Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Дудар

§ 43. Значення давньої історії України як складової світової історії

Пригадайте, які періоди давньої історії України ви вивчили протягом цього навчального року.

Дослідження найдавнішого періоду історії України має важливе значення не лише для вітчизняної історичної науки, а й для світової загалом. По-перше, завдяки знахідкам свідчень про появу й розселення давньої людини на теренах сучасних українських земель учені більше дізнаються про загальний процес розвитку людства.

Де було знайдено найдавніші стоянки первісних людей у межах сучасної України? Пригадайте, чому вони вибирали саме ці місця.

Вивчення археологічних свідчень про життя й побут людини у найдавніші часи — в епохи палеоліту, мезоліту й неоліту — виокремлює цікаві деталі, які допомагають глибше аналізувати важливі процеси та явища історичного розвитку людства.

Розгляньте схему Поміркуйте, які особливості мав описаний процес в українських землях.

Важливу роль у давній історії України відіграли кочові народи, які з’явилися на наших землях у часи залізного віку. Войовничі племена кімерійців здійснювали широкомасштабні походи до Малої Азії, де успішно воювали з військами держав Урарту, Ассирії, Лідії. Контакти з цими розвиненішими країнами сприяли державотворчим процесам у кімерійському суспільстві.

Пригадайте, з яких джерел нам відомо про життя кімерійців, скіфів та сарматів.

Про скіфів у тогочасному світі було відомо скрізь. Розголос про їхні навали дійшов аж до Сирії. Навіть єгипетський фараон Псамметіх І був змушений щедро обдарувати нападників, аби вони не грабували його володіння.

Скіфи захопили Мідію й утворили на її території державу Ішкуза, яка проіснувала 28 років. Лише після того, як мідійський цар Кіаксар запросив на банкет скіфських царів і, напоївши їх, перебив, скіфські загони, що залишилися без своїх лідерів, вимушені були відступити до Північного Причорномор’я.

Пектораль

Поміркуйте, чому пектораль (нагрудну прикрасу) скіфського царя, знайдену в кургані Товста Могила, вважають історичною пам'яткою світового значення.

Не менш войовничими за попередників були племена сарматів. За свідченням Тацита і Йосипа Флавія, у І ст. вони нападали на землі римської провінції Мезія, а також на Мідію, Малу Азію, Крим і Закавказзя.

Визначте, які наслідки для українських земель мали войовничі походи іраномовних кочовиків.

Поява і розвиток слов’янських племен мали вплив на формування європейської цивілізації. Західні народи більше контактували з азійсько-африканськими осередками цивілізації та переймали античну культурну спадщину. Слов’янський схід континенту переважно через кочові степові євразійські культури контактував зі Сходом, але основи його культури також пов’язані з надбаннями давніх греків та римлян.

Утворіть логічні пари — об'єднайте ілюстрації з давньої історії світу та історії України. Поясніть свій вибір.

Підсумки

Давня історія — важливий період розвитку людства, надбаннями якого ми користуємося дотепер. Минуле України за найдавніших часів потребує подальшого вивчення. Але, зважаючи на результати сучасних досліджень, ми точно знаємо, що від появи людини на вітчизняних теренах близько мільйона років тому і до Середньовіччя на українських землях відбувалися важливі події, які вплинули на історію всієї європейської цивілізації.

Виконайте онлайн-вправу.

Домашнє завдання

  • 1. Визначте, як давньогрецька і давньоримська культури вплинули на розвиток українських земель у давнину.
  • 2. Напишіть есе про вплив давніх цивілізацій на життя людства.