Підручник з Історії України 7 клас Власов 2015 - '(Генеза) 2015'

ПЕРЕВІРТЕ, ЧОГО НАВЧИЛИСЯ З ТЕМИ

Дати та події

1. Описуючи битву на річці Калці, літописець зазначає, що Данило Романович «поранений був у груди. Але через молодість і одвагу він не чув ран, що були на тілі його, - був бо він віком вісімнадцяти літ». Спростуйте повідомлення літописця, адже відомо, що Данилові було чотири роки, коли помер його батько. Обчислення позначте на стрічці часу. Сучасником яких відомих вам історичних діячів був Данило Романович?

2. За датами встановіть події з історії Галицько-Волинської держави: 1199 р, 1223 р, 1238 р, 1241 р, 1253 р, 1340 р, 1349 р.

Поняття та терміни

3. Які поняття та терміни з перелічених нижче є обов’язковими в розповіді про монгольську навалу на руські землі: • баскаки, • золотоординське ярмо, • мозаїка, • монастир, • орда, • улус, • фреска, • християнство, • ярлик? Свій вибір поясніть.

Причини, сутність, наслідки подій

4. Роздивіться ілюстрації. Які події доби зображено на них? Назвіть події, що передували зображеним. Уявіть, що ви як редактор інтернет-сайта з історії України 13 ст. отримали доручення написати пояснення до малюнків. Які історичні джерела ви б використали, які дібрали б до них текстівки?

ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТКА

5. Використовуючи подані пам’ятки Галицько-Волинської держави, визначте досягнення культури України тієї доби.

ІСТОРИЧНА ОСОБИСТІСТЬ

6. Заповніть таблицю «Володарі Галицько-Волинської держави».

Князь

Стислі

біографічні

відомості

Заходи, спрямовані на зміцнення князівської влади

Відносини з іншими сусідами

Підсумки

правління

         

7. Підготуйте розповідь про князя Данила Романовича за планом: 1. Коли жив; за якого часу мав найбільшу владу, унаслідок яких подій здобув її. 2. Схарактеризуйте вдачу історичного діяча. Що, на вашу думку, уплинуло на формування його характеру? 3. Висловіть своє ставлення до історичного діяча (які вчинки й справи викликають захоплення, а які ви не можете схвалити; як ви ставитеся до засобів, якими він прагнув досягти мети).

ІСТОРИЧНА КАРТА

8. Виконайте завдання до картосхем.

• Якими цифрами позначено князівства, об’єднані під владою Романа Мстиславовича в 1199 р.? (картосхема 1)

• Доповніть твердження. За картосхемою «Галицько-Волинська держава в першій половині 14 ст.» можна назвати/визначити, пояснити... (картосхема 2)

• У яких роках відбувалися позначені на картосхемах походи монголів на Русь? (картосхеми 3, 4)

ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО

9. Про кого з історичних діячів доби йдеться в уривках з джерел?

А. «Був він самодержцем усієї Руської землі, ...кидався був на поганих, як той лев... і переходив землю їх, як той орел, а хоробрий був, як той тур, бо він ревно наслідував предка свого Мономаха».

Б. «Кріпко боровся, побиваючи татар. Був він сміливий і хоробрий, од голови й до ніг його не було на нім вади. Був князем добрим, хоробрим, мудрим, який спорудив городи многі й церкви поставив, і оздобив їх різноманітними прикрасами, та братолюбством він світився був із братом своїм Васильком...».

В. «Сей же благовірний князь на зріст був високий, у плечах великий, з лиця гарний, волосся мав жовте кучеряве, бороду стриг, і руки мав гарні, і ноги... Говорив він ясно словами зі Святих книг, тому що був філософ великий. Особливо ж дбав він про милостиню, і про монастирі подбав, ченців піддержуючи і всіх ігуменів з любов’ю приймаючи, і монастирі многі він спорудив...».

Г. «...Став розмножати число латинників і їх віру», «принаджував з різних країв католицьких священиків і богословів, бажаючи защепити їхню віру в русинів...».

10. Установіть, про що йдеться в уривках з історичних джерел. Дайте історичний коментар зазначеним подіям.

A. «По смерті ж великого князя Романа, вікопомного самодержця всеї Русі, який одолів усі поганські народи, мудрістю ума додержуючи заповідей Божих... велика смута постала в землі Руській. Зосталися ж два сини його, один, Данило, чотирьох літ, а другий, Василько, двох літ».

Б. «Тоді ж приїхала Анна, велика княгиня Романова, побачити сина свойого рідного Данила. Тоді ж бояри володимирські й галицькі, і воєводи угорські посадили князя Данила на столі отця його, великого князя Романа, у церкві святої Богородиці приснодіви Марії. Так що король Андрій не забув своєї ранішої приязні, що її він мав до брата свого, великого князя Романа. Данило ж, який став княжити в Галичі, був такий малий, що й матері своєї не впізнав...».

B. «На річці Калці татари встріли їх, війська половецькі й руські. Мстислав Мстиславович тим часом повелів Данилові попереду перейти з полками ріку Калку і іншим полкам піти з ним, а сам після нього перейшов. Сам же поїхав він у сторожі, і, коли побачив полки татарські, він, приїхавши, сказав: “Оружіться!” Мстислав же [Романович] і другий Мстислав, [Святославович], сиділи у стані, не знаючи цього, тому що Мстислав Мстиславович їм обом [нічого] не сказав - через зависть, бо велика незгода була межи ними... І сталася побіда над усіма князями руськими, якої ото не бувало ніколи».

Г. «Прийшов Батий до Києва з великою силою, многим-множеством сили своєї, і окружив город. I обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великій. І пробував Батий коло города, а вої його облягали город. І не було чути нічого од звуків скрипіння возів його, ревіння безлічі верблюдів його, і од звуків іржання стад коней його, і сповнена була земля Руськая ворогами...».

Д. «...І поставив Батий пороки під город коло воріт Лядських, і пороки безперестану били день і ніч. Вибили вони стіни, і вийшли городяни на розбиті стіни, і було тут видіти, як ламалися списи і розколювалися щити, а стріли затьмарили світ переможеним, і Дмитро поранений був».

Е. «О, лихіша лиха честь татарська! Данило Романович, що був князем великим, володів із братом своїм Руською землею, Києвом, і Володимиром, і Галичем, і іншими краями, нині сидить на колінах і холопом себе називає!».

11—12. Складіть розповідь про одну з подій нашестя монголів на Русь: чи про захоплення Києва, чи про візит Данила Галицького до Батия в столицю Золотої Орди - від імені монгольського хроніста та руського літописця з Києва.