Підручник з Хімії. 10 клас. Величко - Нова програма

ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ

§ 5. 4. Б; 7. А, В.

§ 6. 4. В; 8. Г; 15. Ні. 16. Б, В; 17. Б; 18. Б.

§ 7. 9. Г; 11. С4Н10.

§ 8. 6. 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В.

§ 9. 11. А так; Б ні; 16. А, Г; 17 А; 18. 2,375 м3; 19. Г; 20. Б; 21. 575 л; 22. Ні; 23. 100 л О2; 24. 201,6 л; 25. 1283,5 л.

§ 10. 3. Б.

§ 11. 1. А; 15. Б; 16. 80,6 г; 17. 1-Д, 2-А, 3-Б, 4-В.

§ 12. 17. А, В, Г.

§ 13. 9. А, Г. 10. Б, В; 18. А, В, Г, Е; 20. С2Н4; 21. 42,56 л; 22. С3Н6; 23. С2Н4.

§ 14. 2. В; 15. 89,6 л.

§ 15. 3. А, В; 4. 1-Г, 2-А, 3-В, 4-Б; 8. В, Г, Д, Ж; 18. 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А, 5-Д; 19. 36 г; 20. С2Н2; 21. До алкенів.

§ 16. 14. Б, Г, Е, Є; 15. Б; 23. 184,5 г; 24. 240 г; 25. 225 г.

§ 17. 10. Б; 17. Б; 18. 134,4 л.

§ 19. 6. 1 моль.

§ 20. 3. 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А; 4. 2-Б, 3-Б, В, Г; 4-Б, В, Г; 5-Б; 6-Б, Г; 7-А; 5. 1-Б, 2-Г, 3-В; 6. 1-Б; 2-В; 3-А; 4-Г.

§ 21. 8. А, Е.

§ 22. 2. А, Г. 4. В.

§ 23. 9. 1-Г, 2-Д, 3-А, 4-Б; 13. 28,8 г.

§ 25. 15. 39 г; 16. 1,2 т; 17. 1,05 т.

§ 26. 12. А; 13. Б, В, Г; 33. С2Н6О; 36. 96 г; 37. 60 %.

§ 27. 13. Б.

§ 28. 16. Б; 17. 68,3 г; 18. 0,21 кг.

§ 29. 16. А, Б. 23. С3Н7СНО. 24. 29,3 %; 25. Г.

§ 30. 15. Б, Г.

§ 31. 4. 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-Д; 12. 1-Д, 2-В, 3-Г, 4-Б; 29.175 г безв. СН3СООН; 50 г розчину.

§ 32. 7. 1-А, Г, 2-Б, В. 9. 132 г.

§ 33. 21. А.

§ 34. 11. А.

§ 35. 6. Б, В.

§ 36. 8. В.

§ 38. 8. В; 24. Г — СlСН2СООН; 25. 9,5 кг.

§ 39. 4. C6H5NO2.

§ 40. 11. 67,2 л.

§ 41. 8. Г.

§ 42. 4. В; 10. Б.

§ 44. 11. А, Б.

§ 45. 3. Б; 11. В, Г.

§ 46. 11. А, Б, Д.