Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Дудар

§ 38. Розпад Римської імперії. Велике переселення народів

Активна зовнішня політика спричиняла постійні конфлікти Риму із сусідніми державами. І за часів республіки, і в добу імперії римлянам вдавалося перемагати ворогів чи принаймні досягати вигідних компромісів із ними. Проте на початку нової ери зросла небезпека від нових противників — войовничих варварів, що почали переміщуватися з північного сходу на захід.

Пригадайте, кого і чому греки та римляни називали варварами.

У II ст. до н. е. на північні рубежі Риму посилився тиск германських племен тевтонів та кімварів. Лише сила армії стримала варварів від масового проникнення на землі імперії. На початку II ст. Гай Марій розбив германців, але це була тільки перша хвиля майбутньої навали.

Поміркуйте, чим римські землі могли привабити варварів.

На початку нової ери Рим межував із територіями, підконтрольними франкам, готам, вандалам, лангобардам, саксам і англам. Ці племена не мали власної держави, але й не перебували на нижчому рівні розвитку.

Пригадайте, якою була суспільна організація за родоплемінного ладу. Накресліть у зошиті таблицю й заповніть у ній пропуски.

Для нападів на прикордонні території римлян варварські племена об’єднувалися в потужні союзи. Знесилена війнами і політичними кризами влада імперії погоджувалася на мирні угоди з ними й виділяла землі для їхніх поселень. Із часом варвари почали отримувати місця у римських легіонах. Варварське походження мали навіть деякі римські полководці.

Прочитайте свідчення Тацита про германців.

Чим відрізнялося ставлення до жінок у германській і римській традиціях?

Велике переселення народів

Велике переселення народів — рух племен і народів Європи у IV-VII ст. у різних напрямках, що розпочався із вторгнення гунів до північної частини Римської імперії.

Розгляньте карту. Поміркуйте, що змусило велику кількість племен і цілих племінних союзів переміщатися на дуже далекі відстані.

Гуни — це народ, полчища якого промандрували десятки тисяч кілометрів від кордонів Давнього Китаю до Римської імперії. Дослідники не мають єдиної версії походження цих племен. Але відомо, що страх перед навалою гунів змушував інші племена залишати рідні землі й шукати захисту на території Римської імперії. Ті, хто наважувався чинити опір, були підкорені гунами і разом з ними просувалися дедалі ближче до кордонів Риму.

У 375 р., рятуючись від гунів, вестготи звернулися із проханням до імператора Валента оселитися на підвладних йому територіях.

Правитель Риму погодився надати їм землі у Фракії (на сході Балканського півострова) та провіант на перший час в обмін на службу в римському війську.

Та римські чиновники не дали германцям достатньої кількості їжі, і голод змусив готів виступити проти римлян. Ті у відповідь спрямували проти повстанців імператорську армію. У 378 р. поблизу Адріанополя відбулася вирішальна битва, переможцями у якій стали вестготи. Тисячі воїнів загинули, залишки римської армії заховалися за стінами Адріанополя. Після невдалих спроб штурмувати місто готи попрямували до Балканського півострова, сподіваючись на допомогу одноплемінників-легіонерів. Але всіх легіонерів-готів було вбито за наказом командувача імператорської армії.

Прочитайте свідчення про нашестя готів військового історика Амміана Марцелліна.

Якою була основна причина агресії готів щодо римлян?

Римляни застосовували щодо варварів політику «поділяй і володарюй». Вони намагалися підкупити вождів племен, пересварити їх між собою, окремим германцям давали земельні наділи в межах імперії. Усе це допомагало Риму певний час стримувати варварів. Після поразки під Адріанополем римляни спинили вестготів й об’єднали державу під владою імператора Феодосія. Але його смерть спричинила загострення кризи — і у 395 р. держава знову розпалася й утворилися Західна Римська імперія зі столицею в Римі та Східна Римська імперія зі столицею у Константинополі. Пізніше Східну Римську імперію почали називати Візантією (від назви міста Візантій).

У 401 р. Західна Римська імперія не мала достатньо сил, щоб протистояти Аларіхові — вождю вестготів, відтак сплачувала йому відкупи аж до 410 р., коли Рим відмовився платити. Вестготи підбурили рабів, і ті вночі відчинили міську браму. Так Аларіх захопив «вічне місто». Вестготи три доби грабували Рим, а потім пішли на римські провінції.

Тим часом інші варварські племена — вандали, свеви й алани — захопили римські провінції, зокрема південь Іспанії, а в 429 р. — африканські землі.

Вторгнення гунів

Аттіла. Ілюстрація до «Нюрнберзької хроніки» Гартмана Шеделя. 1440-1514

Значної шкоди Західній Римській імперії завдали племена гунів. Відомо, що у 377 р. вони отаборилися у провінції Паннонія. Римській імперії знову вдавалося певний час стримувати гунів, сплачуючи їхньому правителеві відкуп золотом. Та у 40-х роках V ст. у гунів до влади прийшов Аттіла — хоробрий, хитрий, талановитий полководець, який мріяв про масштабні завоювання. Він прославився грабунками та насиллям, тому пізніше його почали називати «бичем Божим». Війська Аттіли напали спочатку на Східну Римську імперію. У 447 р. гуни підійшли до Константинополя, що змусило імператора заплатити величезний відкуп.

Прочитайте текст.

Через сто років після смерті Аттіли готський історик Йордан так описував вождя варварів: «Повелитель усіх гунів і правитель, єдиний у світі, племен мало не всієї Скіфії, гідний подиву через надзвичайну славу його серед усіх варварів».

Поміркуйте, чому Йордан саме такими словами характеризує Аттілу.

Падіння Західної Римської імперії

Західна Римська імперія витримала удар гунів, а у V ст. знову мусила стримувати агресію. Захопивши Сицилію, вандали отримали напрочуд зручний плацдарм для атаки Рима. У 455 р. вони захопили столицю Західної Римської імперії і грабували та плюндрували місто. Тисячі жителів загинули, тисячі потрапили в рабство. Вандали знищили культурну спадщину багатьох народів імперії, зруйнували величні архітектурні пам’ятки, понівечили мистецькі шедеври.

Розгляньте ескіз К. Брюллова «Нашестя Гензеріха на Рим». Яким художник зобразив «вічне місто»?

Поміркуйте, чому варвари не залишилися володарювати в Римі, а вирушили до інших провінцій.

Карл Брюллов. Нашестя Гензеріха на Рим. Ескіз. Близько 1834

Вандали — давнє східногерманське плем’я.

Поміркуйте, як пов'язаний із подіями 455 р. термін «вандалізм».

Землі Рима опинилися під контролем варварських вождів. Імператори стали маріонетками — протягом 455-476 рр. змінилося аж дев’ять таких правителів. Урешті-решт у 476 р. варварський вождь Одоакр позбавив влади юного імператора Ромула й направив посольство до правителя Східної Римської імперії Флавія Зенона із проханням не призначати імператора для Італії, оскільки сам прагнув отримати титул римського патриція. Зенон виконав його прохання, й Одоакр став королем Італії.

Визначте причини пограбування і знищення варварами Рима.

Виконайте онлайн-вправи.

Підсумки

Тисячолітній Рим поступово занепадав, і наприкінці V ст. Західна Римська імперія зникла з карти світу. На її території з’явилася велика кількість варварських королівств. Історики вважають рік падіння Західної Римської імперії завершенням історії давнього світу. Але розвиток європейської цивілізації тривав — розпочинався новий історичний період, який називають епохою Середньовіччя.

Домашнє завдання

  • 1. Порівняйте життя варварів і римлян. Визначте, чи були спільні риси в їхніх побуті, суспільному устрої та культурі. За потреби скористайтеся додатковими джерелами інформації.
  • 2. Складіть історичний портрет Аттіли, Аеція або Гензеріха.