Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Дудар

§ 20. Кімерійці та скіфи на території України

Пригадайте, які історичні письмові свідчення про особливості життя у найдавніші періоди на теренах сучасної України вам уже відомі. З якими народами вони пов'язані?

Прочитайте уривок з поеми «Одіссея» давньогрецького поета Гомера.

Врешті дісталися ми течій глибоких ріки Океану.

Там розташовані місто й країна людей кімерійських,

Хмарами й мглою вповиті. Ніколи промінням ласкавим

Не осяває їх сонце в блакиті ясній світлодайне,

Чи від землі воно йде у зоряні неба глибини,

Чи повертається знов до землі з неосяжного неба, —

Ніч лиховісна там вічно нещасних людей окриває.

Переклад Бориса Тема

Розгляньте зображення кімерійців на етруській вазі. Чи можемо ми за його допомогою підтвердити чи спростувати опис Гомера?

Кімерійці. Зображення на етруській вазі VI ст., копія з ранньої грецької роботи

Запишіть у зошит, про що свідчить давнє зображення.

Учені стверджують, що кімерійці жили у степах Північного Причорномор'я в X-VII ст. до н. е. Накресліть у зошиті лінію часу і позначте на ній цей період. Скільки століть минуло від початку їхнього панування і дотепер?

Прочитайте уривок з «Історії» Геродота.

Що ви дізналися про життя і господарський уклад скіфів?

Запишіть у зошит коротку характеристику скіфських племен, які панували у Північному Причорномор'ї протягом VII—III ст. до н. е. Хто їх очолював? Структуруйте свої міркування за схемою: 1) економіка; 2) суспільний розвиток; 3) розвиток культури; 4) відносини з іншими народами.

Розгляньте пам'ятки скіфської доби. Про які досягнення скіфів вони свідчать?

Монета скіфського царя Атея

Скіфська пектораль

У III ст до н. е. почалося послаблення скіфів, зумовлене, на думку істориків, низкою чинників: погіршилися кліматичні умови, через що у степах панувала посуха. Крім того, у III—І ст. до н. е. значну частину Скіфії завоювали сармати. Накресліть у зошиті лінію часу й позначте на ній періоди панування скіфів. Полічіть, скільки часу минуло від початку їхнього володарювання у степах і дотепер.

Виконайте онлайн-вправу.

Накресліть у зошиті таблицю і заповніть її. Порівняйте життя кімерійців та скіфів.

Кімерійці

Скіфи

Спільне

Відмінне

Підсумки

Кочовики зробили значний внесок у розвиток світової культури. На думку дослідників, найважливіше значення їхньої духовної культури полягало в тому, що вона була своєрідним містком між Азією та Європою.

Домашнє завдання

  • 1. Складіть кросворд на тему «Кочовики раннього залізного віку у Північному Причорномор’ї».
  • 2. Підготуйте коротке повідомлення про відносини скіфів з їхніми сусідами на теренах сучасної України.