Підручник з Хімії. 10 клас. Величко - Нова програма

Практична робота 5. Синтез етилетаноату (виконується віртуально)

Для роботи потрібні

реактиви: етанол — 5 мл, концентрована етанова кислота — 5 мл, сульфатна кислота — 1 мл;

обладнання й хімічний посуд: колба Вюрца на 50—75 мл, холодильник Лібіґа, алонж, приймач, ділильна лійка, водяна баня, лід, нагрівальний прилад.

Етилетаноат (етиловий естер етанової кислоти) — рідина з фруктовим запахом; розчинний у воді; tкип = 77,2 °С.

Складання приладу. Зберіть прилад для перегонки. Колбу Вюрца вмістіть у водяну баню, у приймач унесіть суміш води з льодом (див. мал. 106, с. 166).

Порядок виконання роботи

У колбу Вюрца вмістіть видану вам суміш етанолу, етанової і сульфатної кислот. Закрийте колбу пробкою, приєднайте холодильник і ввімкніть воду. Кінець алонжа опустіть у приймач. Обережно нагрівайте суміш на водяній бані.

Не нагрівайте суміш на відкритому полум’ї! Естер легкозаймистий, утворює з повітрям вибухонебезпечну суміш.

Продукт реакції збирається в приймачі під шаром льоду. Уміст приймача струсіть, дайте відстоятися у витяжній шафі й відокремте верхній естерний шар за допомогою ділильної лійки. Переконайтеся в наявності специфічного запаху естеру.

Нюхайте естер обережно, оскільки він подразнює слизові оболонки!

З’ясуйте роль сульфатної кислоти в цій реакції. Напишіть рівняння реакції.