця. На перших сучасних Олімпійських іграх в Афінах у 1896 р. на честь Фідіппіда було влаштовано забіг між Марафоном та Афінами, який і нині є обов'язковою частиною олімпійської легкоатлетичної програми.

Спіридон Луїс — перший олімпійський чемпіон з марафонського бігу, 1896 р.

3. ПОХІД КСЕРКСА. БИТВА ПРИ ФЕРМОПІЛАХ

У 480 р. до н. е. перські війська на чолі з царем Ксерксом вирушили з півночі на Грецію через Фессалію. Назустріч ворогові відправили військо спартанського царя Леоніда.

Війська противників зустрілися у вузькій Фермопільській ущелині. Проти 200-тисячного перського війська греки змогли спорядити близько 8 тис. воїнів з різних міст. Побачивши військо Леоніда, перський цар запропонував грекам здати зброю. Леонід відповів: «Прийди і візьми!»

Монумент цареві Леоніду (м. Спарта, Греція)

Два дні греки героїчно відбивали атаки персів. Однак зрадник Ефіальт із місцевих жителів провів персів гірськими стежками в тил греків. Леонід зі своїм загоном загинув, а перси захопили Середню Грецію. Ксеркс цілком спустошив Беотію й Аттику.

4. САЛАМІНСЬКА БИТВА. ГРЕЦІЯ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ВОЄН

У вересні 480 р. до н. е. грецький флот під командуванням Фемістокла розгромив персів у Саламінській битві. Греки набули впевненості у своїх силах.

Найбільша битва персько-грецьких воєн відбулася 479 р. до н. е. біля м. Платеї. Грецьке військо під командуванням Павсанія перемогло. У 449 р. до н. е. греки здобули остаточну перемогу над персами.

Унаслідок персько-грецьких воєн області Малої Азії, райони Егейського та Чорного морів були відкриті для греків. Економічний, політичний, культурний розквіт Греції в другій половині V ст. до н. е. досяг найвищого рівня.

ЗНАЮ й РОЗУМІЮ: запитання та завдання

I. Знаю нове

  • Запропонуйте запитання до кросворду «Полководці персько-грецьких воєн».

II. Обговорюємо в групі

  • 1. Зіставте сили персів і греків у головних битвах. Що сприяло перемогам греків?
  • 2. Наведіть приклади зради та героїзму в цих війнах. Як ви ставитеся до таких вчинків?

III. Мислю творчо

  • 1. Визначте, які події відбувалися в тогочасному світі одночасно з персько-грецькими війнами. Створіть задачі на лічбу часу з дібраними датами.
  • 2. Виконайте творчий проєкт (характеристика, мультимедійна презентація, лепбук та ін.) про одного з видатних грецьких полководців часів персько-грецьких воєн і презентуйте в класі.