Зарубіжна література. 9 клас. Волощук

«Я вас кохав...»

***

Я вас кохав: в душі моїй ще, може,

Кохання пал і досі не погас;

Але нехай воно вас не тривоже;

Не хочу я нічим журити вас.

Я вас кохав мовчазно й безнадійно,

Боявся вас і потай ревнував;

Я вас кохав так ніжно і так мрійно,

Як дай вам Бог, щоб інший вас кохав.

Переклад М. Чернявского

Запитання і завдання до прочитаного

  • 1. Випишіть з вірша всі тропи. Чи багато їх у тексті? За допомогою яких засобів, крім тропів, автор створює художні образи, передає почуття ліричного героя?
  • 2. У вірші «Я мить чудову пам’ятаю...» Пушкін показав, що значить для людини кохати й бути коханою. Чим жертвує ліричний герой вірша «Я вас кохав...», відмовляючись від надії на таку любов? Яку надію він дарує коханій в останньому рядку?

Перед читанням. Ґрунтуючись на пушкінському розумінні кохання, висловленому в любовній ліриці, поміркуйте, чи кохає хтось із героїв роману «Євгеній Онєгін».