Підручник з Історії України 5 клас Власов - '(Генеза) 2013'

§21. ПІСЕННИЙ КРАЙ ЗАВЗЯТТЯ I ТРУДА, або ПРО ЩО I ПРО КОГО РОЗПОВІДАЄ ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

На уроці навчитеся

1. Добирати інформацію про події та постаті історії рідного краю. 2. Наводити приклади увічнення історичних подій та постатей рідного краю пам’ятниками, пам’ятними дошками, знаками тощо. 3. Розповідати про події та постаті історії рідного краю.

Роздивіться зображені на фотографіях пам’ятники. Всі вони присвячені відомим вам подіям або історичним діячам, про яких ішлося на сторінках підручника. Пригадайте ці події та історичних діячів. Сформулюйте 2 - 3 твердження, які доводять, чому ці події чи історичні діячі гідні увічнення.

Виконайте завдання своєї групи. Повідомте результати роботи класу. Дайте відповіді на запитання, які виникли під час обговорення.

Група 1. Готуючись до уроку, ви мали довідатися, чи є у вашому рідному місті (селі) пам’ятники, пам’ятні місця чи споруди, пов’язані з іменами історичних діячів. Підготуйте розповідь про такого діяча за планом:

1. Ким був історичний діяч, якому споруджено пам’ятник?

2. Коли він жив?

3. У яких подіях брав участь або з якими подіями пов’язаний?

4. Чи вшановують цього діяча в інших місцях? Чому?

Група 2. Чи є у вашому рідному місті, селі пам’ятники, пам’ятні місця чи споруди, пов’язані з історичними подіями? Підготуйте розповідь про ці події за планом:

1. Чим була зумовлена, коли та за яких обставин відбулася подія, якій присвячено пам’ятник (Якої події стосується пам’ятне місце або споруда, коли відбулася подія, пов’язана з нею, чим вона була спричинена)?

2. Якими були результати та наслідки цієї події для вашого краю?

3. Хто брав участь у цій події з місцевих мешканців? Що відомо про цих людей?

4. Чи вшановують цю подію в інших місцях? Чому?

Група 3. Які легенди, перекази бережуть історичну пам’ять про ваших видатних земляків? Перекажіть одну з легенд однокласникам.

Проаналізуйте її за планом:

1. Яким історичним подіям чи постатям присвячено цю легенду?

2. Як втілено в легенді ставлення до події / постаті?

3. Навіщо було створено цю легенду?

Чи цікаво було працювати на уроці? Що найбільше сподобалося? Про що хотіли б дізнатися докладніше?

Поставте собі оцінку за урок, зарахувавши за різні етапи роботи відповідні бали.

Етап уроку / Бали

1

2

3

Підготовка до уроку

     

Робота в парах

     

Робота в групах

     

Участь у загальному колі

     

Моя оцінка

     

Підготуйтеся до гри «Історична абетка». Для цього, погортавши сторінки розділу, пригадайте нові слова, імена історичних діячів, події, про які довідалися. У гру можете пограти на уроці або й на перерві. Для цього на дошці великими літерами напишіть українську абетку. Оберіть ведучого. Попросіть його із заплющеними (зав’язаними) очима вказати на літеру, з якою будете грати. Коли літеру «визначено», впродовж трьох хвилин записуйте слова розділу (імена, назви подій), які зможете пригадати. Наприклад, ось які слова з розділу починаються на літеру к: Киів, Київська Русь, князь, купці, кочовики, козацтво, клейноди, кріпацтво, кобзар, Київський університет, конституція, колгоспники.

Виграє той, хто запише найбільше слів, пов’язаних з історією. Якщо випадає літера, на яку нових слів небагато або й узагалі немає, попросіть ведучого «вибрати» іншу.