Підручник з Історії України 7 клас Власов 2015 - '(Генеза) 2015'

ПЕРЕВІРТЕ, ЧОГО НАВЧИЛИСЯ З ТЕМИ

ДАТИ ТА ПОДІЇ

1. Подорож княгині Ольги до Константинополя, на думку істориків, відбулася в 957 р., хоча літописець називає іншу дату. Цей висновок ґрунтується на свідченнях візантійського імператора, учасника події, Константина Багрянородного. Обчисліть, на який рік свого володарювання Ольга здійснила подорож до візантійської столиці. Скільки було тоді років Святославові, якщо відомо, що, коли помер князь Ігор, дитині виповнилося 3 роки? Дати та обчислення позначте на стрічці часу.

2. Установіть, чи були сучасниками:

A. князь Святослав і князь Аскольд.

Б. князь Аскольд та князь Олег.

B. князь Святослав та імператор Константин Багрянородний.

г. княгиня Ольга та князь Ігор.

д. княгиня Ольга та князь Аскольд.

3. Складіть літопис найважливіших подій нашої історії 9-10 ст.

Поняття та терміни

4. Які поняття та терміни з перелічених нижче є обов’язковими в розповіді про розселення східних слов’ян - предків українців - у 7-8 ст., а які - у розповіді про становлення Київської Русі: • Велике розселення слов’ян, • городище, • данина, • дружина, • візантійський імператор, • князь, • митрополит, • полюддя, • поляни, • русичі, • Русь, • священики, • східнослов’янські союзи племен, • християнство? Свій вибір поясніть.

5. Які поняття з опрацьованих під час вивчення теми використаєте для опису поданих картин?

ІСТОРИЧНА ОСОБИСТІСТЬ

6. Яким правителям Київської Русі присвячено сторінки літопису? Про які події йдеться?

ІСТОРИЧНА КАРТА

7. Роздивіться фрагменти історичних карт. Які періоди історії України вони відображають? Прокоментуйте їх, використовуючи фрагменти карт.

Причини, сутність, наслідки подій

8. Уявіть, що ви проводите екскурсію для молодших школярів біля зображених пам’яток. З якими подіями або віхами історії Київської Русі вони пов’язані? Складіть розповідь про події та постаті, яким присвячені пам’ятки.

9. Використовуючи наведені рік і місце, назвіть подію та її наслідки.

А. 860 р., Царгород.

Б. 882 р., Київ.

В. 907 р., Царгород.

Історичне джерело

10. Про кого з історичних діячів доби йдеться в уривках із джерел?

A. «Передвісниця християнській землі, вранішня зоря перед сонцем і зірниця перед світом».

Б. «Ти, княже, чужої землі шукаєш і дбаєш про неї, а свою полишив...».

B. «Сам був хоробрий і легкий. Ходячи, яко пардус, багато воєн він чинив. ...І посилав він до інших земель послів, кажучи: “Хочу на вас іти”».

11. Назвіть події, про які розповідає літопис. Розставте їх у хронологічній послідовності.

A. «Коли ж поляни жили осібно і володіли родами своїми, то було між них три брати: одному ім’я Кий, а другому - Щек, а третьому - Хорив, і сестра їхня - Либідь... Зробили вони городок і на честь брата їхнього найстаршого назвали його Києвом».

Б. «Аскольд же й Дір прийшли. І вискочили всі інші вої з човнів, і мовив Олег Аскольдові й Дірові: “Ви оба не є ні князі, ні роду княжого. А я єсмь роду княжого. - І тут винесли Ігоря. - А се - син Рюриків”. І вбили вони Аскольда й Діра...».

B. «Пішов Ігор на греків... І порадилися руси, і вийшли, оружившись, проти греків, і битва межи ними обома була люта, і заледве одоліли греки... Феофан, сановник Романа, зустрів їх у човнах з вогнем і став пускати вогонь трубами на човни руські. І було видно страшне диво...».

Г. «Сказала дружина Ігореві: “отроки Свенельдові вирядилися оруж- жям і одежею, а ми - голі. Підино, княже, з нами по данину, хай і ти добудеш, і ми”... І послухав їх Ігор, пішов у деревляни по данину...».

Д. «Помер Рюрик. Княжіння своє він передав Олегові, що був його роду, віддавши йому на руки сина свого Ігоря, бо той був дуже малий...».

Е. «І сів Олег, князюючи, в Києві, і мовив Олег: “Хай буде се мати городам руським”».

Є. «І прибули Олег та Ігор до гір київських, і довідався Олег, що тут Аскольд і Дір удвох княжать. І сховав він воїв у човнах, а інших позаду зоставив, і сам прийшов (на берег Дніпра), несучи Ігоря малого. А підступивши під Угорське (і) сховавши воїв своїх, він послав (посла) до Аскольда й Діра...».

Ж. «Пішов Олег на греків, Ігоря зоставивши в Києві... І прибув він до Цесарограда, а греки замкнули Суд і город заперли. І вийшов Олег на берег, і повелів воям виволокти кораблі на берег... І повелів Олег воям своїм колеса зробити і поставити кораблі на колеса...».

12. Яким уривкам із джерел відповідають наведені малюнки сучасного художника? Які події передували зображеним, якими були їхні наслідки? Доберіть до малюнків назви.

A. «...Імператор згодився на переговори і в позолоченій зброї, на коні приїхав до берега Істра в супроводі великого загону вершників, що виблискували зброєю. Святослав переїздив через ріку в скіфському човні і, сидячи за веслом, гріб разом з іншими без ніякої різниці...».

Б. «...Деревляни ж раді були цьому. Зібрали отож вони од двора по три голуби і по три горобці і послали до Ольги з поклоном. Ольга тоді сказала їм: “Се вже покорились ви єсте мені й моїй дитині...” Ольга тим часом, роздаючи воям кому ото по голубові, а другим по горобцеві, звеліла їм кожному голубові й горобцеві прив’язати трут, обгортаючи його в маленькі хусточки і ниткою прив’язуючи до всіх голубів і горобців. І звеліла Ольга, коли смерклося, воям своїм пустити голубів і горобців...».

B. «...Місяця вересня 9-го числа відбувся прийом, всім подібний до попереднього й з нагоди приїзду Ольги, княгині руської. Увійшла сама княгиня зі своїми родичками й вибраними служницями; вона йдучи поперед інших жінок, а ті в порядку йдучи одна за другою... Після них увійшли посли й представники князів руських... Сів імператор з імператрицею зі своїми дітьми й покликано було княгиню із зали, й, за запрошенням імператора сівши, говорила з ним, про що хотіла».