Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Щупак

§ 22. Порівняння умов виникнення та розвитку стародавніх цивілізацій. Практична робота № 2

Протягом кількох уроків ми з вами здійснювали мандрівку захопливим світом стародавніх цивілізацій. Під час подорожі ви, напевно, помітили: хоч вони й унікальні, однак деякими рисами схожі між собою. Спробуйте себе в ролі дослідників і з’ясуйте, чим стародавні цивілізації схожі та чим відрізняються.

Справжні дослідники працюють за планом, тому пропонуємо вам діяти так:

  • об’єднайтеся в дослідницькі групи;
  • оберіть для дослідження й порівняння дві стародавні цивілізації: Давній Єгипет і Персія, міста-держави Шумеру та Китай, Фінікія та Індія, Ізраїльсько-Юдейське царство й Давня Індія (можете утворити пари країн самостійно, але так, щоб групи досліджували різні цивілізації);
  • результати дослідження записуйте в накреслену в зошиті таблицю, відповідаючи на запитання в першій колонці;
  • завершивши роботу, поміркуйте, що спільного й чим відрізнялися стародавні цивілізації, які ви досліджували.

Критерії порівняння

Країна

Країна

(назва)

(назва)

Які природні умови сприяли розвиткові цивілізації?

Якими були основні заняття населення?

Коли виникла держава?

Хто стояв на чолі держави?

З яких суспільних верств складалося населення?

Якими методами влада управляла суспільством?

Якими були релігійні вірування?