Підручник з Історії України 7 клас Власов 2015 - '(Генеза) 2015'

§ 16. ТВОРИ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3

1113 р. - укладення Нестором першої редакції «Повісті минулих літ», де події викладено від 860 до 1111 р.

1185 р. - похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославовича проти половців. 1187 р. - створення поеми «Слово о полку Ігоревім».

1113-1125 рр. - князювання в Києві Володимира Мономаха.

Пограйте в гру «Я знаю 5...». Учні називають по 5 слів, які стосуються опрацьованого на попередніх уроках матеріалу: • Я знаю 5 князівств доби роздробленості на теренах України...; • Я знаю 5 князів доби роздробленості...; • Я знаю 5 архітектурних пам’яток...; • Я знаю 5 міст Київського князівства...; • Я знаю 5 дат або подій з історії Київського князівства тощо. Виграють ті, хто запропонує останній варіант «п'ятірок».

1. Що розповідає літопис про початок походу новгород-сіверського князя Ігоря Святославовича проти половців?

1) У рік 1185. У той же час Святославич Ігор, онук Олегів, поїхав із Новгорода-Сіверського місяця квітня у двадцять і третій день, у вівторок, узявши з собою брата Всеволода з города Трубецька, і Святослава Ольговича, синівця свого, з города Рильська, і Володимира, сина свого, із Путивля, і в Ярослава Всеволодовича випросив він підмогу...

2) І отож ішли вони тихо, збираючи дружину свою, та й коні були в них тучні вельми. І коли вони йшли до Дінця-ріки, то у вечірню годину Ігор, глянувши на небо, побачив, що сонце стояло, яко місяць. І сказав він боярам своїм і дружині своїй: «Ви бачите? Що се є за знамення?». А вони, поглянувши, побачили це всі і поникли головами, і сказали мужі: «Княже! Се є не на добро знамення осе».

Пригадайте, що вам відомо про похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославовича проти половців у 1185 р.: якою була мета походу, чим він закінчився. Про які деталі походу дізналися з літописного уривка?

2. Чому поема «Слово о полку Ігоревім» є цінним історичним джерелом?

Прочитайте уривки зі «Слова...», дайте відповіді на запитання.

3) Ігор сей, славен князь,

Міццю розум оперезав,

Мужністю сердечною

нагострив,

Ратного духу виповнився

Та й повів полки свої хоробрі

На землю Половецьку,

За землю Руську!

4) А мої куряни - вправні воїни,

Під сурмами сповиті,

Під шоломом викохані,

З кінця списа годовані.

Всі путі їм відомі,

Яруги їм знайомі,

5) Перестали князі невірних воювати,

Стали один одному казати:

Се моє, а се теж моє, брате!

Стали вони діла дрібні

6) Так було за битв колишніх,

А такого побою ще не чувано!

З ранку красного до вечора,

З вечора до світу ясного

Летять стріли гартовані,

Гримлять шаблі об шоломи,

Тріщать списи булатні

7) Що то шумить, що то дзвенить

Перед зорею ранньою?

Ігор полки свої повертає,

Жаль йому брата любого Всеволода.

Луки в них напружені,

Сагайдаки відкриті,

Шаблі нагострені;

Самі скачуть, як вовки сірі в полі,

Шукаючи собі честі,

А князеві слави.

Вважати за великі,

На себе самих підіймати чвари,

А невірні з усіх сторін находили,

Землю Руську долали.

У полі невідомому,

Серед землі Половецької.

Чорна земля під копитами,

Кістьми засіяна,

Кров’ю полита,

На Руській землі!

Бились день та бились і другий,

А на третій, в південну годину,

Похилились Ігореві стяги!

8) Застогнав тоді Київ тугою,

Заголосив Чеpнiгiв напастями,

Жуpба pозлилась по Руській землі,

Печаль гірка pозтеклася.

А князі самі на себе Незгоду взяли кувати,

А невірні набігали на Руську землю,

По білиці з двору данини брали.

Тож бо два хоробрі Святославичі,

Ігор та Всеволод,

Розбудили лихо недобре...

(Переклад М. Рильського)

• Знайдіть в уривках зі «Слова...» рядки, у яких відображено суть доби. • Чи змінює поразка Ігоря ставлення до нього автора? Як ви думаєте, чому? • У чому автор «Слова о полку Ігоревім» убачав основну причину поразки війська князя Ігоря?

• Як цю поразку сприйняло населення Києва і Чернігова? Чому автор згадує саме про ці два міста Руської землі? • Як характеризує автор княжих дружинників - воїнів з діда-прадіда?

• Висловте припущення, чому поему присвячено події, про яку є докладна оповідь у літописі, хоч подія ця зовсім не звитяжна. • Яка з пам'яток, на вашу думку, є ціннішою для історичної науки? • Порівняйте наведені в тексті параграфа уривки з літописної оповіді та з поеми. Чим близькі обидва твори, що їх відрізняє?

Після побоїща Ігоря Святославовича з половцями. Картина В. Васнецова. 1880 р.

• Який з уривків відповідає зображеному на картині?

Працюймо самостійно. Завдання 1. Стисло прокоментуйте, про що йдеться в наведених уривках з літопису та поеми.

Працюймо самостійно. Завдання 2. Викладіть власні міркування про те, у чому цінність поеми «Слово о полку Ігоревім» як історичного джерела (4-5 речень).

На мою думку, «Слово о полку Ігоревім» є цінним джерелом з історії Київської Русі...

3. Про які моральні цінності тогочасної людини йдеться в «Повчанні дітям» Володимира Мономаха?

Прочитайте уривок з «Повчання...», дайте відповіді на запитання.

«Тож, Бога ради, не лінуйтеся, я благаю вас.

Усього ж паче - убогих не забувайте, але, наскільки є змога, по силі годуйте і подавайте сироті, і за вдовицю вступайтеся самі, а не давайте сильним погубити людину. Ні правого, ні винного не вбивайте і не повелівайте вбити його; не погубляйте ніякої душі християнської.

Старих шануй, як отця, а молодих - як братів.

Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло.

У домі своїм не лінуйтеся, а за всім дивіться.

А коли добре щось умієте - того не забувайте, а чого не вмієте - то того учітесь, так само, як отець мій. Удома сидячи, він зумів знати п’ять мов, - а за се почесть єсть од інших країв. Лінощі ж - усякому лихому мати: що людина вміє - те забуде, а чого ж не вміє - то того не вчиться.

А добре поводячись, не лінуйтеся ж ні до чого доброго... Хай не застане вас сонце на постелі».

Пригадайте, чим уславився Володимир Мономах.

• Про які людські якості йдеться в «Повчанні дітям» Володимира Мономаха? • Які якості цінували в людях найбільше наші предки? • Яких життєвих правил навчає Мономах своїх дітей? Чи втратили вони значення в наш час? • Чи можна вважати «Повчання дітям» історичним джерелом? Чому?

Працюймо самостійно. Завдання 3. Виберіть три настанови з твору Володимира Мономаха, які, на вашу думку, не втратили значення і в наш час. Поясніть, як ви розумієте ці настанови київського князя.

Поставте собі оцінку за урок, зарахувавши за різні етапи роботи відповідні бали: за кожне із завдань (завдання 1-3) - від 1 до 3 балів; так само від 1 до 3 балів оцініть свою участь в обговоренні в парах (максимальна оцінка за урок - 12 балів).

Які висновки про рівень розвитку суспільства можна зробити на основі опрацьованих на уроці фрагментів джерел? Чому ці пам'ятки належать до культурної скарбниці людства?