Підручник з Історії України 5 клас Власов - '(Генеза) 2013'

§29. ПОДОРОЖ ТРИВАЄ, або ПРИГАДАЙМО НАЙВАЖЛИВІШЕ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

Пригадати матеріал, опрацьований на уроках історії впродовж року, вам допоможе гра-подорож «Історичний потяг».

Для її проведення:

• Оберіть 7 спостерігачів - чергових на станціях, на яких ви зупинятиметеся під час подорожі. Обов’язок чергових - оцінювати виконання завдань командами мандрівників та спостерігати за часом перебування команд на станції.

• Для кожної станції підготуйте табличку з номером і назвою станції, аркуші з завданням за кількістю груп, що подорожують, а також аркуші чистого паперу, на яких групи виконуватимуть завдання.

• Для кожної команди мандрівників приготуйте маршрутний листок для оцінок із назвами станцій та кількістю балів (за зразком). Маршрутний листок передбачає порядок відвідування станцій командами.

Маршрутний листок № 1 (для інших команд — відповідно № 2, 3, 4...)

№ станції

Назва станції

Максимальна кількість балів

Отримані бали

1

Історія та карта

   

2

Володарі часу

   

3

Віч-на-віч з великими

   

4

Побутові дрібнички

   

5

Охоронці пам’яті

   

6

Під стягами й корогвами

   

7

Скарби нетлінні

   

• Об’єднайтеся в 5 - 7 команд мандрівників. Кожна команда має отримати свій маршрутний листок.

Почніть пересуватися класом, зупиняючись на станціях у визначеному порядку. Час перебування на кожній станції - не більше 5 хвилин.

Після завершення подорожі здайте маршрутні листки вчителеві для обрахунку балів та визначення команди- переможниці.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОДОРОЖІ

Станція 1. Історія та карта

Роздивіться карту на сторінці 199. Використовуючи її як джерело інформації, впродовж 5 хвилин установіть місцезнаходження та час створення відомих пам’яток культури України. Заповніть таблицю відповідно до запропонованих умов:

 

Назва пам’ятки

Місце створення

Час створення

Храми

     

Фортеці, замки, палаци

     

Рукописні та друковані книги

     

Парки

     

За кожне правильно заповнене віконце таблиці зараховуйте по одному балу. Тож правильно заповнений рядок (назви пам’ятки, місце та часу її створення) принесе вам 3 бали.

Станція 2. Володарі часу

Складіть хронологічну задачу з кількома запитаннями. Позначивши дати на лінії часу, розв’яжіть її. Розв’язок запишіть.

Максимальна оцінка - 5 балів.

Станція 3. Віч-на-віч з великими

Це завдання допоможе вам пригадати найвидатніших історичних діячів, з якими познайомилися впродовж року.

Роздивіться портрети. Кого на них зображено? Складіть та запишіть стислу розповідь про одного з діячів.

За кожен упізнаний портрет зараховуйте по 1 балу; кожне речення розповіді про історичну постать так само оцінюйте в 1 бал. Максимальна оцінка - 11 балів.

Станція 4. Побутові дрібнички

Завдання допоможе вам пригадати особливості буденного життя людей в різні історичні періоди.

Роздивіться ілюстрації. З’ясуйте, що на них зображено. Як ці речі чи пам’ятки можна використати для характеристики буденного життя на наших землях?

Заповніть таблицю.

Що зображено на ілюстраціях?

Слова та словосполучення, які можна використати в розповіді про цю річ, пристрій, засіб пересування чи пам’ятку для характеристики буденного життя

1. Пектораль скіфського царя

Скіфи, кочовики, кінні воїни, дві з половиною тисячі років тому, Північне Причорномор’я, золота прикраса, сцени з життя та побуту скіфів, кургани, Товста Могила на Дніпропетровщині, археолог Борис Мозолевський

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

За кожну правильно названу річ / пам’ятку тощо зараховуйте по 1 балу. Доречні слова чи словосполучення оцінюйте так само в 1 бал.

Станція 5. Охоронці пам’яті

Це завдання дасть змогу пригадати найвидатніші пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва.

Роздивіться зображені на ілюстраціях пам’ятки. З’ясуйте, які пам’ятки зображено. Заповніть таблицю.

Яку пам’ятку зображено?

Коли та за яких обставин її створено?

Чому ця пам’ятка є цінним історичним джерелом?

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   

9.

   

За кожен правильно заповнений рядок таблиці зараховуйте по 3 бали. Максимальна оцінка - 27 балів.

Станція 6. Під стягами і корогвами

Це завдання має на меті допомогти вам пригадати найвидатніші події нашої історії.

Роздивіться картини та фотографії. Поміркуйте, яких подій стосуються наведені ілюстрації. Про одну з подій складіть стислу розповідь (від 3 до 7 речень). Запишіть.

Ілюстрації присвячені подіям

Правильно визначені події принесуть вам по 1 балу. За кожне доречне речення в розповіді про подію так само зараховуйте 1 бал.

Станція 7. Скарби нетлінні

Це завдання дасть змогу пригадати найвидатніші книги, створені за давніх часів на наших землях.

Роздивіться зображення відомих книжних пам’яток. Пригадайте, які книжки зображено? Складіть стислу розповідь (від 3 до 7 речень) про одну з них. Заповніть таблицю.

Яку книгу зображено?

Коли її було створено?

Де її було створено?

Чим уславилася книга?

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

Про книгу ______ відомо, що вона...

 

Кожен правильно заповнений рядок принесе вам по 4 бали (1 бал за віконечко). У розповіді доречні речення оцінюйте по 1 балу. Максимальна кількість балів - 19.