Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Васильків - Нова програма

§ 33. УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ із теми «Якщо право — це професія»

Завдання для узагальнення та перевірки знань, умінь і навичок учнів

1. Поясніть значення термінів і понять:

Суддя

Прокурор

Слідчий

Нотаріус

Адвокат

Юристконсульт

Поліцейський

Дільничий поліцейський

2. Перелічіть:

Професії, пов’язані з юриспруденцією

Нотаріальні дії, які вчиняються нотаріусами

Основні завдання поліції

3. Розкажіть про:

Права неповнолітніх під час спілкування з поліцейським, дільничим офіцером поліції, слідчим

Як відбувається у суді розгляд справи по суті

Сторони судового процесу

4. Наведіть приклади:

Видів діяльності прокурора, нотаріуса, адвоката

Ситуацій, у яких треба звернутися до нотаріуса

Ситуацій, у яких треба звернутися до адвоката

Ситуацій, у яких треба звернутися до юрисконсульта

Ситуацій, коли можна звернутися до суду

5. Схарактеризуйте:

Основні вимоги до осіб, які мають намір працювати за юридичним фахом

Роль юриста у житті суспільства і держави

Основні вимоги до особи, яка має намір працювати суддею

Основні вимоги до особи, яка має намір працювати адвокатом

6. Оберіть один із запропонованих висловів видатних людей і поясніть, чому він є привабливим для вас:

1) Професія юриста полягає в тому, щоб все ставити під сумнів, ні з чим не погоджуватися і без кінця говорити. (Т. Джефферсон)

2) Правознавці — єдина категорія людей, яким незнання законів нічим не загрожує. (І. Бентам)

3) Юрист — це лоцман, який вміє плавати між рифами законів. (Георгій Александров)

4) Хто приймає рішення, не вислухавши протилежну сторону, чинить несправедливо, хоча б рішення це і було справедливе. (Сенека)

5) Треба бути юристом, щоб знати, скільки може бути сказано на користь тієї чи іншої сторони і як мало чесності може бути проявлено при цьому. (П. Бові)

6) Чесна людина, сідаючи у суддівське крісло, забуває про особисті симпатії. (Цицерон)

7) Без гарного адвоката будь-яке правове поле — мінне. (Л. Сухоруков)

8) Законодавство має бути голосом розуму, а суддя — голосом закону. (Піфагор)

9) Кожен для себе гарний адвокат, а для інших — суворий прокурор. (Автор невідомий)

10) Слідчі не сокири, але розколюють. Не тварини, але розкушують. (М. Меламед)

7. Підготуйте повідомлення у формі есею на одну із тем:

«Професії юриста і лікаря: схожість і відмінність»

«Юрист — це професія чи спосіб життя?»

«Чи важливим є високий рівень довіри до юристів у державі? Обґрунтуйте свою думку»

8. Поміркуйте і дайте аргументовану відповідь на запитання:

Хто не може бути призначений на посаду судді?

Чим схожа діяльність адвоката і юрисконсульта?

Яка особа не може бути призначена на посаду прокурора?

Яка особа не може бути адвокатом?

Для яких юридичних посад передбачено кваліфікаційний іспит?

9. Визначте, які із цих тверджень є правильними:

На посаду судді може бути призначений громадянин України.

Підтримання державного обвинувачення в суді здійснює юрисконсульт.

Суддя повинен приймати рішення, не піддаючись ніякому зовнішньому тиску.

Юрисконсульти працюють і в державному і в недержавному секторі.

Щоб стати адвокатом, особа повинна мати стаж роботи в галузі права не менше двох років.

Юрисконсульт спеціально уповноважений посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Нотаріус здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Кандидати на посаду судді і прокурора проходять спеціальну підготовку впродовж однакового строку.

Нотаріуси забезпечують здійснення правосуддя.

Прокурором місцевої прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох років та володіє державною мовою.

10. Складіть завдання до кросворду. Це можуть бути традиційні визначення або нестандартні трактування.

11. Випробуйте себе у тестуванні:

1. Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах діє:

а) прокуратура;

б) суд присяжних;

в) адвокатура;

г) нотаріат.

2. Систему органів прокуратури України очолює:

а) Президент України;

б) Верховна Рада України;

в) Управління військової прокуратури;

г) Генеральний прокурор України.

3. Сторонами в цивільному процесі є:

а) потерпілий і обвинувачений;

б) позивач і відповідач;

в) прокурор і адвокат;

г) суддя і держава.

4. Заява встановленої форми до суду для захисту прав та інтересів фізичних і юридичних осіб має назву:

а) ордер;

б) позов;

в) санкція;

г) опціон.

5. Розслідування справи забезпечує:

а) юрисконсульт;

б) нотаріус;

в) слідчий;

г) адвокат.

6. Під час наради і ухвалення вироку в нарадчій кімнаті може бути присутнім:

а) адвокат;

б) суддя в даній справі;

в) прокурор;

г) слідчий.

7. Чи має право суд обмежити тривалість судових дебатів:

а) так;

б) ні, в жодному разі;

в) так, якщо є кілька підсудних;

г) ні, якщо про це є вказівка прокурора.

8. Орган держави, в компетенцію якого входить розгляд цивільних, господарських, кримінальних, адміністративних та ін. справ на підставі чинного законодавства відповідно до встановлених державою процесуальних правил, — це:

а) поліція;

б) суд;

в) уряд;

г) прокуратура.

9. Судову владу в Україні здійснюють:

а) Верховна Рада України;

б) виключно суди;

в) Президент України;

г) Кабінет Міністрів України.

10. Єдиним припустимим звертанням до судді є звертання:

а) на ім’я та по батькові;

б) Ваша честь;

в) пане суддя;

г) за прізвищем.