Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Дудар

Узагальнення і тематичний контроль. Внесок давніх цивілізацій, культур, народів в історію людства

1. Накресліть у зошиті таблицю й заповніть її.

Причини зникнення цивілізації

Давнього Сходу

Давнього Риму

2. Виконайте тестові завдання.

1. Укажіть найдавнішу цивілізацію, що виникла на території сучасної Європи.

 • А Етруська
 • Б Мінойська
 • В Ахейська
 • Г Трипільська

2. Які фактори найчастіше призводили до занепаду давніх цивілізацій?

 • А світові війни
 • Б повільні темпи розвитку господарства
 • В природні лиха
 • Г напади сусідів

3. Яка світова релігія сформувалася у Давній Індії?

 • А християнство
 • Б конфуціанство
 • В іслам
 • Г буддизм

4. Які племена, що проживали на теренах сучасної України, здійснювали напади на провінції Римської імперії?

 • А кімерійці
 • Б скіфи
 • В сармати
 • Г таври

5. Установіть відповідність між осередками давніх цивілізацій та їх здобутками.

 • 1 єгипетська
 • 2 цивілізація Дворіччя
 • 3 грецька
 • 4 римська
 • А удосконалення піктографічної писемності, створення клинопису, укладання перших астрономічних календарів та збірок законів
 • Б застосування передових технологій у будівництві, зведення якісних доріг, водогону, каналізації, початок використання гідроенергії
 • В винайдення паперу, друкарства, пороху, компаса та порцеляни
 • Г розвиток геометрії, медицини (удосконалення медичних інструментів та ліків, застосування бальзамування)

6. Які із зазначених цивілізацій збереглися донині? (Виберіть три правильні відповіді.)

 • 1 Римська
 • 2 Шумерська
 • 3 Ісламська
 • 4 Західноєвропейська
 • 5 Елліністична
 • 6 Православна
 • 7 Аккадська

3. Поміркуйте, що означає поняття «історичний досвід». Який досвід має засвоїти людство, вивчаючи долю стародавніх цивілізацій?

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст