Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Дудар

Узагальнення і тематичний контроль. Антична цивілізація та її сусіди

1. Накресліть у зошиті таблицю і заповніть її.

Причини занепаду державності

у Давній Греції

у Давньому Римі

2. Виконайте тестові завдання.

1. Хто із дослідників відкрив місце розташування легендарного міста Троя?

 • А Ж. Шампольйон
 • Б А. Еванс
 • В. Хвойка
 • В Г. Шліман

2. Пелопоннеська війна — це

 • А конфлікт між греками і персами.
 • Б боротьба між Спартою й Афінами.
 • В протистояння греків та римлян.
 • Г боротьба греків і фінікійців за торгові шляхи.

3. Кому з римських полководців належить вислів «Прийшов, побачив, переміг!»?

 • А Марку Крассу
 • Б Гаю Марію
 • В Юлію Цезарю
 • Г Октавіану Августу

4. Вторгнення яких племен до Східної Європи започаткувало Велике переселення народів?

 • А готів
 • Б гунів
 • В вандалів
 • Г лангобардів

5. Установіть відповідність між іменами історичних персоналій та їхніми характеристиками.

 • 1 Ганнібал
 • 2 Спартак
 • 3 Сулла
 • 4 Тіберій Гракх
 • 1 перший римський цар
 • 2 карфагенський полководець, який уславився гучними перемогами над римською армією
 • 3 римський полководець, який першим установив у Римі свою диктатуру
 • 4 трибун, який боровся за перерозподіл державної землі між бідняками
 • 5 гладіатор, керівник найбільшого повстання рабів у Римській республіці

6. Які із зазначених імператорів переслідували християн? (Виберіть три правильні відповіді.)

 • 1 Нерон
 • 2 Септимій Север
 • 3 Константин
 • 4 Діоклетіан
 • 5 Марк Аврелій
 • 6 Феодосій
 • 7 Гонорій

3. Дайте визначення поняття «імперія». Назвіть особливості Давнього Риму як держави, які дають змогу називати його Римською імперією. Накресліть у зошиті лінію часу й позначте на ній хронологічні межі існування Римської імперії.