Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Дудар

§ 21. Утвердження демократії та занепад Афін

Пригадайте, що таке поліс.

Поліс — громадянська община, у якій повноправними членами були лише землевласники. Громадянин полісу — це одночасно землероб, ремісник або торговець і воїн, обов’язком якого був захист всієї общини. Жителі полісу вірили, що лише в єдності вони можуть вирішити усі важливі питання.

Поясніть, хто із жителів грецьких полісів був обмежений у правах.

В Елладі побутували дві основні форми рабства: ілотія (раби мали засоби виробництва, худобу, майно; наприклад, у Спарті) і класичне рабство (наприклад, в Афінах).

У більшості полісів невільник не міг мати власності й повністю належав господареві, права якого були необмеженими. Невільники походили з інших країн: їх захоплювали під час війн та піратських нападів. Існували спеціальні ринки, де продавали «живий товар».

Який народ Середземномор'я, окрім греків, активно займався работоргівлею?

У кожному господарстві використовували працю рабів: у землеробстві, ремісництві, на будівництві і рудниках. Невільники виконували також хатню роботу в будинках заможних еллінів. Раби були управителями, кухарями, няньками, годувальницями. Заможний громадянин мав у своєму помешканні 5-10 рабів, у деяких багатих афінських родинах тримали до 50 рабів.

Афінська демократія

У середині V ст. до н. е. в Афінах було встановлено демократію. На чолі держави стояли народні збори. Їх учасниками могли бути лише афінські громадяни, яким виповнилося 20 років, незалежно від майнового стану. Народні збори скликали чотири рази на місяць. Люди збиралися на міському майдані — агорі (на схилі кам’яного пагорба Пнікс поблизу акрополя або в театрі). Порядок зборів оголошували завчасно. На них громадяни обирали чиновників, слухали їхні доповіді, обговорювали грошові витрати на суспільні потреби, розглядали питання безпеки держави. Свою думку мав право виголосити будь-хто з учасників.

Для вирішення питань у період між зборами й для нагляду за виконанням рішень у територіальних округах обирали Раду п’ятисот терміном на один рік. Її засідання для вирішення нагальних життєвих питань полісу відбувалися щодня.

Чому систему управління Афін називають народовладдям?

Афінська демократія була обмеженою. Політичні права мали тільки народжені в Аттиці чоловіки від громадян полісу. Афінянкам не лише не давали можливості висловлювати своїх політичних поглядів, їх взагалі не пускали на народні збори. Жодних політичних прав не мали раби і метеки (переселенці або звільнені раби).

Правління Перікла

Перікл — давньоафінський видатний державний діяч, стратег, оратор і полководець (444-431 р. до н. е.). Період його правління називають «золотим століттям Афін», добою найвищого внутрішнього розквіту Греції.

Поміркуйте, чому Перікл пишався тим, що за його правління через нього «жоден громадянин не одягнув чорного плаща» (чорний плащ був символом остракізму — вигнання з Еллади).

Перікл щиро захищав інтереси свого народу, й афіняни довіряли йому, тому 14 років поспіль обирали його стратегом. Чудовий оратор, мудрий правитель, він завжди був переконливим і послідовним, а народ підтримував його рішення.

Поміркуйте, чому правління Перікла стало «золотим віком» Афін. Які умови сприяли піднесенню цієї частини Еллади?

Перікл

За ініціативи Перікла в Афінах уперше було запроваджено платню для виборних державних посад з державної казни. Відтак талановиті люди працювали на державу і не переймалися заробітками. За Перікла з’явилися й інші виплати: за службу в армії та на флоті, пенсії інвалідам, які були не здатними заробляти собі на життя. Місто утримувало до повноліття сиріт, чиї батьки були афінянами, які загинули на війні.

Щоб забезпечити роботою бідних афінян, Перікл запропонував фінансувати будівництво масштабних споруд: храмів, укріплень. Було зведено довгі мури, що з’єднували місто, розташоване на відстані від моря, з його портом або кількома портами. Завдяки цьому містини могли витримувати тривалі облоги із суходолу, маючи змогу постачати харчі та інші товари морем.

Прочитайте текст присяги громадянина Афін. Заповніть пропуски у тексті.

Поміркуйте, що найбільше цінували афіняни. Чи є актуальним текст присяги нині?

Пелопоннеська війна

Пелопоннеська війна тривала протягом 431-404 рр. до н. е. Це конфлікт між Першим Афінським морським союзом і Пелопоннеським союзом, на чолі якого стояла Спарта. У силове протистояння було втягнуто всі поліси Еллади.

Хід Пелопоннеської війни ділять на три періоди:

  • 1. Архідамова війна (431-421 рр. до н. е.).
  • 2. Сицилійська війна (420-413 рр. до н. е.).
  • 3. Декелейська війна (413-404 рр. до н. е.).

Ще у 445 р. до н. е. між Спартою й Афінами було укладено мирний договір на 30 років, за яким Афінський і Пелопоннеський союзи зобов’язувалися не втручатися у справи міст один одного. Нейтральні ж держави могли приєднуватися до будь-якого із союзів. У результаті мирного договору Спарта втратила лідерство і прагнула його відновити. Афіни розвивалися демократичним шляхом, відтак швидко зростала їх економічна могутність.

Неприязнь між двома союзами зростала і в 431 р. до н. е. призвела до воєнного конфлікту. Афіняни втрутилися у війну між Коринфом, який був союзником Спарти, і його колонією Керкірою й підтримали останню. Через деякий час до конфлікту доєдналася Спарта. Переговори про мирне урегулювання ситуації не мали успіху.

Прочитайте текст. Визначте сильні й слабкі сторони Афін і Спарти у протистоянні.

Як ви вважаєте, чому епідемія послабила Афіни?

Війна виснажила ресурси обох сторін, і в 421 р. до н. е. союзи уклали так званий Нікіїв мир. Згідно з ним кожна сторона зобов’язувалася звільнити всі зайняті території і відпустити полонених. Проте ні Спарта, ні Афіни не виконали умов договору. Тому в 413 р. до н. е. війна відновилася. Похід на Сиракузи (415-413 рр. до н. е.) завершився катастрофою для афінян. Відтак усе більше грецьких міст приєднувалося до Спарти.

У 405 р. до н. е. в битві на річці Егоспотами Афіни втратили свій флот, унаслідок чого спартанцям вдалося блокувати торговельну й військову гавань місто Пірей і в 404 р. до н. е. змусити противників здатися. За умовами капітуляції Афіни не могли володіти флотом і зводити міські укріплення. Переможені визнали верховенство Спарти на суші і на морі. Афінська морська держава припинила своє існування.

Які наслідки мала Пелопоннеська війна?

Чому давні греки не могли дійти компромісу у внутрішньому конфлікті?

Виконайте онлайн-вправу.

Підсумки

Пелопоннеська війна яскраво продемонструвала поглиблення кризи у Давній Греції. Учені називають її самознищенням елліністичного світу. Нездатність жертвувати особистою вигодою заради суспільного блага призвела до падіння демократії. Пелопоннеська війна продемонструвала політичний і моральний занепад Еллади.

Домашнє завдання

  • 1. Підготуйте повідомлення про одного з давньогрецьких полководців — Алківіада або Лісандра. Охарактеризуйте його роль у Пелопоннеській війні.
  • 2. Визначте основні причини занепаду афінської демократії.