Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Дудар

§ 41. Склавини й анти на теренах України. Походження українського народу

Розгляньте карту. Поміркуйте, які фактори змушували слов'ян активно мігрувати.

Більшість сучасних учених, які досліджують питання походження слов’ян, підтримують ідею, що початок формування українського народу, як і інших слов’янських, пов’язаний із розселенням антів та склавинів.

Вітчизняний історик М. Грушевський доводив, що саме анти були предками українського народу. Він підтримував гіпотезу, що назва «анти» була початком формування слова «українці». Лінгвісти припускають: іранське ім’я народу «анти» в перекладі означає «край», «кінець». Але ця теорія не має чіткого наукового підтвердження. Відомо, що анти у ході Великого переселення народів проникли на Балкани, Верхній Дніпро, Донець та Дон. Згодом зазнали поразки від племен аварів із Центральної Азії. Тривалі аваро-слов’янські війни (568—635 рр.) спричинили розпад антського союзу. Із 602 р. антів в історичних джерелах не згадують.

Поміркуйте, чому процес Великого переселення народів спричинив ослаблення антів.

Зауважимо, що, згадуючи території України VII—IX ст. у своїх творах, більшість європейських та східних авторів вживає назву «склавини». Можливо, саме вона з часом перетворилася на загальну назву «слов’яни».

Сучасні археологи сформували власну схему утворення майбутнього українського етносу. У V—VII ст. представники пеньківської археологічної культури (анти) та празької (склавини) вирушили в південному напрямку. Антська хвиля покотилася на Балкани, а згодом на Ельбу. Склавини не переселялися дуже далеко. З часом, у VIII—X ст., їхні нащадки об’єдналися між Дніпром, Дністром і Західним Бугом у нові етнічні групи. З утвореною склавинами культурою Луки-Райковецької фахівці пов’язують племена древлян, бужан, волинян, уличів, тиверців, які й були безпосередніми пращурами українців.

Виконайте онлайн-вправу.

Підсумки

На думку істориків, на формування українського етносу важливий вплив мали міграційні процеси II—VII ст. Під час Великого переселення народів формувалося чимало народів сучасної Європи. Предки українців також стали учасниками цих складних процесів. Вони — прямі спадкоємці склавинів і частково антів.

Домашнє завдання

  • 1. Складіть хронологічну задачу про антів та склавинів. Позначте її розв’язок на лінії часу.
  • 2. Поміркуйте, чому вчені не мають єдиної версії походження українців. Свої міркування запишіть у зошит.

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОЄКТ

До наших днів збереглися визначні пам’ятки архітектури, які стали європейськими символами античності.

Розгляньте світлини (мал. 43, 44). Які античні пам'ятки на них зображено? Які міста зберегли цю античну спадщину?

Мал. 43

Мал. 44

Прочитайте тексти про зображені архітектурні пам'ятки. Визначте, який із них про яку розповідає.

Чи збереглися пам'ятки античності на території сучасної України? Підготуйте коротке повідомлення про такі об'єкти.