Підручник з Історії України 7 клас Власов 2015 - '(Генеза) 2015'

§ 19. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КНЯЗЯ ДАНИЛА РОМАНОВИЧА ЗА ЛІТОПИСНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4

З вінцем королівства й поміччю Папи римського

1245 р. - подорож Данила Романовича до Батия. 1253 р. - коронація Данила Романовича.

Пограйте в гру, подібну до гри «Разок намиста»: доберіть слова, які можна використати в розповіді про монгольську навалу на наші землі в 20-40-х роках 13 ст. Переможцеві, чий перелік найширший, запропонуйте скласти згадану розповідь.

1. Про які подробиці подорожі Данила Романовича до Батия довідуємося з літописних джерел?

«Тим часом хан Батий прислав посла свого до Данила й Василька, коли вони обидва були в городі Дороговську: “Дай Галич!” І Данило був у печалі великій, тому що не укріпив він був землі своєї городами. І, порадившися з братом своїм, поїхав він до Батия... І прибув він до Києва, - і, прийшовши у храм архістратига Михаїла, тобто Видобич, скликав чорноризців і весь монаший чин. І коли він сказав ігумену і всій братії, щоб вони вчинили молитву за нього. І було сповнено так, вирушив він із монастиря в човні, і прибув до Переяславля.

Звідти ж прибув він до Батия на Волгу. І поклонився він за обичаєм їх, і ввійшов у вежу його. Він, Батий, сказав: “Данило! Чому ти єси давно не прийшов? Але якщо нині ти прийшов єси, - то й се добре. Чи п’єш ти чорне молоко, наше пиття, кобилячий кумиз?”. І він сказав: “Досі я не пив. А нині ти велиш - я п’ю”. Він тоді сказав: “Ти вже наш-таки, татарин. Пий наше пиття!” І він, Данило, випивши, поклонився за обичаєм їх. І прислав Батий вина дзбан, і сказав: “Не звикли ви пити молока, пий вино!”

О, лихіша лиха честь татарськая! Данило Романович, що був князем великим, володів із братом своїм Руською землею, Києвом, і Володимиром, і Галичем, і іншими краями, нині сидить на колінах і холопом себе називає! О, лиха ти, честь татарськая!

Пробув же князь у них днів двадцять і п’ять, а тоді одпущений був, і поручена була земля його йому. І прийшов він у землю свою, і зустрів його брат Василько і сини його. І був плач через обиду його, але ж більша була радість, що він є здоров».

• Чому Данило Романович поїхав до Золотої Орди? Чи міг він уникнути цього візиту? • Складіть маршрут Данилової подорожі до Сарая. • Як відбулася зустріч князя з Батиєм?

• Про які риси вдачі Данила Романовича свідчить, на вашу думку, його подорож до Орди? • Оцініть цей вчинок як зовнішньополітичний захід, навівши 2-3 аргументи.

Працюймо самостійно. Завдання 1. Викладіть власні міркування про те, чому літописець, розповідаючи про поїздку Данила Романовича в Орду - загалом успішну та безпечну для князя, писав із гіркотою: «О, лихіша лиха честь татарськая!»?

2. Що розповідає літописець про зустріч данила Романовича з угорським правителем?

«...Прислав король угорський Бела IV вісника, кажучи Данилові: “Візьми дочку мою за сина свойого Льва”. У рік 1252 прислав король угорський Бела до Данила посла, прохаючи його прийти на поміч, на бій, - бо він мав війну з німцями. Данило рушив йому на поміч і прийшов до города Пожга (нині столиця Словаччини Братислава). І виїхав король з послами німецькими назустріч же Данилу-князю... Німці тим часом дивувалися оружжю татарському: бо коні були в личинах і в попонах шкіряних, а люди - в латах, і велике було сяйво полків його од оружжя, що виблискувало. Сам же Данило їхав поруч із королем за звичаєм руським: кінь під ним був напрочуд гарний, сідло позолочене, стріли й шабля золотом оздоблені та іншими прикрасами, аж дивно було, а жупан із тканини грецької широким золотим мереживом обшитий, і чоботи зелені козлові, обшиті золотом... Багато дивилося та багато дивувалося, а король йому сказав: “Не пошкодував би я дати й тисячу срібла за те, що ти прийшов звичаєм руським батьків твоїх”».

• Про які заходи зовнішньополітичної діяльності Данила йдеться в уривку з джерела? • Чому Данило погодився допомогти угорському королю? • Чому цей епізод є свідченням зовнішньої політики Данила? • Про які риси вдачі короля Данила свідчить уривок з літопису? • Про які деталі буденного життя дізналися?

• Роздивіться ілюстрацію. Які деталі літописного опису використала художниця для реконструкції образу князя? • Висловте припущення про те, що хотів продемонструвати Данило європейським правителям своїм монголо-татарським спорядженням? • Про що могло свідчити його вбрання «за звичаєм руським»?

Данило Романович. Реконструкція З. Васіної.

3. Як літописець розповідає про коронацію данила Романовича?

«У той же час прислав Папа послів достойних, що принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, які означають королівський сан, кажучи: “Сину! Прийми од нас вінець королівства”. Тим часом Опізо, посол папський, прийшов, несучи вінець і обіцяючи: “Ти матимеш поміч од папи”. Але він, Данило, все одно не хотів, та умовила його мати його Анна, і князі лядські, і бояри лядські, кажучи: “Прийняв би ти вінець, а ми готові на підмогу проти поганих (монголів)”.

Він, отож, прийняв вінець од Бога, од церкви Святих апостолів, від престолу Святого Петра, і від отця свого, Папи Іннокентія, і від усіх єпископів своїх. Прийняв же Данило од Бога вінець у городі Дорогичині, коли він ішов на війну проти ятвягів із сином Львом і з Сомовитом, князем лядським».

• Як пов'язана коронація Данила Романовича з переговорами про участь русичів у хрестовому поході європейських держав проти монголів? • Як ставиться літописець до цих подій? Чому саме так? • Чому, на вашу думку, хрестовий похід європейських держав проти монголів так і не відбувся? • Яке місце в зовнішній політиці Данила належало відносинам із Золотою Ордою та Папою Римським?

Поміркуйте, яке значення для піднесення Галицько-Волинської держави мала коронація Данила. Чи є підстави твердити, що, надсилаючи корону, Папа зважав на авторитет князя, його активну участь у європейській політиці?

Працюймо самостійно. Завдання 2. На основі наведених уривків з Галицько- Волинського літопису визначте напрямки зовнішньополітичної діяльності Данила романовича.

Працюймо самостійно. Завдання 3. Оберіть один з уривків та проаналізуйте його відповідно до правил роботи з історичними джерелами.

Поставте собі оцінку за урок, зарахувавши за різні етапи роботи відповідні бали: за кожне із завдань (завдання 1-3) - від 1 до 3 балів; так само від 1 до 3 балів оцініть свою участь в обговоренні в парах (максимальна оцінка за урок - 12 балів).

Яка з подій, на вашу думку, найпромовистіше свідчить про зовнішню політику Галицько-Волинської держави? Спробуйте передати суть цієї політики в одному влучному реченні.