Зарубіжна література. 9 клас. Волощук

«Мій дух як ніч...»

***

Мій дух як ніч. О, грай скоріш!

Я ще вчуваю арфи глас,

Нехай воркує жалібніш

І тішить слух в останній час.

Як ще надія в серці спить,

Її розбудить віщий спів.

Як є сльоза, вона збіжить,

Поки мій мозок не згорів.

Але суворо й смутно грай,

Додай жалю в свій перший звук.

Молю тебе, заплакать дай,

Бо розпадеться серце з мук.

Воно в собі терпить давно,

Давно вже в ньому вщерть образ,

Як не поможе спів, воно

Од мук тяжких порветься враз!

Переклад В. Самійленка

Запитання і завдання до прочитаного

  • 1. Ліричний герой поезії «Мій дух як ніч...» розчарований, зневірений у житті. Чи можна такого героя назвати характерним або навіть природним для доби романтизму? Чому?
  • 2. Який спосіб здолати свій відчай ліричний герой вважає єдино можливим? Якого значення він надає сльозам?
  • 3. Що нового про роль мистецтва в житті людини ви дізналися з вірша «Мій дух як ніч...»?
  • 4. За допомогою яких художніх засобів у вірші передано стан відчаю ліричного героя?

Перед читанням. Спираючись на історичні джерела, складіть стислу біографічну довідку «Юність Івана Мазепи».