Вступ до історії. 5 клас. Власов - Нова програма

§ 4 ЛІЧБА РОКІВ В ІСТОРІЇ, або ЯК РОЗВ’ЯЗУВАТИ ХРОНОЛОГІЧНІ ЗАДАЧІ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1

Роздивіться фотографії. Як організовано навчання з дітьми, зображеними на світлинах? На якому фото урок найбільше подібний до тих, що відбуваються у вас? На якому уроці ви хотіли б побувати? Чому? Чи лише на уроках у школі можна чогось навчитися? Що для вас означають твердження: «Я це знаю», «Я вмію це робити»? Чи важливо для вас розуміти те, чого ви навчаєтеся? Якою ви уявляєте школу майбутнього?

Як розв’язувати хронологічні задачі?

На уроках історії в 5 класі ви навчитеся розв’язувати хронологічні задачі — так називають завдання, які передбачають лічбу років. Щоб правильно виконувати такі завдання, дотримуйтеся певної послідовності, а саме:

1. Накресліть лінію часу — пряму лінію, переділену рисочками на рівні відрізки, що позначають певну кількість років.

2. На початку лінії поставте більшу та чіткішу риску — початок відліку, а наприкінці — стрілочку, що символізує рух часу.

3. Для орієнтації в часі поставте рік, у якому живемо.

4. Якщо для розв’язку хронологічної задачі вам не потрібно позначати однакові проміжки часу (століття або тисячоліття), то перервіть лінію пунктиром.

5. На лінії часу запишіть умову завдання.

6. Поряд з лінією виконайте обчислення та запишіть стислу відповідь до завдання.

Для прикладу виконайте таке завдання: позначте на лінії часу рік свого народження та рік, коли пішли до школи. Обчисліть, скільки буде вам років, коли закінчите школу. (Позначте той рік на лінії часу).

Звісно, історикам доводиться розв’язувати набагато складніші хронологічні задачі, — так би мовити, задачі з багатьма невідомими, оскільки не завжди просто встановити календарний час тієї або тієї події. Постають такі завдання в процесі дослідження минулого.

1. Перекажіть одне одному, яких дій треба дотримуватися, щоб розв’язати хронологічну задачу. Чи схожі ці задачі на ті, які ви розв’язуєте на уроках математики? Чим? А чим відрізняються? 2. Оберіть один з поданих нижче різновидів задач та уважно прочитайте коментар до розв’язку. 3. Спробуйте розв’язати задачу самостійно. 4. Перевірте записи одне в одного, порівняйте з коментарями в підручнику.

Задачі на встановлення віддаленості події від сьогодення. (Скільки років тому відбулася подія, якщо відома її дата?)

Обчисліть, скільки минуло років від упровадження християнства як державної релігії 988 р. до сьогодення.

Задачі на встановлення віддаленості однієї події від іншої. (Скільки минуло років від однієї події до іншої? або На скільки років одна подія відбулася раніше за іншу?)

Обчисліть, скільки минуло років від початку володарювання княгині Ольги (945 р.) до її подорожі до візантійської столиці в 957 р.?

Задачі на встановлення дати події за її віддаленістю від сьогодення. (У якому році відбулася подія, якщо відомо, що від неї минуло ... років?)

У 1989 р. урочисто святкувалося 500-річчя виникнення українського козацтва. Якого року сягає перша згадка про козаків у писемних джерелах?

Задачі на встановлення дати події за її віддаленістю від іншої події. (У якому році відбулася подія, якщо відомо, що це сталося після вказаної події за певну кількість років?)

Успенський собор Києво-Печерської лаври було збудовано на 27-й рік від заснування монастиря в 1051 р. Обчисліть, коли його було збудовано.

Розв’яжіть хронологічні задачі, накресливши до кожної лінію часу та позначивши на ній потрібні дати.

1. У 1996 р. розпочато друкування української грошової одиниці — гривні. Скільки минуло років відтоді?

2. У 15 рік 12 ст. за часів князювання Володимира Мономаха в Києві було збудовано перший дерев’яний міст через Дніпро. Скільки років тому відбулася ця подія?

3. У березні 2014 р. святкували 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Обчисліть, у якому році він народився.

4. Гетьманування останнього українського гетьмана Кирила Розумовського розпочалося 1750 р., а закінчилося 1764 р. Скільки років Розумовський тримав гетьманську булаву?

5. Перший том «Історії України-Руси» Михайла Грушевського вийшов друком у 1898 р. — на четвертий рік роботи вченого у Львівському університеті. Коли М. Грушевський очолив кафедру історії України — першу в нашій історії?

6. Першу датовану рукописну книгу Київської Русі Остромирове євангеліє написано 1057 р., а першу друковану книгу Апостол видано 1574 р. Скільки минуло років між обома подіями? Скільки років найдавнішій рукописній книзі?

Проведіть гру «Загадай бажання».

Оберіть того, хто буде загадувати історичне бажання — рік або століття, у якому б хотілося побувати. Спробуйте відгадати дату, виконавши перелічені нижче обчислення: збільшіть задумане число вдвічі, помножте результат на 5. Яке число отримали? (Подумки поділіть назване число на 10 — це і буде число, яке задумав гравець). Щоб грати було цікавіше, запропонуйте іншу послідовність виконання дій. Чия задача на розгадування бажання виявилася найцікавішою?

Складіть хронологічну задачу й запропонуйте її розв’язати однокласникам. Чия задача видалася вам найцікавішою?

Чи цікаво вам було працювати на уроці?

Навіщо вміти розв'язувати хронологічні задачі?

ОЦІНІТЬ СЕБЕ

Поставте собі оцінку за роботу на уроці, зарахувавши за кожну правильно розв’язану задачу 1—6 (у рубриці «У парах») по 2 бали; якщо мали один недолік в оформленні — 1,5 бала; два і більше недоліки — від 1 до півбала (максимальна оцінка за урок — 12 балів).

Гра-узагальнення «За брамою вічності»