Вступ до історії. 5 клас. Власов - Нова програма

§ 11 ДОВІРЯЙ, АЛЕ ПЕРЕВІРЯЙ, або ЯК ОПРАЦЬОВУВАТИ ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3

Роздивіться фотодокументи 1920—1930-х років. Які з фотографій фіксують момент події, а які — зрежисовані фотографом? На підставі чого зробили такий висновок? Чи можна твердити, що всі світлини зроблено з певною метою? Яка, на вашу думку, ця мета? Опишіть за фотографіями, у яких умовах жили зображені на них діти. Що на фотографіях указує на час їх створення? У чому цінність таких фотодокументів для історика? До якого різновиду історичних джерел належать фотодокументи?

Селяни на Харківщині слухають радіо. 1931 р.

Молоді гірники з інструкторами виходять із вибою. Донеччина. 1933 р.

Колона дітей на демонстрації в день 10-річчя від дня оголошення Першої світової війни. Київ. 1924 р.

Мітинг з нагоди відкриття 4-річної трудової школи в хуторі Романівський на Донбасі. 1928 р.

1. Про які обставини життя в минулому свідчать речові історичні джерела?

Які із зображених на ілюстрації речей є пам’ятками козацької доби? Свій вибір обґрунтуйте.

Роздивіться скіфські пам’ятки. Розкажіть про одну з них за планом: 1. Кого зображено на пам’ятках? Чим зайняті люди? 2. У що вони вдягнені? 3. Із чого виготовлено пам’ятки? Як можна оцінити вправність майстрів?

Золотий гребінь зі скіфського кургану Солоха на Запоріжжі.

Келих зі сплаву золота та срібла з кургану Куль-Оба поблизу Керчі в Криму.

Чаша з кургану Гайманова Могила на Запоріжжі.

Роздивіться зображення давніх монет. Поясніть, у чому цінність кожної монети як історичного джерела. Поміркуйте, як нумізматика пов’язана з археологією.

2. Як історичні джерела допомагають з’ясувати зовнішність історичних діячів?

Прочитайте уривок з розповіді візантійського історика Лева Диякона, який на власні очі бачив князя Святослава, залишив його словесний портрет. Порівняйте подане на ілюстрації зображення князя зі словесним описом. Доберіть слова з тексту, які підтверджують достовірність художньої реконструкції.

«Був Святослав помірним на зріст, не дуже низький і не дуже високий, з кошлатими бровами та світло-синіми очима, кирпатий, безбородий, з густим, надмірно довгим волоссям над верхньою губою (вусами). Голова в нього була зовсім гола, але з одного її боку звисало пасмо волосся — ознака знатності роду. Міцна потилиця, широкі груди та всі інші частини тіла цілком пропорційні. Виглядав він доволі суворим і диким. Одне вухо його прикрашала золота сережка, оздоблена золотим карбункулом та двома перлинами. Одяг на ньому був білий і вирізнявся лише чистотою» (Візантійський історик Лев Диякон про зустріч Святослава та візантійського імператора в 971 р.).

Реконструкція портрета князя Святослава. Художниця З. Васіна.

3. Як фольклорні твори бережуть історичну пам’ять?

Оберіть один з поданих уривків з уснопоетичних творів. Якому історичному періоду присвячено ці твори? На підставі чого зробили такий висновок? Узагальніть у короткому повідомленні, про що та про кого складали пісні за козацької доби.

1) Чи не той то хміль, що коло

тичин в’ється?

Гей, той то Хмельницький,

що з ляхами б’ється.

«А я ляхів не боюся і гадки

не маю,

За собою великую потугу

я знаю...»

3) Тоді дівка-бранка,

Маруся, попівна Богуславка,

Добре дбає, —

До темниці приходжає,

Темницю відмикає,

Всіх козаків,

Бідних невольників,

На волю випускає...

2) Годі тобі, пане-брате,

ґринджоли малювати,

Бери шаблю гостру, довгу

та йди воювати!

Ой ти станеш на воротях,

а я в закаулку,

Дамо тому стиха лиха та

вражому турку!

4) Ой на горі та женці жнуть,

а попід горою,

Яром-долиною козаки йдуть.

Гей, долиною, гей, широкою,

козаки йдуть.

А позаду Сагайдачний,

що проміняв жінку

На тютюн та люльку, необачний.

Чи подобається вам вивчати історію, аналізуючи різноманітні джерела? Чи легко це робити? Чи траплялося з вами таке, що історичне джерело допомогло вам змінити власні уявлення про той чи інший історичний період, подію або діяча?

Проведіть вікторину «Упізнай пам’ятку».

Погортайте опрацьовані сторінки підручника та, переглянувши ілюстрації, оберіть речове історичне джерело, яке справило на вас найбільше враження. Підготуйте усну характеристику цього джерела 1—2 реченнями, вказавши в ній: 1) про який період історії України свідчить; 2) для чого слугувала ця річ (не називаючи саму пам'ятку); 3) як і коли її було знайдено. Ставте по одному питанню для кожної команди. Переможцем стане та команда, яка визначила за коротким описом найбільше речових пам'яток.

ОЦІНІТЬ СЕБЕ

Поставте собі оцінку за роботу на уроці, зарахувавши за виконання завдань «У парах» від 1 до 2 балів; за виконання завдань «У групах» —максимально по 3 бали (погодьте свою оцінку з однокласниками, з якими виконували завдання).

Виконайте завдання.

Знайдіть у родинному фотоальбомі фотографії, на яких зображено представників трьох поколінь вашої сім’ї (ваші дідусі чи бабусі в дитячі роки, ваші батьки в дитинстві і ви самі чи ваші друзі). Простежте, як змінилася дитяча мода. Зробіть висновок про те, що можна довідатися про життя людей за повсякденним вбранням. З найцікавіших фотографій (за взаємною згодою) підготуйте презентацію «О часи, о звичаї!» (за крилатим висловом античного філософа Цицерона О tempora, о mores!, який сьогодні часто уживають іронічно або як жарт).