Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Дудар

§ 4. Трипільська археологічна культура. Чи все відомо про трипільців?

Розгляньте та проаналізуйте зображення. Що ми можемо дізнатися з них про життя людей? Чи можемо ми пояснити призначення усіх об'єктів, зображених на фото? Чому? Знайдіть спільні риси у всіх цих предметах.

1. Житло трипільців. Реконструкція

2. Трипільське поселення. Реконструкція

3. Ритуальний глиняний посуд

4. Модель трипільського святилища

5. Статуетка трипільської богині-матері

6. Ритуальна посудина-«бінокль»

Археологічна культура — група подібних за ознаками археологічних пам’яток, поширених на певній території в межах певного історичного часу.

Поширення відтворювального господарства на українських землях археологи пов’язують із носіями трипільської культури. Назва «трипільська культура» умовна і походить від назви с. Трипілля, що на Київщині. Саме тут у 1896 р. український археолог В. Хвойка віднайшов залишки поселень давніх хліборобів. Трипільці прийшли на землі сучасної України з Нижнього Подунав’я й оселилися на просторах лісостепу України від Дністра до Дніпра, аж до нинішньої Волині та Степового Причорномор’я. Трипільська культура розвивалася на наших землях від IV тис. до н. е. до середини III тис. до н. е. Трипільці займалися перелоговим землеробством (розорювали ділянки землі і засівали їх, доки не вичерпувалася родючість).

Поміркуйте, чому трипільці мусили розробляти нові й нові ділянки землі.

Вирощували ячмінь, просо, пшеницю, бобові культури. Землю обробляли дерев’яною мотикою з кам’яним або кістяним наконечником, а згодом — ралом. Племена трипільців розводили велику рогату худобу, кіз, овець, свиней. Майстерно виготовляли глиняний посуд, а потім розмальовували складними візерунками чорною, брунатною, червоною, рідше білою фарбами. Спершу поселення трипільців були невеликими, у них мешкало по 50-60 осіб. Згодом вони почали будувати великі селища — протоміста, у яких мешкало до 10 тисяч осіб. Археологи стверджують, що протомісто Майданецъке на Черкащині мало площу 300-400 га і складалося майже з двох тисяч жител.

Дослідники вважають, що у той час існував культ богині родючості. Підставою для таких припущень є численні жіночі фігурки, які знаходять практично в кожному трипільському поселенні.

З часом трипільська культура почала занепадати. Імовірно, основну роль у цьому відіграли природні фактори. Земля виснажувалася і давала менші врожаї. Знайти нові ділянки ставало дедалі важче. Клімат холоднішав і ставав посушливим. Відтак трипільці розчинилися серед інших племен та общин.

Розгляньте карту розселення трипільців. Визначте, на землях яких історично-географічних регіонів вони жили.

Наукові дослідження встановили, що трипільські поселення розташовувалися на невеликій відстані одне від одного (7-9 км). Загалом на території, заселеній представниками цієї культури, могло проживати до двох мільйонів осіб.

У добу енеоліту людство опанувало перші метали: спочатку мідь і золото, а пізніше, у III тис. до н. е., — бронзу. Але справжню революцію у виготовленні знарядь праці та зброї викликало опанування заліза.

Полічіть, скільки поселень трипільців існувало у часи найбільшого розквіту культури.

Виконайте онлайн-вправу.

Підсумки

Трипільська культура, за визначеннями вчених, побутувала у IV — середині III тис. до н. е. Це період енеоліту.

Трипілля — землеробська культура. Для виготовлення знарядь праці та зброї використовували кремінь, камінь, кістку або ріг. Трипільці видобували мідь на територіях сучасних Волині й Подністров’я — знайдено велику кількість мідних виробів, зокрема прикрас, знарядь праці та зброї. Гончарство (із використанням двоярусних горнів), видобуток та оброблення кременю стали ремеслами.

Причини зникнення трипільців невідомі. Науковці припускають, що це сталося через зміну клімату та виснаження землі (люди не вміли удобрювати ґрунт). Оскільки трипільці жили дуже давно і не залишили про себе писемних свідчень, ученим надзвичайно важко перевіряти достовірність власних висновків.

Домашнє завдання

  • 1. Намалюйте реконструкцію трипільського житла на окремому аркуші.
  • 2. Визначте основні особливості трипільської культури, які дозволяють ученим виявляти місця проживання її представників.

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОЄКТ

Прочитайте уривок із повідомлення Всесвітньої служби новин ВВС про загадку Стоунхенджа.

«Що довше археологи досліджують Стоунхендж, то більше таємниць виявляється навколо цієї легендарної споруди.

Стоунхендж є однією з найпопулярніших туристичних пам’яток Великої Британії та однією із найзагадковіших пам’яток старовини в світі. Люди приїздять з усього світу, щоб подивитися на легендарні кам’яні стовпи і замислитися, як і чому вони були встановлені на цьому місці.

Підземна зйомка та розкопки показали, що Стоунхендж колись був частиною складної мережі споруд. До неї входили старовинні кургани, поселення, шляхи для церемоніальної ходи та могильники із золотом.

Проте і досі не відомо, яким чином у добу неоліту люди транспортували блакитні валуни з Уельса до Англії. І таких питань перед ученими постало чимало.

Легендарна історична пам’ятка ще довго дивуватиме дослідників і підкидуватиме сенсації у ЗМІ. Адже люди доби неоліту були надзвичайно майстерними й мали великі амбіції».

Поміркуйте, як люди неоліту могли переміщувати величезні кам'яні брили.

Знайдіть інформацію про подібні загадкові місця в Україні. Напишіть повідомлення про історичну пам'ятку на сайт «Туристична Україна» та доберіть ілюстрації до нього.