Підручник з Історії України. 9 клас. Турченко - Нова програма

§ 33. Наш край у другій половині XIX ст. Практичне заняття

ЗГАДАЙТЕ 1. Що ви знаєте про історію вашого краю в першій половині XIX ст.? 2. Які події першої половини XIX ст. у вашому краї ви вважаєте найважливішими? 3. Що вам відомо про духовне й культурне життя в краї в першій половині XIX ст.?

Підготуйтеся до практичного заняття, використовуючи запропоновані нижче завдання.

1. Особливості модернізацїі господарського і повсякденного життя. Продовжіть роботу з контурною картою. Позначте на ній міста та торговельно-промислові центри, що найшвидше росли в другій половині XIX ст.

На основі карти дайте характеристику модернізаційних процесів, що відбувалися на території краю.

Що вам відомо про адміністративно-територіальні реформи в 1860-1870-х роках? З’ясуйте, як вони позначилися на системі управління краю.

Проаналізуйте етнічний і соціальний склад мешканців регіону. Як на ньому позначилися економічні і, особливо, міграційні процеси? Адже, як ви знаєте, останні торкнулися значної частини тогочасної України. Відбувався еміграційний відтік з багатьох районів. Водночас ще остаточно не завершився переселенський рух у південні степи. Не лише за рахунок місцевих мешканців формувалася армія найманих працівників на заводах і шахтах Донбасу. Що ви знаєте про рух населення у вашому краї? З’ясуйте, чи пов’язано це з історією вашого роду. Напишіть або підготуйте відповідну усну розповідь.

Площа ринок в Снятині. Початок XX ст.

Проаналізуйте особливості економічного життя в регіоні. Позначте на контурній карті галузі промисловості та сільського господарства, що розвивалися в ньому.

Підготуйте розповідь про індустріалізацію в краї. Що ви знаєте про промисловий переворот, його вплив на життя краян?

Які зміни відбулися в сільському господарстві порівняно з дореформеними часами? Оцініть ці зміни, визначте їх позитивні й негативні сторони.

Істотні господарські зрушення другої половини XIX ст. суттєво вплинули на повсякденне життя значної частини українців. Покажіть відповідні зміни. Акцентуйте увагу на зростанні відмінностей у повсякденному житті різних верств місцевого населення.

2. Духовне життя й особливості розвитку культури. Розкажіть про вірування, звичаї, традиції земляків у період, що розглядається. З’ясуйте, що в них залишилося незмінним, а що трансформувалося в умовах становлення індустріального суспільства.

У другій половині XIX ст. відбувалися помітні зрушення, пов’язані з використанням у побуті технічних досягнень і винаходів. Це особливо стосувалося міських жителів. Знайдіть дані з історії вашого міста, які засвідчують ці зміни. Складіть розповідь про архітектурні будівлі, що з’явилися тоді у вашому населеному пункті, про знаряддя праці, житло, одяг і господарські споруди.

Площа ринок в Делятині. Початок XX ст.

Яким було суспільно-політичне життя краю у другій половині XIX ст.? Чи діяли у вашій місцевості громадські об’єднання, організації? З’ясуйте, до якої з течій суспільно-політичного руху вони належали. Назвіть відомих вам земляків - активних учасників цього руху.

Покажіть, як національно-визвольний рух, що зароджувався, міняв свідомість місцевого населення.

Як правило, у другій половині XIX ст. у більшості областей України відбувалися певні зрушення на краще в освіті й особливо помітні зміни в галузі науки та культури. Тому варто систематизувати дані про розвиток освіти, науки та культури у вашому краї. Хто з відомих діячів науки чи культури проживав у регіоні або був родом з нього?

Продовжте розповідь про ваш край у другій половині XIX ст., спираючись на твори художньої літератури, які ви вивчали на уроках або ж прочитали самостійно.

Якщо у вашому населеному пункті є краєзнавчий музей, побувайте в ньому перед уроком і підготуйте розповідь про життя краю в другій половині XIX ст., спираючись на побачене в ньому.

Характеризуючи особливості духовного та суспільного життя мешканців краю, порівняйте їх з аналогічними явищами та процесами на інших територіях України.

Складіть таблицю «Наука і культура в нашому краї в другій половині XIX ст.».

Наші земляки - діячі науки та культури

Галузі й чим вони займалися

Джерело, з якого ви про це дізналися