Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Щупак

§ 21. Давній Китай

Як ви розумієте поняття «традиційне суспільство»?

1. ДЕ ФОРМУВАЛАСЯ ЦИВІЛІЗАЦІЯ ДАВНЬОГО КИТАЮ

Географічно Китай відділений від іншого світу Тибетськими горами із заходу, величезною пустелею Гобі з півночі, а зі сходу й півдня береги Китаю омиває Тихий океан. Китайці називали свою країну Серединним царством, а також Піднебесною, вважаючи її центром світу.

Давні хлібороби Китаю, так само, як і хлібороби Єгипту й Месопотамії, селилися на берегах річок. Але водночас близькість річки була дуже небезпечною. Не випадково в давньокитайських письменах слово «нещастя» записували ієрогліфом, який зображував водяну стихію. Для боротьби з повенями китайці будували греблі, копали канали.

Діємо: практичні завдання

 • 1. Визначте за допомогою карти «Давній Китай», на берегах яких річок формувалася давньокитайська цивілізація.
 • 2. Що робить господарське життя Давнього Китаю схожим на інші давні цивілізації?
 • 3. Зробіть припущення щодо того, як природні умови Китаю вплинуть на формування держави.

Давній Китай

2. ПЕРШІ ДЕРЖАВИ В КИТАЇ

У III тис. до н. е., відповідно до давньокитайської легенди, правителем Піднебесної обрали Великого Юя, який урятував китайців від страшної повені.

У III ст. до н. е. володар царства Цінь Ін Чжен зміг об’єднати під своєю владою всю країну — була проголошена імперія Цінь (221-207 рр. до н. е.), а Ін Чжен проголошений «першим імператором династії Цінь» — Цінь Ши Хуан-ді. Імператор провів низку реформ для впорядкування державних справ.

Пізнавально й цікаво

Для того щоб зміцнити єдність держави, Ши Хуан-ді наказав знищити всі документи попередніх століть, що не належали до династії Цінь. Крім цього, він спалив велику кількість книжок, що, на думку імператора, могли похитнути його владу, і стратив більш як 400 вчених.

 • 1. До яких наслідків могли призвести такі дії імператора?
 • 2. Чи можна назвати мудрою таку поведінку? Поміркуйте чому.

Зростання багатства держави давало можливість будувати великі імператорські палаци, міста.

Великий Китайський мур (сучасне фото)

1. Поміркуйте, як таке велике будівництво могло вплинути на державу.

2. Поцікавтеся, чи допомагав Великий Китайський мур у захисті від ворогів. Знайдіть історичні факти, які це підтверджують.

Найвідомішою спорудою за всю історію Китаю є Великий Китайський мур. Його почали зводити ще в VII ст. до н. е. для захисту від кочовиків. За представника династії Хань (206 р. до н. е. - 220 р. н. е.) імператора У-ді було прокладено Великий шовковий шлях з Китаю та країн Азії до Європи.

Пізнавально й цікаво

За легендами, виробництво шовку виникло близько V тис. до н. е. Його до Китаю привезла дружина імператора Лей-цзу.

Щоб зберегти таємницю виробництва шовку, вивозити тутових шовкопрядів з Китаю заборонялося під страхом смертної кари. Лише в 555 р. монахам вдалося вивезти кілька личинок комах до Візантії — тоді розпочалося виробництво шовку й за межами Китаю.

Дізнайтеся, чому шовк дуже популярний серед людей.

Діємо: практичні завдання

Ви, напевно, помітили, що історія давньокитайської держави досить бурхлива. Створіть задачі на лічбу часу, які охоплюють різні епізоди історії Давнього Китаю.

3. РАНГИ В КИТАЙСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Китайське суспільство було чітко розділено на п’ятьрангів — груп. На чолі стояв ван — правитель, що називав себе «єдиним серед людей». Нижче стояли інші ранги, які чітко підпорядковувалися вищим. Ранг визначав не тільки місце людини в суспільстві, а й умови її життя: житло, одяг, їжу, а також поховання.

Поміркуймо!

Є заняття великих людей і є заняття маленьких людей... Тому й кажуть: «Хтось напружує свій розум, інші напружують свою силу. Той, хто напружує свій розум, керує людьми. Той, хто напружує свою силу, керований людьми. Той, хто керує людьми, годується за рахунок людей, а керований людьми годує людей. Такий загальний закон Піднебесної...».

У чому намагається переконати читача автор цього тексту?

Описана система суспільних відносин базувалася на вченні відомого китайського філософа Конфуція (551-479 рр. до н. е.). Він учив доброчесності й відповідальності, навчав своїх численних учнів грамоти й правил поведінки. Конфуцій вважав, що в кожної людини є своє місце в суспільстві та свої обов’язки, які необхідно виконувати, і бути гуманним (людяним). Ці ідеї лягли в основу китайської релігії — конфуціанства, яке багато століть визначає традиції Китаю.

Конфуцій

Поміркуйте!

 • 1. Які ідеї конфуціанства вам припали до душі? Поясніть свій вибір.
 • 2. Яку роль конфуціанство відігравало в забезпеченні суспільного ладу в Китаї?

4. КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА КИТАЮ

Культурні традиції Давнього Китаю збереглися до наших днів. Цьому сприяли релігійні вчення — уже відоме нам конфуціанство та даосизм.

Пізнавально й цікаво

Учення даосизм, створене Лао-цзи, учить, що скрізь і всюди є великий Дао — загальний закон буття, який дає початок і форму всьому у світі.

Сенс, ціль і щастя життя полягають у пізнанні Дао шляхом самовдосконалення.

Однією з причин популярності даосизму і серед народу, і серед знаті було вчення про довголіття й безсмертя. Лао-цзи виступав за рівність між людьми. Це робило даосизм популярним серед простого люду.

 • 1. Які ідеї даосизму видаються вам привабливими? Чому?
 • 2. Чи керуються сучасні люди подібними ідеями? Чому?

Теракотова армія імператора Цінь Ши Хуан-ді складалася з понад 6000 глиняних і бронзових воїнів природних розмірів. Вони повинні були після смерті «охороняти» імператора. Була знайдена під час археологічних розкопок у 1974 р.

До визначних пам’яток давньокитайської культури належить китайська писемність — ієрогліфи. Китайці наприкінці І тис. до н. е. першими винайшли спосіб виготовлення паперу з ганчірок, кори дерев і бамбука.

Згодом володіння письмом переросло в мистецтво каліграфії — малювання ієрогліфів. Своєрідність китайського мистецтва полягає в єдності поезії, живопису й каліграфії.

Високого рівня в Китаї досяг розвиток науки. Китайські астрономи в 104 р. до н. е. обчислили, що тривалість року становить 365,25 доби, склали точний календар. У Китаї добре була розвинена медицина. Особливим методом китайської медицини є акупунктура — голковколювання в особливі, біологічно активні точки на тілі людини. У Китаї вперше в історії людства навчилися виробляти папір і порох, туш і лак, гармати й кулі, винайшли друкарство, виготовили перший компас і сейсмограф (прилад для визначення сили землетрусів).

ЗНАЮ й РОЗУМІЮ: запитання та завдання

I. Знаю нове

 • 1. Укладіть хронологічну таблицю з наведених подій: заснування Карфагена, будівництво піраміди Хеопса, проголошення імперії Цінь у Китаї, початок будівництва Великого Китайського муру, народження Конфуція, початок правління в Індії Ашоки, початок правління Хаммурапі, похід Дарія І проти скіфів, заснування Перської держави, заснування Ізраїльсько-Юдейського царства.
 • 2. Розгадайте головоломку «Давній Китай»: утворіть із фрагментів ключові слова, за допомогою яких можна розповісти про життя давніх китайців. Складіть речення з кожним із слів.

 • 3. Які особливості природних умов Китаю впливали на заняття населення?
 • 4. Назвіть перші державні утворення в Давньому Китаї.
 • 5. На які соціальні верстви поділялося суспільство Китаю? Як цей поділ впливав на життя людей?
 • 6. Яку роль в історії Китаю відіграв Конфуцій?
 • 7. Виконайте тренувальну вправу «Давні Індія та Китай» за посиланням: https://learningapps.org/watch?v=pm6e8qfvn19. Укладіть подібну вправу: для цього оберіть будь-яку вивчену вами стародавню цивілізацію.

II. Обговорюємо в групі

 • Синхронізуйте історію Давнього Китаю та інших відомих вам цивілізацій давнини. Подайте результат роботи у вигляді таблиці чи шкали часу.

III. Мислю творчо

 • 1. Завершіть укладати ілюстровану шкалу часу або хронологічну таблицю «Стародавні цивілізації Африки та Азії».
 • 2. Напишіть есей «Доля маленької людини в Давньому Китаї». Працюючи над цією роботою, зверніть увагу на становище різних верств суспільства в Китаї.
 • 3. Складіть розповідь-детектив про подорож торговельного каравану Великим шовковим шляхом.