Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Дудар

Узагальнення і тематичний контроль. Первісні спільноти. Археологічні культури

1. Накресліть у зошиті таблицю й заповніть її.

Досягнення давніх людей

Період

Досягнення

Палеоліт

Поява кам’яних знарядь праці...

Мезоліт

Неоліт

Енеоліт

2. Виконайте тестові завдання. Правильні відповіді запишіть у зошит.

1. Давні люди з’явилися на землях сучасної України

 • А у часи палеоліту.
 • Б у часи мезоліту.
 • В у часи неоліту.
 • Г у часи енеоліту.

2. Протягом якого історичного періоду люди навчилися користуватися лижами, човнами, вправно рибалити та змогли одомашнити собаку?

 • А палеоліту
 • Б мезоліту
 • В неоліту
 • Г енеоліту

3. Період в існуванні людства, коли провідну роль у суспільстві відігравала жінка, а родинні зв’язки визнавали за жіночою лінією, — це

 • А родова община.
 • Б первісне стадо.
 • В патріархат.
 • Г матріархат.

4. Про що свідчить зображення?

Наскельні малюнки первісних людей

 • А формування роду
 • Б виділення скотарства як окремого заняття
 • В зародження мистецтва
 • Г віру у надприродні сили

5. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

 • 1 магія
 • 2 фетишизм
 • 3 анімізм
 • 4 тотемізм
 • А наділення предметів магічними властивостями і захисною силою
 • Б віра у походження від певної тварини
 • В обряди, що мають вплинути надприродним шляхом на явища природи, тварин або людину
 • Г віра у багатьох богів
 • Д віра в існування духів

6. Які основні риси неолітичної революції? (Виберіть три правильні відповіді.)

 • 1 опанування вогню
 • 2 одомашнення коня
 • 3 перехід до відтворювального господарства
 • 4 поява перших штучних матеріалів
 • 5 поява мови
 • 6 виникнення міст (поселень міського типу)
 • 7 опанування міді та бронзи

3. Дайте визначення поняття «археологічна культура». Запишіть його у зошит.

Прочитайте текст і визначте, чи йдеться у ньому про археологічну культуру. Відповідь аргументуйте.

«Свідчення проживання представників цієї спільноти знаходять у степовому Подніпров’ї, Приазов’ї та Нижньому Подонні. Учені досліджують поселення: Олександрійське, Дереївське, близько десяти ґрунтових та курганних могильників (Олександрійський, Чаплинський та ін.).

Під час розкопок виявлено велику кількість крем’яних, кам’яних, кістяних знарядь. Глиняний посуд — ліпний, гостро- і округлодонний, прикрашений гребінцевим штампом і відбитками шнура. Серед крем’яних виробів виявлено наконечники стріл, списів і дротиків підтрикутної форми, ножі на довгих пластинах. Основними заняттями було скотарство (конярство), різні промисли. У поховальному обряді домінує трупопокладення на спині з підігнутими ногами».