Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. Дудар

§ 13. Алфавіт. Єрусалим. Біблія як історичне джерело

Розгляньте ілюстрації. Поміркуйте, чим відрізняється цей тип письма від ієрогліфів або клинопису.

Фінікійське письмо

Давньоєврейське письмо

Найбільшим культурним досягненням семітів — східно-середземноморських народів — дослідники вважають створення абеткового письма, хоча його походження гостро дискутується. Частина вчених припускає, що фінікійці запозичили давньоєгипетську писемність, але спростили й удосконалили її. Інші стверджують, що семітське письмо походить від месопотамського клинопису або від нього та давньоєгипетської ієрогліфіки одночасно.

Просте й зручне абеткове письмо з’явилося у Східному Середземномор’ї через нагальну потребу швидко фіксувати обіг товарів. Найдавніше письмо виникло в першій половині II тис. до н. е. У середині II тис. до н. е. увійшло в ужиток синайське письмо, що налічувало лише 32 знаки й, очевидно, було буквеним.

Торговцям Східного Середземномор’я не доводилося нічого винаходити, вони запозичували наукові здобутки своїх партнерів — єгиптян, вавилонян, ассирійців. Хоча фінікійці вважали своїми вчителями в науковій галузі єгиптян, однак вони теж зробили певний внесок у цю важливу галузь. Згідно з античними переказами сідонець Мох задовго до греків створив учення про атоми. Геродот вважав, що першим грецьким математиком, фізиком, астрономом і філософом був фінікієць Фалес із Мілета. Склалися у східно-середземноморських народів, передусім у євреїв, також історичні знання, які окремі дослідники прирівнюють до «готової» науки. Римський географ та історик Страбон писав, що фінікійці добре зналися на астрономії та арифметиці.

Єрусалим

Опишіть життя Єрусалима, зважаючи на матеріал попереднього параграфа. Скористайтеся реконструкцією вигляду давнього міста. Поміркуйте, чому сусідні держави хотіли взяти його під свій контроль.

Біблія як історичне джерело

Що ви знаєте про Біблію? Які історичні відомості з неї було використано у попередніх параграфах?

Який біблійний сюжет зображено на малюнку 26? Чому вчені дискутують щодо правдивості цієї біблійної оповіді?

Мал. 26

Біблія містить велику кількість переказів про історію Ізраїлю, Єгипту й сусідніх з ними регіонів. Підтвердити або спростувати цю інформацію покликана так звана біблійна археологія, що наразі є самостійним розділом загальної археології. Дослідження біблійної археології поширюються на землі, згадані у Старому Завіті, найперше на Палестину.

Здається, що Біблія — це збірка літературних творів, переважно давньоєврейських, написаних протягом майже 1600 років невідомими авторами. Імовірно, укладачів Біблії розділяли сотні років і тисячі кілометрів, вони належали до різних соціальних верств. Насправді ж до Біблії входять тексти низки літературних жанрів, серед яких історичні свідчення, соціальні норми (цивільні, кримінальні, етичні, ритуальні, гігієнічні правила), релігійна поезія, притчі й алегорії, біографії, листування, спогади і щоденники, пророцтва й одкровення. Завдяки цьому Старий Завіт можна розглядати як історію ізраїльського народу.

Прочитайте десять заповідей, які Мойсей повідомив євреям.

Визначте, які з них є суто релігійними нормами, а які встановлюють норми моралі та права.

Які історичні відомості ми можемо отримати з десяти заповідей? Пригадайте події з історії Ізраїльсько-Юдейського царства. Про які з них ми дізналися саме з Біблії? Які історичні особи є героями біблійних оповідей?

Виконайте онлайн-вправи.

Підсумки

Незважаючи на тривалу боротьбу між великими давніми державами Єгиптом, Ассирією та Нововавилонським царством за панування у Східному Середземномор’ї, усупереч внутрішньому розколу, що призвів до утворення двох, часом ворогуючих один з одним царств, єврейський народ зберігав свою культуру й релігію. Зв’язок євреїв зі своєю землею та Єрусалимом був дуже сильним. Ані знищення держави, ані зруйнування Єрусалимського храму й виселення євреїв до Месопотамії не стали завершенням їхньої національної історії.

Домашнє завдання

  • 1. Виберіть сюжет із Біблії, який ознайомлює з особливостями життя в Ізраїльсько-Юдейському царстві.
  • 2. Складіть кросворд на тему «Цивілізації Давнього Сходу».
  • 3. Накресліть у зошиті таблицю й заповніть її.

Основні економічні й культурні досягнення цивілізацій Давнього Сходу

Осередки цивілізації

Досягнення