Вступ до історії. 5 клас. Власов - Нова програма

РОЗДІЛ 2. ДЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ ІСТОРІЯ

§ 5 ЧИ МОЖНА ПОБАЧИТИ МИНУЛЕ, або ІСТОРІЯ НА КАРТІ

Роздивіться ілюстрації. Що на них зображено? На якій ілюстрації довкілля зображено так, як ми його бачимо в реальному житті? На яких ілюстраціях природне середовище зображено за допомогою умовних символів? Що це за символи? Як називають зображення земної поверхні за допомогою умовних символів? Навіщо створюють карти? Якими бувають карти? Яка із зображених карт стосується історії? Чому ви так думаєте?

1. Як користуватися історичною картою?

Кожна подія відбувається не тільки в певний час, а й у певному місці. Тому для істориків важливо орієнтуватися в просторі. Навчатимуть вас цього вміння історичні карти — зменшені зображення земної поверхні, її частин або окремих країн світу, на яких позначають ті або ті події.

Історичні карти створюють на основі географічних, з якими вам доводилося працювати на уроках природознавства. Проте історичні карти істотно відрізняються від них. Насамперед використанням кольорів. Наприклад, якщо на географічній карті кольором позначають висоту місцевості над рівнем моря (зелений — низовини, коричневий — гори), то на історичній — території держав, розселення народів тощо. Крім того, зображення на історичній карті означають події, що відбуваються в часі. Приміром, з карти можна довідатися, як зростала територія держави впродовж певного часу, куди прямували війська, коли й де відбулася битва, коли виникло місто і коли було зруйноване тощо.

Свої таємниці історична карта відкриває лише тому, хто вміє її «прочитати», тобто розшифрувати й витлумачити. Щоб це зробити, потрібно уважно роздивитися умовні позначки й пояснення до карти, розташовані в її нижньому куті, тобто легенду карти.

Слова карта і мапа є абсолютними синонімами, тобто такими, що цілком збігаються значенням. Відрізняються вони походженням: слово карта походить із грецької мови, де означало «аркуш папірусу», а мапа — з латини.

Легенда — умовні знаки та пояснення до карти, плану, малюнка.

Карта України. 1918 р.

Роздивіться історичну карту на с. 36 і дайте відповіді на запитання до неї.

1. Визначте, яким подіям історії України присвячено карту. Про діяльність яких князів вона інформує? 2. Яким кольором позначено територію за князів Олега та Ярослава Мудрого? 3. Якими річками проходили кордони Київської Русі за часів Ярослава Мудрого на заході та на сході, до яких озер простяглися володіння на півночі, якого моря сягнули на півдні? 4. З якими державами межувала Київська Русь на заході та півдні? 5. Які князі ходили походами на землі Візантії? Якою річкою руське військо ходило до Візантії? 6. Визначте напрямки воєнних походів князя Святослава Ігоровича, установіть їх перебіг.

Починаючи працювати з історичною картою, пам’ятайте такі правила:

Намалюйте в зошиті умовні позначки, якими користуються, щоб показати 1) дві різні території або держави; 2) перехід певного району від однієї держави до іншої; 3) місця битв; 4) пересування військ або народів; 5) кордони держав, регіонів, областей, територій; 6) міста.

2. Як прочитати карту сучасної України?

Україна — найбільша за площею держава Європи, розташована в центрі материка. Саме на території нашої держави (у Закарпатській області, поблизу села Ділове Рахівського району) міститься центр Європи. Про це свідчить пам'ятний знак, на якому так і написано — Географічний центр Європи.

На території України нині 24 області. До складу України належить також Автономна Республіка Крим. Столицею України є її найбільше місто —кількамільйонний Київ. Великими містами, кількість мешканців яких перевищує 1 мільйон, є Харків, Одеса, Дніпро. Загалом в Україні 460 міст.

Кількість населення нашої країни становить понад 42,5 млн осіб. Кількість мешканців міст — понад 29 млн, решта мешкає в селах. Міських жителів більше в індустріальних східних і південно-східних областях (роздивившись карту, назвіть ці області). Сільське населення переважає в західному регіоні України (назвіть відповідні області за картою).

Суходолом Україна межує із сімома країнами (роздивившись карту, визначте їх: на північному заході та заході нашими сусідами є ...; на півночі — ..., на північному сході та сході — ..., на південному заході — ...). На півдні Україну омивають води Чорного та Азовського морів. Морем Україна межує з Румунією і Росією і має вихід до Болгарії, Туреччини та Грузії.

Найбільшою річкою України є Дніпро. (Роздивіться карту, назвіть інші великі річки України; якими річками Україна пов’язана з іншими державами).

Пограйте за допомогою карти сучасної України у відому гру в слова, коли гравці по черзі називають населені пункти, дотримуючись умови, що назви мають починатися на ту літеру, якою закінчується попереднє слово.

1. Скориставшись картою на с. 38, покажіть території областей. 2. Знайдіть місто — столицю України, міста — обласні центри. 3. Знайдіть міста, розташовані на заході та сході, півночі та півдні. 4. Покажіть держави, з якими межує Україна.

3. Як демонструвати історичні об’єкти на карті?

На уроках історії вам доведеться часто працювати з настінною картою або її зображенням на інтерактивній дошці. Така робота потребує певних умінь. Уважно перечитайте поради, які допоможуть вам розповідати за картою так, аби бути переконливим. Дотримання цих правил дуже важливе для того, щоб вас правильно зрозуміли.

Стояти біля карти треба так, щоб не затуляти собою зображення: упівоберта до аудиторії, трошки праворуч від тієї частини карти, де розташовані об’єкти, які демонструватимете.

Кордони держав треба обводити по замкненій кривій (із поширенням інтерактивних дощок та інших пристроїв із сенсорними екранами це роблять рукою, проте раніше віддавали перевагу указкам).

Напрямки військових походів та пересувань показуйте за стрілками, які позначено на карті.

Міста показуйте дотиком до умовної позначки (пунсона чи до зображення міста), а не до назви міста на карті.

Річки треба показувати за течією — від витоків до гирла.

Демонстрацію історичних об’єктів на карті супроводжуйте коментарем, пояснюючи, що саме ви показуєте.

Для визначення географічного розташування об’єкта вживайте слова на позначення напрямків (на північ, на південь, на захід, на схід), назви річок, морів, гір тощо.

Складіть за історичною картою, поданою на с. 36, кілька запитань, відповіді на які передбачають демонстрацію об’єктів. Повправляйтеся відповідати на ці запитання, дотримуючись викладених у тексті підручника порад.

Найдавніші картографічні зображення збереглися від часів, коли ще люди не знали писемності. Вони відтворювали інформацію про навколишню місцевість: місця полювання та рибальства, шляхи кочувань, плани земельних ділянок тощо. Картографічні малюнки найдавніші люди створювали на різноманітних матеріалах — на корі, листках та деревині, шкірі й кістках тварин, камені тощо.

Нині відомо близько 10 картографічних зображень первісних часів, знайдених на території України. Найвідомішою пам’яткою серед них є рисунок (від слова «риска», тобто зображення рисками) на уламку бивня мамонта, знайденого в 1966 р. під час розкопок на березі річки Росави біля села Межиріч Канівського району Черкаської області на місці стоянки мисливців на мамонтів. Це найдавніша пам’ятка картографії на території України: її створено приблизно 15—17 тис. років тому.

Межиріч-карта

Чи цікаво вам працювати з історичною картою? Що найбільше сподобалося? Як ви думаєте, навіщо складають історичні карти? Що, по-вашому, треба знати й уміти, щоб створити карту? У чому цінність карт як джерела інформації?

ОЦІНІТЬ СЕБЕ

1. Чим історична карта відрізняється від географічної? У чому значення історичної карти як джерела інформації? Що треба знати, щоб користуватися історичною картою?

2. Складіть на основі карти на с. 36 «Київська Русь» розповідь про події; яким вона присвячена. Що означає вислів «прочитати карту»?

3. Скориставшись картою на с. 38, дайте відповіді: 1) На які адміністративно-територіальні одиниці поділено Україну? Які з них мають найбільшу територію? 2) Якими областями протікає Дніпро? 3) З якими державами межує Україна?

Оберіть та виконайте одне із завдань, що зацікавило вас найбільше.

1. Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання до нього.

Серед багатьох іноземців, які в 16—18 ст. відвідали Україну й залишили оповідні джерела про нашу землю, особливе місце, безперечно, належить французькому інженерові-фортифікатору Гійому Левассеру де Боплану (1600—1673). Гійом де Боплан перебував в Україні близько 17 років, протягом яких багато подорожував, збираючи матеріали для великої карти, а також для спеціальних карт окремих регіонів українських земель, оскільки був фахівцем і з картографії. Боплан уперше подав на карті територію України на підставі математичних вимірів, що дало змогу картографам на початку 18 ст. уточнити карту Європи.

До своїх карт Боплан підготував докладні пояснення, які й становлять зміст його книжки «Опис України». Вона вийшла друком у французькому місті Руані 1651 р., одразу ставши надзвичайно популярною. Працю Боплана, яка знайомила європейців з природою та географією України, побутом і звичаями українців, було перекладено багатьма мовами й видавано в Лондоні, Варшаві, Вроцлаві. Як цінне історичне джерело для вивчення доби козацтва книжка не втратила свого значення й нині.

2. Що, по-вашому, треба знати й уміти, щоб створити карту? Чому на підставі математичних розрахунків було змінено карту Європи?

3. Як ви думаєте, навіщо Боплан підготував докладні пояснення до своїх карт?

4. Що найбільше вразило в розповіді про Боплана? Чи достатньо знати лише історію, щоб створити історичну карту?

Генеральна карта України Г. де Боплана «Загальний план Диких полів, простіше кажучи України. З належними провінціями». Надрукована в Гданську в 1648 р.