Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Дудар

§ 19. Велика грецька колонізація. Античні грецькі поліси на території України (у Північному Причорномор’ї)

Пригадайте, які заняття приносили грекам найбільші прибутки. Які їхні товари користувалися найбільшим попитом? Чи сприяли природні умови Еллади розширенню виробництва цих товарів?

Розгляньте карту. Що об'єднує усі давньогрецькі поліси, засновані на північному узбережжі Чорного моря? Наведіть 2-3 спільні риси.

На основі вивченого матеріалу визначте причини, які могли змусити давніх греків шукати вільні землі для заснування нових полісів. Запишіть у зошит правильні тези із запропонованих нижче і наведіть історичний приклад на підтвердження припущення.

Причини Великої грецької колонізації (VIII—VI ст. до н. е.) — заснування грецькими полісами власних поселень на нових землях:

— тривалі релігійні протистояння;

— нестача орної землі;

— зростання кількості населення;

— епідемії, що змушували греків мігрувати;

— загострення соціальних протиріч, боротьба демосу й аристократів;

— виснажливі війни, які спустошували Елладу;

— бажання захопити нові землі й уславитися в походах;

— пошук нових ринків збуту ремісничих товарів, вина й оливкової олії.

Порівняйте карту колонізації греками північного узбережжя Чорного моря та сучасну карту України. Поблизу яких міст було збудовано давні грецькі поліси?

Прочитайте текст присяги жителів Херсонеса.

Що спільного між життям полісів Давньої Греції та Херсонеса можна знайти у писемних пам'ятках? Чим вони відрізнялися? Накресліть у зошиті таблицю і запишіть у неї результати своїх міркувань.

Спільне

Відмінне

Загалом античні колонії в Північному Причорномор’ї проіснували близько 1000 років і зникли внаслідок Великого переселення народів. Зберігся лише Херсонес, який у Середньовіччі став форпостом Візантії у Криму.

Усі античні колонії зберігали уклад, подібний до укладу своїх метрополій (полісів-засновників). Більшість античних колоній заснували вихідці з Мілета. Незважаючи на тісні зв’язки, це були повністю незалежні держави. Серед колоній переважали республіки, лише в деяких із них було встановлено одноосібну владу тирана, а у Боспорській державі (території сучасних Керченського й Таманського півостровів та пониззя Дону) — монархію. Проте царі Боспору мусили зважати на звичаї грецьких полісів, які вони контролювали, адже традиції демократії в давніх греків були дуже сильними.

Поміркуйте, як складалися відносини греків та інших жителів українських земель.

Виконайте онлайн-вправу.

Накресліть у зошиті таблицю і запишіть назви товарів, які давні греки могли продавати сусідам, у ліву колонку, а які купували і переправляли до Еллади — у праву.

Продавали

Купували

Підсумки

Грецькі міста-держави справили значний вплив на населення нинішніх українських земель. Залишки античної матеріальної культури археологи знаходять далеко від узбережжя Чорного моря. Але на зламі епох зріс вплив місцевого населення на грецьку культуру — почалася варваризація еллінів, грецька культура дедалі більше розмивалася серед інших народів і поступово втратила свою унікальність.

Домашнє завдання

  • 1. Намалюйте товари, які приносили найбільші прибутки давнім грекам.
  • 2. Знайдіть додаткову інформацію про відносини між греками-колоністами й тогочасними жителями українських земель.