Підручник з Історії України. 9 клас. Сорочинська - Нова програма

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №6.

ІДЕЇ АВТОНОМІЇ ТА САМОСТІЙНОСТІ У ПРОГРАМАХ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НАДДНІПРЯНЩИНИ

1. Які українські партії були у Наддніпрянській Україні? 2. Яку мету проголошували українські партії Наддніпрянщини?

Мета: підбити підсумки і закріпити вивчений матеріал.

Завдання для підготовки до практичного заняття:

1) повторити матеріал підручника (§§ 35-37);

2) підготувати презентацію з 5-6 слайдів «Ідеї автономії та самостійності у програмах українських політичних партій Наддніпрянщини».

Хід заняття

1. Обговоріть у групах представлені презентації.

Течії

Націоналістична

Соціалістична

Ліберально-демократична

Партії, які представляли течії

Мета боротьби

Основні засоби

2. Поясніть, чому автономістська течія була домінуючою в українському русі у Наддніпрянській Україні.

3. Прочитайте уривки джерел, які відображають еволюцію програмних положень Революційної української партії (РУП) та її наступниці Української соціал-демократичної робітничої партії (УСДРП), і дайте відповіді на запитання.

а) «Самостійна Україна» 1900 р. «Одна єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Сяну аж до Кавказу»; «Усі, хто на цілій Україні не за нас, ті проти нас. Україна для українців, і доки хоч один ворог-чужинець лишиться на нашій території, ми не маємо права покласти оружжя. І пам’ятаймо, що слава і побіда — се доля борців за народну справу»;

б) 1902 р. «ідеалом партії є вільна, самостійна Україна з широко розвиненим соціалістичним державним устроєм»;

в) 1903 р. «світогляд «Самостійної України» не є тепер типовим для нашої партії»; «національне питання вигадала буржуазія, щоб затемнювати самосвідомість пролетаріату»; «РУП перейшла на загальні засади марксизму, вимагаючи національної автономії України»;

г) 1904 р. «Самостійна Україна» була теоретичною помилкою»;

ґ) 1905 р. «Гасло «Самостійна Україна» РУП хутко змінила на «автономію» й прийняла назву УСДРП».

1. Як змінювалися програмні положення щодо державного статусу України?

2. Про що свідчили ці зміни?

3. Чим вони були зумовлені?

4. Зробіть висновки відповідно до мети заняття. Створіть узагальнювальну схему.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМОЮ

«НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ XX ст.»

1. Складіть перелік найважливіших подій з історії Наддніпрянської України початку XX ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів «русифікація», «індустріалізація», «концентрація виробництва», «монополія», «монополізація економіки», «кооператив», «пролетар», «ради робітничих депутатів», «чорносотенці», «великодержавний шовінізм», «реалізм», «модернізм», «відруб», «хутір», «страйк», «політизація українського національного руху», «консолідація нації», «столипінська аграрна реформа», «автономізм».

3. Виконайте завдання за історичною картою:

а) визначте державну приналежність українських земель на початку XX ст. Покажіть, які регіони України у складі яких держав перебували;

б) покажіть, якою була господарська спеціалізація українських земель у цей період;

в) покажіть найбільші місця виступів робітників, селян і військових в Україні в роки революції 1905-1907 рр.;

г) покажіть на карті місця, пов’язані з розгортанням українського національного руху у Наддніпрянській Україні.

4. Назвіть видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України початку XX ст.?

5. Опишіть основні прояви індустріалізації й модернізації суспільного життя в тогочасній Наддніпрянській Україні.

6. Наведіть факти політизації тогочасного українського суспільства і національно-визвольного руху.

7. Визначте та схарактеризуйте особливості, прояви та здобутки українського національного руху у Наддніпрянській Україні на початку XX ст.

8. Яка роль революції 1905-1907 рр. в розгортанні українського руху в Російській імперії?

9. Чому в період 1907-1914 рр. українство в Російській імперії зазнало нових обмежень?

10. Чому більшість українських політичних партій Наддніпрянської України виступали за автономію України у складі Росії?

11. Підготуйте презентацію на 12 слайдів за темою «Наддніпрянська Україна на початку XX ст.».