Вступ до історії. 5 клас. Власов - Нова програма

§ 14 І СЛАВА, І ВОЛЯ, або УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО В НАРОДНІЙ ПАМ’ЯТІ

Роздивіться фотографію. Чому, на вашу думку, художник присвятив картину козацькій добі? Що треба знати, щоб створити таку картину? Звідки художник черпав свої знання? Що ви вже знаєте про козаків та козацьку добу?

Микола Самокиш за роботою над картиною «Бій Максима Кривоноса з Яремою Вишневецьким». 1934 р.

1. Хто такі козаки?

Перші відомості про українських козаків у писемних джерелах датують 1489 р. На вільних степових землях Південної України козаки закладали свої господарства — зимівники. Особливо приваблювали козаків багаті на рибу й дичину, а до того ж родючі землі за Дніпровими порогами. Власне тому українських козаків називали запорізькими.

Життя в степу було сповнене небезпек. Захищаючись, козаки будували земляні укріплення та укріплення із січених дерев’яних колод — січі. Попервах невеликі січі існували, напевно, у багатьох місцях, і лише згодом утворилась одна головна Запорізька Січ-фортеця. Місце розташування головної Січі змінювалося. Ви вже знаєте про те, хто, коли й де спорудив першу Запорізьку Січ. Погортайте сторінки підручника й знайдіть ім’я діяча, з яким пов’язана ця подія.

На Січі постійно перебувала козацька залога, більшість же запорожців мешкали в зимівниках, а на Січ приходили за відповідним сигналом. Адже саме із Січі козаки вирушали в похід. Січ була також місцем, де запорожці обговорювали найважливіші питання свого життя. Такі зібрання називали радами (від слова радитися). Козацькій раді належала вся влада. Право голосу на ній мав кожен запорожець. Такий спосіб улаштування життя громади називають республікою. Ось чому Запорізьку Січ учені визначають як козацьку республіку. Козацька рада виносила ухвали про війну та мир, військові походи, приймала чужоземних посланців або відправляла козаків до інших держав, карала винних тощо. На раді козаки обирали собі керманичів — козацьку старшину: кошового отамана, суддю, писаря, осавула, обозного.

1. Позначте в зошиті те, що вже знали, літерою «в», нове — «н». 2. За підручником витлумачте нові слова, ужиті в тексті. 3. Як ви зрозуміли: козаками народжувалися чи ставали?

Роздивіться ілюстрацію. Яким фрагментом тексту можна прокоментувати зображене на ній? На основі тексту підручника та ілюстрації підготуйте коротке повідомлення «Чому Запорізьку Січ називають козацькою республікою?» за планом: 1) Що зображено на картині-діорамі з Музею історії запорізького козацтва? 2) Як відбувалася козацька рада? 3) Якими словами, по-вашому, запорізький отаман звертався до козацького товариства? Про що він міг говорити?

Діорама «Військова рада на Січі» з Музею історії запорізького козацтва в Запоріжжі.

2. Чому в середині 17 ст. розгорілася Національно-визвольна війна? Хто її очолив?

Від 1569 р. майже всі українські землі опинилися під владою Польщі. Загартоване в битвах козацтво, збройна допомога якого не раз ставала в пригоді польському королю, сподівалося на поступки з боку влади. Король же прагнув контролювати козацтво, тому вдавався до заходів, щоб обмежити його права. Утиски церковного життя, судочинства, освіти, мови відчувало все українське населення. Це не могло не зумовити обурення й протести.

У 1630-х роках одне за одним спалахували протипольські повстання козаків. Незважаючи на розмах і підтримку населення, ті виступи не досягли мети: українці й надалі лишалися на власній землі безправними. Тому коли 1648 р. почалося нове козацьке повстання проти панування Польщі, його підтримали не тільки селяни й міська біднота, а й духівництво та заможне міщанство. Повстання швидко перетворилося на всенародну війну, яка тривала десять років. Історики називають ту війну Національно-визвольною.

Очолив Національно-визвольну війну Богдан Хмельницький. Майбутній гетьман здобув добру освіту: володів українською, польською, латинською, турецькою й татарською мовами. Уже в 1620 р. бився проти турків. Брав участь у козацьких повстаннях 1630-х років. Від середини 1640-х років активно готував повстання проти Польщі.

Напередодні воєнних дій Б. Хмельницький відправив посольство до кримського хана Іслама-Герея ІІІ. У Бахчисараї українські посли уклали угоду про військову допомогу у війні проти Речі Посполитої.

Гетьман — головний, старший, командувач військ.

Річ Посполита — тогочасна назва держави, що виникла внаслідок угоди про об’єднання Польського королівства та Великого князівства Литовського, до володінь якої належали українські землі.

Ханський палац у Бахчисараї. 1532—1764 рр. Головний корпус палацу.

Будівля, зображена на ілюстрації, була родовою резиденцією династії правителів Кримського ханства — держави, що існувала на більшій частині Кримського півострова та степових теренах Північного Причорномор’я в 15—18 ст.

Прочитайте джерело, роздивіться ілюстрації, обміркуйте відповіді на подані нижче запитання.

На ілюстрації зображено гравюру гданського майстра Гондіуса. На думку дослідників, саме цей портрет найбільш правдиво передає зовнішність Богдана Хмельницького.

Від тих часів збереглося свідчення венеційського дипломата Альберто Віміни, який описував Богдана Хмельницького так: «Зросту він скоріше високого, ніж середнього, широкої кості й міцної будови. Його мова й спосіб правління показують, що він наділений зрілим судженням і проникливим розумом... У поводженні він м’який і простий, чим викликає до себе любов вояків, але, з іншого боку, підтримує серед них дисципліну суворими стягненнями...».

Порівняйте словесний портрет та портрет на гравюрі. Які риси вдачі гетьмана Хмельницького, що на них наголошував посол Віміна, утілено в гравюрі?

Складіть план прочитаного, перекажіть за планом.

Скориставшись картою на с. 49, дайте відповіді на запитання: 1. Де відбулися переможні битви українського війська в 1648 р.? 2. Де відбулися інші визначні битви Національно-визвольної війни протягом 1649—1652 рр.? 3. Які козацькі полки Гетьманщини розташовувалися на Лівобережній Україні (5—6 полкових міст)? 4. Які українські землі на 1649 р. лишалися під владою Польщі?

3. Чому Національно-визвольну війну під проводом Богдана Хмельницького вважають найвизначнішою подією козацької доби?

Перша битва Національно-визвольної війни сталася в урочищі Жовті Води. Польська армія в ній зазнала поразки. Подальші переможні Корсунська й Пилявецька битви закріпили успіх українського війська: на початок листопада 1648 р. велика частина українських земель була визволена з-під польської влади.

На визволених землях упроваджувалися козацькі порядки, що означало утвердження Української козацької держави. Називалася та держава Військом Запорізьким. Вища влада в ній належала гетьманові, проте найважливіші ухвали виносили на загальній військовій раді. Керувати державними справами гетьманові допомагала генеральна старшина: писар, обозний, двоє осавулів, двоє суддів.

Столицею козацької держави за часів Хмельницького було місто Чигирин. Зараз у Чигирині створено Національний історико-культурний заповідник «Чигирин». До складу заповідника належить, зокрема, музей Б. Хмельницького. Зібрання музею налічує близько 2000 експонатів. Серед них унікальна археологічна колекція речей 17 ст., козацька зброя та спорядження, монети, твори українського мистецтва на козацьку тематику. У музеї зберігається багато предметів, які за козацьких часів використовували в побуті: це горщики, глечики, миски, кухлі, пічні кахлі тощо.

Козацька держава — Гетьманщина, створена в результаті Національно-визвольної війни, проіснувала більше як 100 років. У 1760—1780-х роках російський царат (у ті роки Гетьманщина підпала під владу Росії) ліквідував гетьманство, а козацькі полки перетворив на полки російської армії. У 1775 р. було знищено й останню Запорізьку Січ.

Пам’ятник Б. Хмельницькому в Києві.

Монумент на честь гетьмана Богдана Хмельницького, що височіє на Софійському майдані в Києві і є одним із символів міста, споруджений у 1888 р. Його створив Михайло Микешин. Гетьмана зображено верхи на коні, якого він спиняє сильним рухом лівої руки.

Гетьманський прапор Богдана Хмельницького.

Дайте стислу відповідь на запитання, винесене в назву пункту. Про які пам’ятки козацької доби довідалися? Що дізналися про пам’ятник Б. Хмельницькому в Києві? Чим цікавий Національний історико-культурний заповідник «Чигирин»?

Чому Національно-визвольну війну визначають як одну з найважливіших подій української історії? Які українські міста та містечка бережуть пам'ять про події Національної війни? Чи збереглися сліди тих подій у вашому рідному місті (селі)?

Проведіть гру «Я знаю 5...», присвячену козацькому періоду історії України. Для цього на фантах напишіть завдання «Імена», «Події», «Пам'ятки», «Пам'ятники», «Сучасні назви, пов'язані з козацькою добою», «Літературні твори, присвячені козацькій добі», «Твори живопису, присвячені козацькій добі», «Назви країн, що сусідили з Козацькою Україною», «Назви реалій козацької доби» тощо. Змагайтеся командами, по черзі витягаючи фанти.

ОЦІНІТЬ СЕБЕ

1. Чому Запорізьку Січ називають козацькою республікою?

2. Накресліть лінію часу, позначте вказані дати і розв’яжіть хронологічну задачу.

Берестецька битва Національно-визвольної війни відбулася 1651 р. Обчисліть, на якій рік війни вона сталася? Скільки минуло років відтоді?

3. Виберіть речення, у яких ідеться про Богдана Хмельницького, та складіть розповідь про нього.

1) Підняв повстання на турецькій галері, оспіване в народній думі. 2) У 1648 р. очолив Національно-визвольну війну. 3) Спорудив на Дніпрі фортецю — першу Запорізьку Січ. 4) Його діяльність протягом першого року війни сприяла утворенню Української козацької держави. 5) Був керівником козацької держави — гетьманом, маючи найвищу владу в ній. 6) Будував Кодацьку фортецю, був автором книжки «Опис України».

4. Складіть стислу розповідь про Українську козацьку державу за планом:

1) Унаслідок яких подій стало можливим утворення Української козацької держави? 2) Як називалась Українська козацька держава? 3) Кому належала в ній вища влада? 4) Як поширювалася влада на місця? 5) Яке місто стало столицею Української козацької держави?

Оберіть та виконайте одне із завдань, що зацікавило вас найбільше.

1. Накресліть лінію часу, позначте відповідні дати на ній і розв’яжіть хронологічну задачу.

Будівництво ханського палацу в Бахчисараї розпочалося в 1532 р. Скільки років цій унікальній пам’ятці історії кримськотатарського народу?

2. Про які палаци, замки, фортеці дізналися? Складіть розповідь про одну з пам’яток за планом:

1) Що це за пам’ятка? Який її вік?

2) Чим уславилася?

3) Чому ця пам’ятка є цінним історичним джерелом?

3. Складіть кросворд на 12 нових слів, ужитих у тексті. Запропонуйте розв’язати його однокласникам.