Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Дудар

Розділ 1. Первісні спільноти. Археологічні культури

§ 1. Теорії походження людини. Яку інформацію нам надають археологи

Поміркуйте, чому історична наука не дає конкретної відповіді на запитання, як, де і коли виникла людина. Об'єднайтеся у три групи і за допомогою ілюстрацій (мал. 2, 3,4) розкажіть, які існують теорії походження людини. Свої висновки обговоріть з іншими.

Мал. 2

Мал. 3

Мал. 4

Важливу роль у вивченні давньої історії людства відіграють археологічні дослідження.

Пригадайте, що таке археологія.

Розгляньте малюнок 5 і складіть схему організації археологічного дослідження. Поміркуйте, якою інформацією необхідно володіти вченим перед початком роботи.

Мал. 5

Під час археологічних експедицій учені знаходять різні предмети побуту, мистецтва, культові речі, зброю, залишки будівель тощо. Важливо не тільки ретельно вивчати такі знахідки, а й правильно реконструювати, зрозуміти їх призначення.

Мал. 6

Візьміть аркуш паперу і сформуйте з нього предмет, схожий на об'єкт на малюнку 6. Поміркуйте, що можна було б ним робити.

Обговоріть свої версії з однокласниками.

Рубило — одне з перших знарядь праці давньої людини. Це великий, завдовжки 10-20 см, і масивний предмет овальної або списоподібної форми з гострим робочим кінцем

із виступом на верхньому широкому кінці, у який людина впиралася долонею під час роботи. Використовували також відщепи — безформні скалки кременю. З часом ручне рубило піддавали складнішому обробленню — його лезо стало прямим і гострим. Це універсальне знаряддя праці раннього палеоліту використовували для рубання дерева, розколювання кісток, копання землі, як зброю на полюванні.

Розгляньте світлини. Поміркуйте, про що можуть дізнатися археологи, коли працюють на зображених об'єктах.

Археологічні розкопки

Наскельні малюнки давніх людей. Намібія

Прочитайте текст про видатного українського археолога Вікентія Хвойку.

Що допомогло В. Хвойці здійснити сенсаційні відкриття? Які якості необхідні успішному археологові?

Знайдіть інформацію про німецького археолога Г. Шлімана. Порівняйте його біографію з матеріалом про дослідження В. Хвойки. Що спільного і відмінного в життєписах цих дослідників?

Виконайте онлайн-вправи.

Підсумки

Археолог — це вчений, який у своїх дослідженнях має застосовувати ґрунтовні знання й уміння відтворювати минуле людства на основі знайдених старожитностей. Дослідникові найдавнішої історії необхідно вміти логічно мислити, бути винахідливим. Саме від його кропіткої і творчої роботи залежить, наскільки точними будуть наші уявлення про давніх людей та їхнє життя.

Домашнє завдання

  • 1. Поміркуйте, чому археологічні дослідження дуже важливі для вивчення найдавніших періодів історії людства. Про що ми не могли б дізнатися без праці археологів?
  • 2. Накресліть у зошиті лінію часу і позначте на ній періоди історії людства, у вивченні яких основними є археологічні дослідження.