Підручник з Історії України 7 клас Власов 2015 - '(Генеза) 2015'

ПЕРЕВІРТЕ, ЧОГО НАВЧИЛИСЯ З ТЕМИ

ДАТИ ТА ПОДІЇ

1. Складіть літопис найважливіших подій нашої історії другої половини 14 - 15 ст.

2. Встановіть, чи були сучасниками:

A. Князь Любарт і польський король Казимир ІІІ Великий.

Б. Князь Свидригайло і князь Володимир Ольгердович.

B. Князь Костянтин Острозький і князь Свидригайло.

Г. Великий князь литовський Вітовт і кримський хан Менглі-Гірей.

Д. Князь Олелько Володимирович і князь Свидригайло.

Е. Король Ягайло і князь Федір Коріатович.

ПРИЧИНИ, СУТНІСТЬ, НАСЛІДКИ ПОДІЙ

3. Роздивіться ілюстрації. Які події зображено на них? Назвіть події, що передували зображеним. Використовуючи історичні джерела підручника, придумайте короткі оповідання до поданих ілюстрацій.

4. Використовуючи наведені рік та місце, визначте подію, стисло сформулюйте історичне значення кожної.

А 1385 р., Крево.

Б 1435 р., Свята.

В 1471 р., Київ.

Г 1482 р., Київ.

ІСТОРИЧНА КАРТА

5. Дайте відповіді на запитання до картосхем.

• Якими цифрами позначено воєводства на українських землях, що перебували у складі Королівства Польського наприкінці 15 ст.? (картосхема 1)

• Коли правитель держави, територію якої заштриховано на карті, визнав васальну залежність від Османської імперії? (картосхема 2)

• Якими цифрами позначено українські землі, що перебували у складі Великого князівства Литовського, Королівства Польського та Молдавського князівства в середині 15 ст.? (картосхема 3)

ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ

6. Які поняття та терміни з перелічених нижче є обов’язковими в розповіді про соціальний устрій та господарське життя в Україні в другій половині 14-15 ст.: • війт, • воєводство, • гуманізм, • думи, • іконостас, • книжкова мініатюра, • кріпацтво, • магістрат, • пани, • панщина, • «похожі» селяни, • татари, • фільварки, • цех, • шляхта, • яничари, • ясир, • галери-каторги, • гетьман, • магдебурзьке право, • султан, • хан? Свій вибір поясніть.

ІСТОРИЧНА ОСОБИСТІСТЬ

7. Роздивіться галерею портретів діячів історії України. Які події з історії України пов’язані із зображеними історичними діячами? Назвіть тих, хто стосується історії литовсько-польської доби другої половини 14-15 ст. Як їхня діяльність вплинула на долю українських земель?

8. Про кого із зображених на ілюстраціях історичних діячів висловився легат Папи Римського? «[Він]...може бути названий кращим воєначальником нашого часу... У себе вдома він благостивіший за Нуму, відвагою не поступиться Ромулу. Єдине, чого йому бракує до інших дарів духа і видатних чеснот, це те, що він схизматик, і якби його вдалося навернути до лона святої матері-церкви, за ним потяглося б безконечне число люду, наскільки багато серед своїх важить його ім’я і авторитет».

• Підготуйте розповідь про цього історичного діяча.

ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО

9. Установіть, про що йдеться в уривках з історичних джерел. Дайте історичний коментар зазначених подій.

A. «Княжата Коpiатовичi, прийшовши в Подільську землю, увійшовши в приязнь з отаманами, почали Подільську землю від татар боронити й баскакам данину перестали давати».

Б. «...Бажаючи припинити існування князівства Київського, не посадив уже там Семенового сина, а посадив воєводу з Литви Мартина Гаштовта, ляха, якого не хотіли кияни прийняти не тільки тому, що не був князем, а більше тому, що він був ляхом; одначе, будучи примушені, погодилися».

B. «...Великий князь московський узяв град Смоленський. Король Сигізмунд... послав свого великого воєводу, славного і великорозумного гетьмана князя Костянтина Івановича Острозького... Самі себе не щадили, і проти великої ворожої армії стали, і вдарили, і багатьох людей війська того вразили, і погубили вісімдесят тисяч, а інших живими в полон узяли»

Г. «Року Божого 1339 померла згадана королева пані Анна, а наступного року, коли Болеслав, син мазовецького князя Тройдена, одностайно обраний русинами князем і паном, був знищений з допомогою отрути, бо прагнув змінити їхнє право на віру, Любарт, син литовського князя Гедиміна, захопив це Руське князівство, до котрого потім року Божого 1349 король Казимир вступив з потужним військом і цілком опанував ним, разом з усіма містами і замками; Любарту ж він з власної доброї волі відступив тільки єдине місто Луцьк з його повітом.

Д. «Поляки зібрали сейм... і на тому сеймі вирішили узяти собі государем на королівство великого князя Ягайла... І архієпископи і єпископи все і вся рада польська зустріли з процесіями великого князя Ягайла перед містом Краковом, і там його вітали, і прийняли, і проводили його з шаною, і з веселістю великий у замок, у костьол святого Станіслава. І там Ягайло, увійшовши в церкву, прийняв римську віру і хрестився, і дали йому ім’я Владислав, і потім його коронували, і королеву Ядвігу дали йому в дружини».

Е. «...Була битва велика між Литвою та Москвою на річці Ведроши, де Москва побила Литву та багато панів у полон узяла... У той же рік московський цар побрав війною усю Чернігово-Сіверську землю, з головними містами: Брянськ, Стародуб, Новгород-Сіверський, Трубчевськ, Чернігів, Путивль - та інших 60 міст було взято...».

Є. «Король Ягайло, будучи в Києві, дав привілей волинським громадянам, щоб їм у вірі ніхто насильства не чинив, церквам православним не пакостив і до своєї віри їх не примушував. Свидригайло вигнаний був з князівства Литовського, і посадив король Ягайло на його місце Жигмонта Кейстутовича, Вітовтового брата, а Свидригайла руські князі посадили на князівство Київське, і Смоленське, і Вітебське й ін. Свидригайло ж, як неспокійний, не переставав війни вести з навколишніми, з Литвою...».

Ж. «Тієї ж весни пішов князь Вітовт на Поділля, а князь Володимир Ольгердович тоді був у Києві і не хотів покоритися князеві Вітовтові. І великий князь Вітовт, пішовши, взяв Житомир, і прийшов до нього князь Володимир, і князь Вітовт відняв у нього Київ і дав йомуКопил, а в Київ посадив Скиргайла. А сам Вітовт пішов на Подільську землю, а Скиргайлові велів піти на Черкаси і на Звенигород. І князь Скиргайло, з Божою поміччю і за повелінням князя Вітовта, Черкаси взяв і Звенигород, і повернувся в Київ».

10. З якого документа наведено фрагмент?

«Урядником призначаються тільки католицької віри і підвладні святій римській церкві. Також і всі постійні уряди земські, які є посади, каштелянства, жалуються тільки сповідникам християнської [католицької] віри і до ради нашої допускаються і в ній присутні, коли обговорюються питання про благо держави, бо часто різниця у вірах приводить до різниці в думках, і виявляються через це відомими такі рішення, яким належить у таємниці бути збереженими».

11. Роздивіться ілюстрації із зображенням історичних пам’яток. Де, коли, за яких обставин, навіщо (для кого, для чого, на честь кого, чого) було створено наведені твори архітектури та образотворчого мистецтва?

Що знаєте про їхнє призначення? Що собою являла архітектурна споруда зовні, яка вона всередині? Зробіть висновок про рівень розвитку культури.

12. Уявіть, що ви стали учасником засідання комісії із затвердження назв вулиць м. Києва. Розіграйте обговорення назв, пов’язаних з литовською добою. Свою позицію в цій справі аргументуйте історичними фактами. Розіграйте зустріч двох киян, які жили в другій половині 14 ст.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст