Зарубіжна література. 9 клас. Волощук

ПУТІВНИК ДО ПІДРУЧНИКА

У восьмому класі ви вчилися розуміти художню літературу як явище історичне - тобто таке, що розвивається і змінюється разом із суспільством. У дев’ятому ми продовжимо вивчати історію зарубіжного письменства. Працюючи із запропонованим підручником, ви отримаєте загальне уявлення про перебіг літературного процесу ХVIII-ХIХ ст. і, опанувавши його історико-літературні закономірності, зможете глибше зрозуміти твори сучасних авторів. Читати вдумливо й творчо вам допоможуть різноманітні за змістом рубрики:

«Літературознавча довідка» містить визначення літературознавчих понять;

«Коментар філолога» розкриває художні й композиційні особливості творів, пояснює певні явища літературного процесу;

«Коментар архіваріуса» висвітлює зв’язки між літературою та історією;

«Український мотив» виявляє зв’язки культурних традицій різних народів з Україною та її письменством, розповідає про здобутки українських перекладачів;

«У світі мистецтва» розкриває зв’язок літератури з іншими видами мистецтва;

«Літературний навігатор» надає стислу інформацію про художні твори, які ви маєте прочитати самостійно; містить відомості про їхніх авторів, запитання й завдання для самоперевірки.

У підручнику є також рубрики для полегшення опрацювання нових тем. Перша з них - «Літературний багаж» - пропонує пригадати вивчений раніше і засвоєний самостійно матеріал. Друга - «Перед читанням» - спрямовує на творче сприйняття художнього твору.

Інформаційні та художні тексти в підручнику супроводжуються запитаннями й завданнями для індивідуальної, парної та групової роботи. Деякі з них спрямовано на розвиток фантазії та реалізацію творчих здібностей («Творчий проект»), на вміння обстоювати власну думку в літературній дискусії («Подискутуймо!») і поглиблення філологічних знань («Філологічний майстер-клас»), на розвиток усного й писемного мовлення («Теми творів»), розв’язання складних читацьких завдань («Клуб книголюбів»). Наприкінці кожної частини підручника подано підсумкові запитання та завдання.

Сподіваємося, що ця книжка стане вашим надійним помічником у вивченні зарубіжної літератури.

Щиро бажаємо успіхів!

Автори

ВСТУП

Літературний багаж. Які літературні жанри ви знаєте? Які з них були найпопулярнішими в західноєвропейській літературі XVII ст.? Дайте визначення трагедії, комедії, роману, сонета.

У восьмому класі ми з вами почали послідовно вивчати історію літератури. Відтак ви ознайомилися з теорією і практикою французьких класицистів XVII ст. Саме вони запропонували митцям чітку систему стилів і жанрів, якої слід було суворо дотримуватися.

Однак уже у XVIII ст. роди й жанри літератури мало нагадували класицистичні, а літературних стилів існувало майже стільки, скільки й письменників.

Літературознавча довідка

Жанр (у літературі та мистецтві) - різновид твору, що характеризується сукупністю певних формальних і змістовних особливостей.

Стиль (у літературі та мистецтві) - стала цілісність або спільність образної системи, засобів художньої виразності та образних прийомів, що характеризують твір або сукупність творів. Стилем також називають систему ознак, за якими таку спільність можна впізнати, які визначають цю спільність. Ознаками або складниками стилю є тематика, образотворчість, сюжетно-композиційні особливості, поетична мова.

Теорія літератури розрізняє стилі загальні (епох, напрямів, течій) та індивідуальні (стилі письменників). Скажімо, XVII ст. мало два «стилі доби» і, відповідно, розвивало два художніх напрями - бароко й класицизм.

У будові жанрів і стилів варто враховувати співвідношення загального й національного. Так, жанрово-стильові тенденції в українському та зарубіжному письменстві на різних етапах літературного процесу можуть відрізнятися. Наприклад, цього року на уроках української літератури ви дізнаєтеся про своєрідність українського бароко ХVІІ-ХVІІІ ст. порівняно із західноєвропейським. А також переконаєтеся, що просвітницькі тенденції, заявлені у вітчизняній літературі XVIII ст., з огляду на особливості розвитку української культури були актуальні ще й у наступному столітті.

Самобутність жанрів у різних культурних регіонах та розмаїття індивідуальних стилів митців зумовлюють розвиток як кожної національної, так і світової літератури. До речі, саме у XVIII ст. письменники почали вивчати літературні традиції зарубіжних країн. Зауважмо: не пасивно вивчати, а залучати до власної творчості, що, відповідно, ускладнювало літературний процес і заважало звести його до простої схеми магістрального розвитку жанрів і стилів.

Загалом так званих перехідних явищ у літературі та мистецтві існувало набагато більше, ніж основних шляхів, яких трималися пересічні митці, виховані на ідеях класицизму. Тимчасом видатним міг стати лише той, хто торував власну стежину. Зрештою, так відбувалося й надалі, так є і в наші дні...

Перевірте себе

  • 1. Розкрийте поняття «літературний жанр». Визначте жанри творів: «Ромео і Джульєтта», «До Мельпомени», «Маленький принц», «Вересовий трунок», «Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі», «Печаль на яшмовому ґанку».
  • 2. Поясніть, що таке стиль у літературі та мистецтві.
  • 3. Чому видатного письменника Мольєра вважають класицистом? Чи додержувався він у своїй творчості теорії «високих» і «низьких» жанрів?
  • 4. У якому жанрі працював Мольєр? Пригадайте основні класицистичні правила, установлені для цього жанру. Чи дотримувався їх автор «Міщанина-шляхтича»? Який жанр започаткував французький драматург?
  • 5. Які неповторні художні особливості характеризують індивідуальний стиль Мольєра? Чому, на вашу думку, твори цього митця і сьогодні мають успіх в усьому світі?
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст